เข้าระบบผู้สมัครงาน
Head chef(เอเชียทีค)
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแผนกครัวของโรงแรม งานประกอบอาหาร การจัดระเบียบหน้าที่การเตรียมอาหารทั้งหมด ควบคุมงานในครัวให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ควบคุมมาตรฐานรสชาติอาหารที่ดี รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
15 พฤศจิกายน 2561
Head Bartender [หัวหน้าบาร์เทนเดอร์](สาขาสุขุมวิท 24)
- ดูแลรับผิดชอบ Bar ทั้ง 3 จุด - ดูแล Par ของ Stock - ดูแลสูตร Cocktail - มีตวามสามารถในการปรุงสูตร cocktail - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - เวลาทำงานระหว่าง 17.00 น - 03.00 น
15 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุประกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคลองกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ -กำหนดวิธีการและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง - เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา - คัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
15 พฤศจิกายน 2561
เสิร์ฟ
-ประจำ ณ จุดที่ถูกกำหนดไว้ - เสิร์ฟเครื่องดื่มด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง - ขานชื่อรายการเครื่องดื่มเป็นภาษาอังกฤษทุกครั้งก่อนการเสิร์ฟ
15 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1. จัดทำแผนรายงานรายรับ - รายจ่าย 2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกำกับภาษี 3. รับวางบิล จ่ายเช็ค รับเช็ค ยอดโอน และเงินสดย่อย 4. คีย์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Express 5. ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกหนี้ของบริษัท 6. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 7. จัดทำเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 8. จัดทำเอกสารทางการเงิน-บัญชี 9. จัดการเรื่องเงินสดย่อย 10. จัดเตรียมเอกสารและจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับภาษีและสรรพากร
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20000++(ตามประสบการณ์ในการทำงาน)
ธุรการบัญชี ทองหล่อ 55
ประสานงานระหว่างร้านและออฟฟิต ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เช็คเอกสารจากสาขาที่ส่งมา ตราจสอบบิล ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าและสต๊อกของ อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000
เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์
ควบคุมสินค้า อุปกรณ์ วัตถุดิบ ไม่ให้มีการสูญหายหรือรั่วไหลทุกวัน นำส่ง Report ต่อแผนกบัญชีและผู้บริหารทุกเดือน (ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน ) จัดทำรายงานต่อผู้บริหารทุกเดือนให้ทันตามกำหนดและถูกต้อง 100 % กำหนดช่วงเวลาเบิกจ่ายสินค้าเพื่อให้ จ่ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว,มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งตรวจเช็คสินค้า อุปกรณ์ให้มีความถูกต้อง 100 % ควบคุมสินค้า อุปกรณ์ วัตถุดิบ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของแผนกต่าง ๆ (ดูแลให้ตรงตาม Par หรือปรับ Par ตามยอดขาย) และควบคุมสินค้าในคลังไม่ให้ Over Stoc
15 พฤศจิกายน 2561
พนักงานต้อนรับ (Hostess) ประจำร้านอาหาร
- ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน - นำลูกค้าไปนั่งยังโต๊ะที่เหมาะสม - ตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ได้อย่างเหมาะสม - แจ้งนโยบายการจองโต๊ะอาหารให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง - ควบคุม ดูแล และจัดสรรการจองโต๊ะให้เหมาะสมและถูกต้องตามนโยบายของบริษัท - ดูแลการบริการลูกค้าภายในร้าน ในระบบ มาถึงก่อน ได้รับการบริการก่อน - กล่าวของคุณลูกค้าทุกครั้งที่ใช้มาบริการกับทางร้าน
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 4   เงินเดือน : 15,000-20,000
เจ้าหน้าที่สรรหา
ดำเนินการสรรหาพนักงานทั้งในส่วนที่ประจำสาขาและสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น หนังสือ ใบปลิว โปสเตอร์ Web สมัครงาน และช่องทางอื่นๆ สัมภาษณ์ ทดสอบ และคัดเลือก ตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิ์ภาพ เวลาเข้างาน 10.00-19.00 น./ทำงานเสาร์เว้นเสาร์
15 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ธุรกิจร้านอาหาร)
-กำหนดนโยบาย การวางแผนงาน ตลอดทั้งระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การงบประมาณ การรายงาน การควบคุม -ควบคุมและตรวจสอบการบริหารรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด ด้วยความรัดกุมและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละงวด โดยใช้ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป POS& ERP หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่บริษัทฯ จะนำมาใช้ในอนาคตให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อตารางเวลาที่กำหนด -ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำรายงานทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเง
15 พฤศจิกายน 2561
ธุรการบัญชี
-ออกใบหักภาษี ณที่จ่าย /สรุป ภาษีภงด.3,53 ยื่นทางอินเตอร์เน็ต -จัดเตรียมเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย -คีย์ PO/ ใบวางบิล/ออกใบแจ้งหนี้/ออกใบเสร็จ/ออกใบกำกับภาษีรับเงิน -มีความรู้พื้นฐาน ทางบัญชีโปรแกรม EXPRESS จะพิจารณาพิเศษ -บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้/รับชำระหนี้ -ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย/ ทำเอกสารการเบิกจ่าย/เคลียร์ยอด/งานธุรการบัญชี -สามารถเริ่มงานได้ทันที
15 พฤศจิกายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560