เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี(รับ-จ่าย)
- รวบรวมและติดตามเอกสารใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี ( ภาษีซื้อ / ภาษีขาย ) ให้ครบถ้วน - ทำรายงานภาษีซื้อ และ รายงานภาษีขาย ของทุกสาขา เป็นประจำทุกเดือน ให้แล้วเสร็จทันเวลา - ตรวจสอบข้อมูลกลาง ผู้รับเงิน ของทุกสาขา ให้ครบถ้วน เพื่อยื่นแบบ ภงด 2 ภงด 3และ ภงด 53 - ตรวจสอบรายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ ของทุกสาขา - สร้างแบบ ภพ 30 และ ภธ 40 เพื่อส่งให้ สาขา ดำเนินการชำระเงิน ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ให้เกิดค่าปรับล่าช้า - ทำรายงานสรุปรายได้ กระทบภาษีขาย ของกิจการ - ทำรายงานสรุป การนำส่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000+++
18 มิถุนายน 2562
Accounting and Reporting Specialist
•Prepare monthly financial reports, or other reports as assigned •Perform monthly close analysis •Develop procedures to ensure data and reports are reasonably complete and correct before uses •Develop tools to generate reasonable reports or provide reasonable information in a timely manner •Gather information and prepare financial statements in accordance with TFRS and SEC or other regulation •Assist in Researching TFRS and SEC guidance updates/changes •Assist in Responding to internal and
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
18 มิถุนายน 2562
HRBP Section Manager(ภาคกลาง)
1. รับผิดชอบและดำเนินการสรรหาอัตรากำลังคน 2. รับผิดชอบต่ออัตราการคงอยู่ของพนักงาน 3. รับผิดชอบต่อความพึงพอใจ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 4. รับผิดชอบต่อการนำนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ 5. รับผิดชอบต่อการเป็นวิทยากรสอนงาน (Trainer) และพัฒนาผลงานพนักงานสาขาที่ดูแล
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
18 มิถุนายน 2562
HRBP Section Manager(ภาคเหนือ)
- วางแผนระบบงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริหารตามเขตที่รับผิดชอบ - ให้คำปรึกษาด้านนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน และกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลต่างๆ ให้กับพนักงานในเขตที่รับผิดชอบ - ดูแลพนักงานตามสาขา เพื่อรับทราบปัญหาในงานทรัพยากรบุคคล - เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และบริหารการจัดทำข้อมูลงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร - ร่วมวิเคราะห์อัตรากำลังและโครงสร้างกับทาง BU และจัดทำ Job Role เพื่อดำเนินการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - สนับสนุนกา
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
18 มิถุนายน 2562
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี(ภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ)
- ตรวจสอบทำรายงานภาษีซื้อ และ รายงานภาษีขาย ของทุกสาขา เป็นประจำทุกเดือน ให้แล้วเสร็จทันเวลา - ตรวจสอบรายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ ของทุกสาขา - ตรวจสอบการสร้างแบบ ภพ 30 และ ภธ 40 - ตรวจสอบทำรายงานสรุปรายได้ กระทบภาษีขาย ของกิจการ - ตรวจสอบรายงานสรุป การนำส่ง ภพ 30 / ภธ 40 /ภงด 2 /ภงด 3 /ภงด 53 ทุกเดือน - ให้คำแนะนำกับพนักงานบัญชีประจำสาขา เรื่องเอกสารและการบันทึกบัญชี - การจัดทำรายงานต่างๆ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
18 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน ประจำโคราช
- ประสานงานสาขาที่จะนำรถยึดเข้าโกดัง - รับ-ส่ง มอบรถยึดเข้าโกดัง - จัดระเบียบรถ ทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของโกดัง - ตรวจเช็ครถและอุปกรณ์ต่างๆภายในโกดัง - จัดทำสมุดคุม แฟ้มเอกสาร สำหรับการตรวจสอบ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 11,000+++
18 มิถุนายน 2562
พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขาเชียงยืน
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ 2.ต้อนรับลูกค้าให้บริการและแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000++
18 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการจัดเก็บ ประจำมหาสารคาม
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด 3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด 4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000++
18 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการจัดเก็บ ประจำสกลนคร
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด 3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด 4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด สกลนคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000++
18 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการจัดเก็บ ประจำอุดรธานี
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด 3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด 4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000++
18 มิถุนายน 2562
พนักงานจัดเก็บ ประจำสาขาสิงห์บุรี
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด 3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด 4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด สิงห์บุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000++
18 มิถุนายน 2562
พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขาวังน้อย
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ 2.ต้อนรับลูกค้าให้บริการและแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 11,000++
18 มิถุนายน 2562
พนักงานจัดเก็บ ประจำสาขาวังน้อย
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด 3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด 4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000++
18 มิถุนายน 2562
พนักงานจัดเก็บ ประจำสาขาบ้านโป่ง
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด 3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด 4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000++
18 มิถุนายน 2562
พนักงานจัดเก็บ ประจำสาขาราชบุรี
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด 3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด 4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000++
18 มิถุนายน 2562
พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขาบ่อพลอย
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ 2.ต้อนรับลูกค้าให้บริการและแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000++
18 มิถุนายน 2562
พนักงานจัดเก็บ ประจำสาขาไทรโยค
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด 3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด 4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000++
18 มิถุนายน 2562
พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขามหาสารคาม
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ 2.ต้อนรับลูกค้าให้บริการและแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000++
18 มิถุนายน 2562
พนักงานจัดเก็บ ประจำสาขาหนองคาย
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด 3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด 4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด หนองคาย
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000++
18 มิถุนายน 2562
พนักงานจัดเก็บ ประจำสาขายโสธร
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด 3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด 4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด ยโสธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000++
18 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560