เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายกฏหมายและสินเชื่อ
1.ตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกประเภท 2.จัดทำรายงานสินเชื่อ วิเคราะห์ด้านสินเชื่อ 3.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 4.แก้ไขปัญหากับลูกค้าและเรื่องอื่นๆ ได้ 5.มีความเป็นผู้นำสูง 6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บุคคล
1.สรรหาพนักงานทุกตำแหน่ง 2.การสัมภาษณ์เบื้องต้น 3.ทำทะบียนประวัติพนักงาน 4.ทำสแกนนิ้วพนักงาน 5.ทำเอกสารการประเมิณ 6.พิมพ์เอกสารต่างๆ 7.ส่งประกันสังคม / ภงด /เงินเดือน 8.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งระบบ
23 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลด่วน
1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นต่อไป 2. พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบายและ เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 3. กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรอย่างได้มาตรฐาน เช่น การให้สิทธิ์ในการ
23 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Call center supervisor
- ดูแลงานประสานงานลูกค้า - ประสานงานกับลูกค้า และทีมงาน - ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า - ติดตามงาน
23 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
จป.วิชาชีพ (Safety officer)
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน - จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - จัำให้มีการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ - ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในการทำงาน - รวบรวมสถิติอุบัติเหตุ/รายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ - จัดให้มีการประชุม คปอ. – คอยให้คำแนะนำและมีการฝึกอบรมลูกจ้างให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพื่อให้ปลอดภัยจากเหตุอันตรายในการทำงาน – คอยตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งอาจร่วมดำเนินการกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน – คอยเสนอแนะให้นายจ้างจัดการด้
23 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสินค้า
- Training สินค้าภายใต้ บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด - การใช้งานสินค้า - การแก้ไขปัญหาสินค้า - แนะนำสินค้าตามศูนย์/สาขา - จัดฝึกอบรม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์
1.รับผิดชอบงานขายสินค้าให้แก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพย์ (ประจำสำนักงานใหญ่) 2.ทำใบเสนอราคา และติดตามลูกค้าเพื่อปิดยอดขาย 3.ขายและดูแลลูกค้า ผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์ 4.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
Audit call center
1. ตรวจสอบการทำงานของ Call center รับข้อร้องเรียนของลูกค้า 2. พัฒนาเทคนิคการเจรจาโต้ตอบจากลูกค้า 3. จัดอบรม และหาหลักสูตร เพื่อทำการอบรม Call center 4. งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการขยายตลาดแฟรนไชส์
1. วางแผนและกำกับดูแลการพัฒนาธุรกิจ แฟรนไชส์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 2. สรรหาตัวแทน ขยายตัวแทนและดูแลตัวแทนการขาขระบบแฟรนไชส์ 3. บริหารงานขายระบบแฟรนไชส์ พร้อมทั้งกระตุ้นยอดขายระบบแฟรนไชส์ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Programmer
- พัฒนา Software - จัดทำ Website - เขียน Application บนมือถือ -มีความรู้ในเรื่องของ PHP , html , javascript , jquery -เคยใช้งานหรือคุ้นเคยกับ Mysql , ajax , json , jsonp , curl -สามารถจัดการกับ UI ด้วย CSS -สามารถพัฒนากับ Codeigniter PHP Framework -มีความรักในการเขียนโปรแกรม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ -มีความรับผิดชอบ ไม่มาทำงานสาย หรือขาดงานบ่อย -ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์) ***ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
23 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
Telesale online marketing
1.รับผิดชอบงานขายสินค้าให้แก่ลูกค้าผ่านโลกออนไลน์ 2.โทรประสานงานติดต่อกับลูกค้า 3.ขายและดูแลลูกค้า ผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์และทางโทรศัพท์ 4.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย 5.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Graphic Design (Illustrator , Photoshop)
Illustrator , Photoshop
23 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 คน    เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
Sale Executive
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอก และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ -บริหารยอดขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย -สามารถวางแผนงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -นำเสนองานขายบริษัท และความต้องการของลูกค้า -พัฒนาคุณภาพของการขายและบริการอยู่เสมอ -งานกิจกรรมอื่นๆของทางบริษัท
23 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1.ดูแล ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน แก้ไข ยกเลิกขั้นตอนการปฏิบัติงาน(PM),วิธีปฏิบัติงาน(WI)และแบบฟอร์ม (FM) ของทุกหน่วยงานให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ 2. จัดทำสำเนาเอกสารแจกจ่าย ปรับปรุงทะเบียนควบคุมเอกสาร Master List 3.เป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน จัดทำ Check list และจัดทำทะเบียน CAR LOG 4. ดำเนินการออกเอกสารร้องขอให้ทำการแก้ไข CAR/PAR ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 5. เป็นเจ้าภาพในการติดตามการแก้ไขและป้องกัน ร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับ CAR ให้ปิดได้ตามกำหนดเวลา 6. จัดเตรียมเอกสารการประชุมทบทว
21 มกราคม 2562
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560