เข้าระบบผู้สมัครงาน
ศัลยแพทย์ตกแต่ง Full Time / Part Time ประจำโรงพยาบาลเลอลักษณ์ สาขาเชียงใหม่
1.ศัลยแพทย์ตกแต่ง เสริมจมูก , เสริมหน้าอก , เสริมคาง , ทำตา , ปาก และศัลยกรรมตกแต่งอื่น ๆ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผิวหน้า (Aesthetic Doctor) ประจำโรงพยาบาลเลอลักษณ์ สาขาเชียงใหม่
- มีประสบการณ์ด้านผิวหนัง เลเซอร์ และความงามเป็นอย่างดี
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วิสัญญีพยาบาล
1.เตรียมความพร้อมก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก และดำเนินการให้ยาระงับความรู้สึก 2.ดูแลเคสศัลยกรรมหลังการให้ยาระงับความรู้สึกจนกระทั่งเคสปลอดภัยในห้องผ่าตัด 3.วัดความดันเลือดและชีพจร สังเกตคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และดูแลออกซิเจนที่ผู้ป่วยได้รับ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง
ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง สามารถทำงานเคสใหญ่ได้ มีประสบการณ์ โรงพยาบาล หรือคลินิก ความงาม
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
CRM (ลูกค้าสัมพันธ์)
ดูแลลูกค้าส่วนหน้า คอยให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้บริการ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บุคคล ( ฝ่ายสรรหา )
1. สรรหา คัดกรอง และสัมภาษณ์ผู้สมัคร ให้ตรงกับความต้องการของหัวหน้างานแต่ละแผนก และผู้บริหาร 2. จัดทำประเมินพนักงานที่ผ่านระยะเวลาทดลองงาน 3. ประสานงานภายในภายนอก และงานที่ได้รับมอบหมาย 4. มีประสบการณ์งานด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
แม่บ้านประจำโรงพยาบาล
ดูแล ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ ในโรงพยาบาล
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : วันละ 300
เจ้าหน้าที่การตลาด ( AE )
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ดูแลติดตาม พร้อมโน้มน้าวลูกค้า 2. ครีเอท เขียนบทความ และสคริป ในการสัมภาษณ์ และช่วยลงโพส 3. ตรวจสอบ และติดตาม ความเคลื่อนไหวของข้อมูล บนสื่อออนไลน์ ของบริษัท และคู่แข่ง 4.ติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลของลูกค้า 5.สัมภาษณ์ เปิดประเด็น ชี้นำลูกค้า พร้อมไลท์สด ในสื่อออนไลน์ 6.จัดทำและนำเสนอรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7.ติดต่อประสานงาน ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ดูแลงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ ของทางโรงพยาบาล 2.เจรจาต่อรองราคา 3.หาคู่ค้ารายใหม่
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เภสัชกร Full Time / Part Time
- จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ - ให้คำแนะนำกับลูกค้า, ผู้ป่วย ด้านการใช้ยา - กำกับ ดูแล การจัดจ่ายยา,สต๊อกยาและเวชภัณฑ์ ให้เป็นระบบ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ
1.ประจำ ward ห้องพักคนไข้ ดูแลการทำงานของผู้ช่วยพยาบาล ดูแลคนไข้ที่พักหลังทำศัลยกรรม ทำหัตถการได้ 2.ประจำห้องผ่าตัด
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิสัญญีแพทย์
1.ประเมินผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัด เพื่อการเตรียมการทำวิสัญญีได้โดยถูกต้องและปลอดภัย 2.พิจารณาผลการตรวจ,ผลการทดสอบและวินิจฉัยความผิดปกติก่อนเตรียมการให้ผู้ป่ วยรับการทำวิสัญญี 3.แนะนำผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตนที่จำเป็นสำหรับการทะนุถนอมสุขภาพหรือกา รกลับคืนสู่สภาพปกติ ก่อนและหลังเข้ารับการผ่าตัด 4.อาจจะอยู่เฝ้าระวังในระหว่างการทำการผ่าตัดผู้ป่วย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
ประชาสัมพันธ์
1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมทุกประเภทกับลูกค้า 2. แนะนำโปรโมรชั่นการทำศัลยกรรมให้กับลูกค้า 3. ดูแลเคสลูกค้าทั้งก่อนและหลังทำศัลยกรรม 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก 5. รักษายอดขายได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด 6. งานประจำในออฟฟิศ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Online Marketing
ดูแล Update ข้อมูลบน Online Channel ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความงาม ความรู้ด้านศัลยกรรม นวัตถกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ติดตามกระแสข่าวสังคมบนสื่อออนไลน์ หาข้อมูลเพื่อนำมาเสนอ ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์ ดำเนินงานตามแผนที่รับมอบหมายจัดทำรายงานผลงานทั้งหมด นำมาปรับปรุงพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Online Marketing Manager
1. วางแผนการตลาดระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งวางกลยุทธ์ทางการตลาด Online Marketing และ Offline Marketing, ส่งเสริมการขาย , การประชาสัมพันธ์ , วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับโรงพยาบาล 2. วางกลยุทธ์การบริหารทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 3. ตรวจสอบและติดตามผลวันต่อวัน เกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายโปรแกรมทางการตลาดทั้งหมด 4. วางแผน จัดการ และดำเนินงาน ในเรื่องการจ่ายค่าสื่อโฆษณาต่างๆ 5. รวบรวม วิเคราะห์ข้มูลอย่างมีประสิทธิภาพแ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ Treatment ประจำสาขาคลินิกเวสเกต
1.ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ทำ treatment นวดหน้า ฉีดวิตามิน ฟิลเลอร์ 2.มีความรู้ในเรื่องของการทำ Treatment นวดหน้า ฉีดฟิลเลอร์ วิตามิน หรือ โบท็อกซ์โดยตรง 3. ต้องจบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์มาเท่านั้น
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
1. ดูแลความเรียบร้อยในแผนก รวมถึงการสอนงานให้พนักงานใหม่ในแผนกที่รับผิดชอบ 2.รับโทรศัพท์ ประสานงานกับผู้รับบริการ 3.ดูแลเรื่องบริการcase ที่นัดกับผู้รับบริการกับคุณหมอศัลยกรรม 4.รายงานรวบรวม case ทุกวันเพื่อรายงานท่านประะธานบริหาร รวมทั้งcaseนัดล่วงหน้า 5.แก้ไขปัญหาเรื่องการบริการ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
คนสวน, แม่บ้าน
ตัดต้นไม้ดูและความสะอาดบริเวรณโรงพยาบาลให้ดูเรียบร้อย สวยงาม
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,750 (ยังไม่รวมโอที)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ (จป วิชาชีพ)
วางแผนและปฎิบัติงานด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างประจำโรงพยาบาลอาคารสถานที่
ดูแลความเรียบร้อย ของอาคารสถานที่ เช่นไฟฟ้า ปะปา หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560