1. ขับรถส่งน้ำแข็งตามจุดกระจายสินค้า 2. ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณสินค้าที่นำไปส่งลูกค้าเบื้องต้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 3. ทำหน้าที่อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 10 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
1. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร/รถยนต์ และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 2. เตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องจักร/รถยนต์ 3. ทำงานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย 4. ทำงานตามเอกสาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 6   เงินเดือน : 15,000 up
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
1.ควบคุมงานประจำกะสายงานการผลิต 2.วางแผนขั้นตอนการผลิต 3.พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
1. ตรวจสอบและควบคุมเรื่องความต้องการด้านต่างๆ ของรถยนต์ภายในบริษัท 2. ควบคุมดูแล บำรุงรักษารถยนต์ และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 3. เตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ และอุปกรณ์รถยนต์ 4. รับความต้องการและแจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้งาน 5. ติดตามงานและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 6. วางแผนบำรุงรักษารถยนต์ 7. มอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (การจ่ายงาน) 8. ตรวจสอบกำลังคนในแผนก ควบคุมต้นทุน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
1. ตรวจสอบและควบคุมเรื่องความต้องการด้านต่างๆ ของเครื่องจักร 2. ควบคุมดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 3. เตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องจักร 4. รับความต้องการและแจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้งาน 5. ติดตามงานและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 6. วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร 7. มอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (การจ่ายงาน) 8. ตรวจสอบกำลังคนในแผนก ควบคุมต้นทุน 9. การควบคุมการใช้น้ำประปาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
ติดต่อประสานงานกับ SUPPLIER เจรจาต่อรอง ราคาสินค้าและจัดหาสินค้าใหม่ๆ จัดซื้อ จัดหาและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ได้ตาม SPEC ที่ต้องการ ประสานงานด้านจัดซื้อต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
วางแผนการขายและจัดส่ง อบรมและแนะนำการทำงานของพนักงาน กำหนดแนวทางการปฎิบัติงาน ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามงาน สรุปและประเมินผลการดำเนินการปฎิบัติงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
1. ควบคุมและติดตามการดำเนินงาน 2. วางแผนงานและกลยุทธ์ให้สอดรับกับธุรกิจ 3. จัดการต้นทุนและคุณภาพของงาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพกำลังคนในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิผล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
- จัดทำรายรับ - รายจ่าย ส่วนงานขาย - จัดทำต้นทุน / Stock สินค้า - ปิดงบประมาณประจำเดือน - งานที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้การใช้โปรแกรม EXPRESS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000 - 24,000
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
ออกหาลูกค้า เเละ ติดต่อกับลูกค้าประสานงานเเละจัดส่งสินค้า ทำรายงานลูกค้า ตามกลุ่มเป้าหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000+
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
รับOrder ลูกค้า ยืนยันยอด ประสานงานลูกค้า ทำรายงานส่ง ข้อมูล ปิด การขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 6   เงินเดือน : 13000 up
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
มีทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ดูรายระเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ ทำงานตามที่ผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามความเหมาะสมจนสำเร็จ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000-18,000 +++
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
ดูแลรักษารถยนต์ ดูแลเบี้ยงต้น ตรวจสอบรถยนต์ก่อนนำออกไปใช้งาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000-18,000 +++
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
- รวบรวมเอกสารของพนักงาน - ติดต่อประสานงานภายใน -ดูแลตารางเวลางาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000-18,000
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - งานที่ได้รับมอบหมาย - ส่งเสริมงานขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-18,000+++
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
- สามารถทำงานเป็นกะได้ - สามารถแก้ไขปัญหาได้ - มีการบริหารจัดการคนได้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000-18,000 +++
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
- ประสานงานภานใน - ดูแลตัวพนักงาน - ดูแลตรางงานและบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม - สามารถทำงานเป็นกะได้ ** ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000+++ ขึ้นอยู่กับประสบณ์การและความสามารถ
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
โรงงานน้ำแข็งเดลี่ไอซ์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ น้ำแข็งมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันมีการขยายงาน จึงต้องการพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทสู่ความเป็นหนึ่งต่อไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 20   เงินเดือน : -
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.