เข้าระบบผู้สมัครงาน
ธุรการฝ่ายบุคคล (บ.เอเชี่ยนฮอนด้า BTS สุรศักดิ์)
ตรวจสอบบัตรตอกของพนักงานขับรถยนต์ ตรวจสอบค่าโทรศัพท์ ระบบ AIS บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ และงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในแผนก
16 มกราคม 2562
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 เบี้ยขยัน 500,ค่าอาหาร 40,ค่าพาหนะ 38
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ธนชาตประกันภัย สาขาเดอะไนน์ ทาวเวอร์ พระราม 9 ซ.รามคำแหง ซ.24 แยก 20 (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
บันทึกข้อมูล และจัดทำข้อมูลลงระบบ ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **มีมือถือ Smartphone เนื่องจากต้องใช้ทำงาน**
16 มกราคม 2562
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ปวช.- ปวส.11,000 ,ปริญญาตรี 12,000
ธุรการประสานงาน (CIMBT AUTO)
ตรวจสอบรายละเอียดแบบยื่น และ เอกสารที่ใช้ประกอบต่างๆ คีย์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ติดต่อและประสานงานภายใน
16 มกราคม 2562
Call verify (พนักงานตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์)-ประจำ ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย ซ.หลังสวน)
-ตรวจสอบเครดิตของลูกค้าและผู้ค้ำประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามนโยบายและระเบียบธนาคาร - สอบถามข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ (ไม่ใช่งานขาย) - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้า - ตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้า
16 มกราคม 2562
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000-15,000 หรือตามตกลง
ธุรการ-ฝ่ายอะไหล่ (บ.เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์-นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)
ช่วยงานเอกสาร ตรวจและเช็คข้อมูล สินค้า บันทึกข้อมูล ติดต่อและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2562
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 มีเบี้ยขยัน 500,ค่าอาหาร 40,ค่าพาหนะ 38
ธุรการ (ธ.CIMBT-สาขาพญาไท)
ช่วยงานเอกสาร คีย์ข้อมูลลงระบบ ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2562
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : วุฒิปริญญาตรี 12,000 มีประสบการณ์ 13,000
พนักงานติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ -ประจำ บ.ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ (รับจำนวน 5 อัตรา)
ติดตามหนี้ ทวงหนี้ เร่งรัดหนี้ ลูกค้าทางโทรศัพท์ (สินเชื่อรถยนต์) เจรจาต่อรอง ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า **มี Incentive ตามเงื่อนไขของธนาคาร
16 มกราคม 2562
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ปวส. 11,000-12,000 ,ป.ตรี 13,000-13,500
Call Center-Inbound (ธนาคาร CIMBT-สำนักงานใหญ่)
ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล นำเสนอสินค้า และบริการของธนาคาร - รับสาย inbound และให้บริการข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับการบริการของธนาคาร - รับเรื่องร้องเรียน, ร้องขอและข้อเสนอแนะจากลูกค้า - ประสานงานต่อไปยังส่วนงานที่ลูกค้าต้องการ **ถ้าสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเรื่องเงินเดือนเป็นพิเศษ**
16 มกราคม 2562
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000-15,000 หรือพิจารณาตามประสบการณ์
Technician (IFS)
ให้บริการงานด้านการซ่อมบำรุง ตรวจสอบเครื่องมือ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และครุภัณฑ์เครื่องกล ดูแลงานระบบของอาคาร งานระบบสิ่งแวดล้อมและงานระบบความปลอดภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด -จดข้อมูลการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าประจำวัน -ควบคุมการเปิด-ปิดระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม -ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองแล
16 มกราคม 2562
Technician (IFS)
ให้บริการงานด้านการซ่อมบำรุง ตรวจสอบ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกล ดูแลงานระบบของอาคาร งานระบบสิ่งแวดล้อมและงานระบบความปลอดภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด -จดข้อมูลการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าประจำวัน -ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -ทำการบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ต่างๆ และส่งมอบรายการเบิกจ่ายกับกะต่อไป -สรุปการทำงานประจำ
16 มกราคม 2562
พนักงานรักษาความปลอดภัย (ISS)
1. ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ 2. ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง 3. ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ 4. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง 5. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ 6. ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้างเมื่อเลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัทฯ โรงงานหรือกิจการอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง 7. รปภ. มีห
16 มกราคม 2562
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : ไม่จำกัดอัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้นที่ 500-730 บาท / วัน ,มีเบี้ยขยัน
พนักงานขาย TV (ประจำห้างโลตัสเเม่สาย เชียงราย) การันตีค่าคอมมิชชั่นชิ้นเเรก!
- นำเสนอข้อมูลตัวสินค้าทีวี Hisense กับลูกค้า - ขายสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อปิดการขาย
16 มกราคม 2562
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15000-30000
พนักงานขาย TV (ประจำห้างโลตัสหลังสวนชุมพร) การันตีค่าคอมมิชชั่นชิ้นเเรก!
- ขายสินค้า นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า - ให้ข้อมูลในเรื่ืองของตัวสินค้าโดยละเอียดกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีควาทมประทับใจเเละปิดการขาย
16 มกราคม 2562
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ชุมพร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15000-30000
พนักงานขาย TV (ประจำห้างโลตัสบางปะกอก) การันตีค่าคอมมิชชั่นชิ้นเเรก!
- นำเสนอสินค้า ให้ข้อมูลกับลูกค้าในเรื่องตัวสินค้าทีวี Hisense - ขายสินค้าให้กับลูกค้า
16 มกราคม 2562
พนักงานขาย TV Hisense (ประจำห้างโลตัสหัวหิน ) การรันตีค่าคอมมิชชั่นสูง!
-ขายสินค้าทีวี เเบรนด์ Hisense - นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าโดยละเอียดกับลูกค้า
16 มกราคม 2562
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15000-30000
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง คิวซี โรงงานเสมา , โรงงานซีเกท อำเภอสูงเนิน และ ผู้ช่วยผลิต โรงงานเขาใหญ่ -หนองน้ำแดง ( โทรติดต่อ 081-870-6077 คุณดาว )
ตรวจเช็คคุณภาพของคอนกรีตที่ไปเทตามไซส์งานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด, เก็บตัวอย่างก้อนคอนกรีต, ออกประสานงานกับลูกค้าตามไซส์งาน
16 มกราคม 2562
ธุรการงานเอกสาร บ.หลักทรัพย์ ยูโอบี (อาคารสินธร BTS เพลินจิต )
- ดูแลงานเอกสารเป็นหลัก เช่น Scan เอกสาร, คีย์ข้อมูล - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน จ - ศ เวลา 08.30 - 17.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์
16 มกราคม 2562
Admin ฝ่ายเร่งรัดและกฎหมาย บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด ( อาคารสวนมะลิ ) **ด่วน
- เน้นการคีย์ข้อมูลและดูแลงานเอกสาร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน จ - ศ เวลา 08.30 - 17.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์
16 มกราคม 2562
พนักงานคาร์แคร์ ปฏิบัติงานสำนักงานเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ แยกสุทธิสาร
- ควบคุมพนักงานล้างรถ - ดูแลความสะอาดและความเรีบยร้อย - ปฏิบัติงาน จ - ส. เวลา 8.00 -17.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์
16 มกราคม 2562
QC ( โรงงานสุขุมวิท 103 และ โรงงานบางนา กม.4 )
- หน้าที่หลักๆ คือ ตรวจเช็คคุณภาพคอนกรีตที่ไปเทตามไซส์งานก่อสร้าง ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด, เก็บตัวอย่างก้อนคอนกรีต, ออกประสานกับลูกค้าหน้างาน - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
16 มกราคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560