เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี/สมุห์บัญชี*** ด่วนมาก ***
• ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย • ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อใช้ในการบันทึกรายได้ประจำเดือนสำหรับแต่ละโครงการ • รับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านบัญชีและการตรวจสอบเอกสารบัญชี • จัดทำเอกสาร/บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป • ติดตาม/ตรวจสอบงานด้านบัญชีกับแผนกต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง • จัดทำรายงานข้อมูลด้านบัญชี • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15000-22000 (รายได้สูง)
หัวหน้าส่วนการเงิน
-วางแผน วิเคราะห์ งบการเงินให้เป็นไปตามที่วางไว้ -วิเคราะห์งบการเงิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ -สามารถปิดงบได้ -มีความรู้เรื่องภาษีต่างๆ ในระบบบัญชี -มีภาวะผู้นำ
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
• รับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติการภายในองค์กร • รับผิดชอบการวางแผนการตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท •ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน เสนอแนะบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยง • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบจากภายนอก เพื่อให้ระบบการบริหารงานภายในมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ • กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงานเพื่อกำหนดแผนการเข้าทำการตรวจสอบ กำหนดขอบเขต การตรวจสอบ • จัดทำร่างแนวการตรวจสอบ (Audit Program) กำหนดวิธีการตรวจสอบที่จะใช้ • รายงานผลคืบหน้าของงานตรวจสอบต่อผ
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ขายบ้าน/คอนโด
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
• รับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติการภายในองค์กร • รับผิดชอบการวางแผนการตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท •ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน เสนอแนะบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยง • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบจากภายนอก เพื่อให้ระบบการบริหารงานภายในมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ • กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงานเพื่อกำหนดแผนการเข้าทำการตรวจสอบ กำหนดขอบเขต การตรวจสอบ • จัดทำร่างแนวการตรวจสอบ (Audit Program) กำหนดวิธีการตรวจสอบที่จะใช้ • รายงานผลคืบหน้าของงานตรวจสอบต่อผ
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าฝ่ายขาย
- วางแผนงานขาย และดูแลยอดขาย - ดูแลทีมขาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
- วางแผนงานและดูแลยอดขาย - ดูแลทีมขาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย - ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อใช้ในการบันทึกรายได้ประจำเดือนสำหรับแต่ละโครงการ - รับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านบัญชี และการตรวจสอบเอกสารบัญชี - บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป - ติดตาม/ตรวจสอบงานด้านบัญชีกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานข้อมูลด้านบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร - ตรวจสอบการชำระหนี้ การโอนเงินจากลูกหนี้ - ตรวจสอบรายการโอนเงินให้ลูกค้า ตามคำใบขอโอนเงิน - ตรวจสอบ รายการปิดบัญชีประจำเดือน, ประจำปี สามารถปิดงบบัญชีได้ - ตรวจสอบงบการเงินและรายละเอียดงบการเงิน พร้อมประสานงานกับผู้สอบบัญชี - จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลสรุปงบและรายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน ประจำไตรมาส - จัดเตรียมข้อมูลด้านงบการเงิน การวางแผนงบประมาณ - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสรุปรายได้ ภธ.40, ภ.ง.ด.40, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 -
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
- ประสานงานกับทุกฝ่าย อาทิ ประสานงานระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายบัญชี เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจองและการทำสัญญาเป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยมีความสะดวกและถูกต้องจากทั้งลูกค้าและบริษัท - ประสานงานกับกรมที่ดินในการโอนกรรมสิทธิ์ ประสานงานกับธนาคารที่ลูกค้าจดจำนองเพื่อเตรียมเอกสารและสรุปค่าใช้จ่าย ณ วันโอน - ควบคุมการโอนให้ได้ตามเป้าหมายสร้างพันธมิตร กับธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อรายย่อย - คัดกรองลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มอาชีพที่สามารถกู้ธนาคารได้วงเงินที่กำหนด - จัดทำรายงานสรุปค่าคอมมิชชั่นของฝ่ายก
08 ธันวาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560