เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงาน ชลบุรี
1. ทำยอดขายให้เป็นตามเป้าหมายการขาย ตามนโยบายฝ่ายขายที่บริษัทกำหนด 2. จัดทำ Visit Plan และออกพบลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบของตนเอง 3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายขาย (QP-SAL-01) โดยเริ่มตั้งแต่ การเข้าพบลูกค้า การวัดหน้างาน การทำใบเสนอราคา การสรุปราคาขาย การขออนุมัติเพื่อปิดการขาย การประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าติดตั้งหน้างานลูกค้า การขอใบเรียกเก็บเงินลูกค้า (Invoice, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน การแจ้งระเบียบการรับเช็ค-วางบิลลูกค้า ให้แผนกบัญชีการเงินทราบ รวมถึงการเก็บเงินมัดจำล่ว
15 ธันวาคม 2561
บริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่าง Service (ประจำสำนักงานชลบุรี)
1. เข้าบริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับลูกค้า เข้าบริการตรวจเช็คผลิตภัณฑ์และนำเสนอขายงานบริการ 2. ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3. เข้าซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า ตามปัญหาที่เกิดขึ้น 4. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 5. ร่วมวิเคราะห์ แก้ไข สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างถูกต้องถูกวิธี 6. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 7. ทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
15 ธันวาคม 2561
บริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000 บาท
ช่าง Service (ประจำนนทบุรี)
1. เข้าบริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับลูกค้า 2. ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3. เข้าซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า ตามปัญหาที่เกิดขึ้น 4. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 5. ร่วมวิเคราะห์ แก้ไข สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างถูกต้องถูกวิธี 6. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 7. ทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
15 ธันวาคม 2561
บริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000 - 13000 บาท
วิศวกรประกันคุณภาพ (QC)
1. ปฏิบัติและตรวจสอบงานของแผนกประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพที่กำหนดไว้ 2. ดูแล กระบวนการทำงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 3. ตรวจสอบสินค้าขั้นสุดท้ายก่อนปล่อยสินค้า 4. ให้คำปรึกษาอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกับพนักงานแผนกประกันคุณภาพ 5. ปฏิบัติงานตามระบบ ISO 6. ทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
15 ธันวาคม 2561
บริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(Research & Development Manager )
1.ร่วมบริหารองค์กร ให้ดำเนินกิจการตามนโยบายได้อย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯกำหนด 2.ควบคุมดูแล วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 3. ฯลฯ
15 ธันวาคม 2561
บริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
ประกอบชิ้นส่วนในการผลิต ตามเอกสารสั่งผลิต ภายใต้ระบบคุณภาพของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ขนย้ายผลิตภัณฑ์เพื่อการสินค้าให้ลูกค้า หรือให้การทำงานสะดวก เป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฎิบัติงานตามระบบ ISO
15 ธันวาคม 2561
บริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13000
QA Engineer
ตรวจสอบติดตั้งก่อนส่งมอบงาน จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาอันเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานแก่พนักงานแผนกประกันคุณภาพ ดูแลรักษาและควบคุมเครื่องมือวัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
15 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่ขับรถส่งของ
ขับรถส่งสินค้าตามสถานที่ ที่ทางหน่วยงานกำหนด
15 ธันวาคม 2561
บริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560