เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก Room Attendant (พระโขนง)
-ทำความสะอาดห้องพัก ,เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ,ปลอกหมอน ,และดูแลรักษาความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในห้องพักให้เสร็จตามเวลากำหนด - สามารถทำงาน 12 ชม./วัน ได้ - มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
18 มกราคม 2562
ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง ประจำอาคาร (แยกปทุมวัน/ราชประสงค์)
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 มกราคม 2562
หัวหน้าแม่บ้าน รอบบ่าย (ประจำคอนโดไอคอนสยาม)
- สามารถวางระบบบริหารจัดการพนักงานแม่บ้านได้ - สามารถใช้เครื่องขัดล้าง เขาเงา กรีดกระจก ดันฝุ่น ได้ - สามารถควบคุมดูแล สอนงาน ลูกน้องภายในทีม - มีความขยัน ตรงต่อเวลา และรับแรงกดดันได้ - มีประสบการณ์ด้านหัวหน้าแม่บ้าน ไม่น้อยกว่า 3ปี - สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
18 มกราคม 2562
ช่างซ่อมบำรุง (Whizdom Club สุขุมวิท 101)
1.ทำหน้าที่ให้บริการ ดูแลการใช้งานห้องประชุม ระบบ แสงสีเสียง ภายในคลับ เป็นต้น 2.ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามที่ได้รับแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง 3.งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน 4.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 มกราคม 2562
Reception (ประจำคอนโด ไอคอนสยาม) *เริ่มงานทันที*
1.ต้อนรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่มาติดต่อ 2.ทำหน้าตอบข้อซักถาม ผู้ที่มาติดต่อหรือทางโทรศัพท์ (ไทย-อังกฤษ-จีน) 3.ทำหน้าที่ เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ รับจองห้องพัก 4.ให้ข้อมูลด้านบริการ สร้างความประทับใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 5.รับผิดชอบงานเอกสาร และประสานงานภายในองค์กร 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2562
พนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง(PA)
1.ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง คอนโด ,โรงแรม เป็นต้น 2.ล้างห้องน้ำ,เช็คกระจก และเก็บขยะ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2562
หัวหน้าแม่บ้านประจำ Hyatt Regency Hotel สุขุมวิท 13
1.ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ภายในโรงแรม หรือพื้นที่รับผิดชอบ 2.ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับบริษัท 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2562
ผู้จัดการอาคาร ( Building Manger ) ศรีราชา *** เริ่มงาน กพ. 61
1. ดำเนินการตามที่นิติบุคคลฯ มอบหมายให้รับผิดชอบ 2. จัดประชุมตามข้องบังคับนิติบุคคลฯ ประชุมใหญ่สามัญ, ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ 3. ควบคุมการจัดการดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้เรียบร้อย 4. ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายช่างเทคนิค, ฝ่ายอาคาร, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, ฝ่ายแม่บ้านทำความสะอาด 5. ควบคุมดูแล บำรุงรักษางานระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี 6. วางแผนงานและมาตรการในการจัดการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายนิติบุคคลฯ
18 มกราคม 2562
ช่างประจำอาคาร Whizdom (สุขุมวิท 64)
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 มกราคม 2562
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ (สามารถต่อรองได้)
ช่างประจำอาคาร(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อารีย์,พระราม 6)
1.ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับรบบบสาธารณูปโภคในอาคาร รวมถึงระบบโสตทัศนศึกษา ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงต่างๆ 2.ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบเครื่องจักรภายใน และภายนอกอาคารที่เกีียวข้อง 3.สรุป รายงานการทำงาน ปัญหาต่างๆ ที่พบให้หัวหน้างานทราบ 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 มกราคม 2562
ด่วนมาก!!!ช่างเทคนิคประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
-ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภค ภายใน และรอบๆ บริเวณอาคาร -ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในสนามบินสุวรรณภูมิ -ตรวจเช็ค ตรวจสอบ ระบบเครื่องจักรต่างๆ ตามกำหนดระยะเวลา -สรุป รายงานการทำงาน ปัญหาต่างๆ ที่พบให้หัวหน้างานรับทราบ
18 มกราคม 2562
หัวหน้าแม่บ้าน ประจำ (คอนโด ไอคอนสยาม)
- หัวหน้าต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3 ปี สามารถควบคุมดูแลลูกน้องได้ (เข้ารอบกลางคืนได้) - ดูแล รักษาความสะอาด บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย - กวาดพื้น ถูพื้น ดันฝุ่น ดูดฝุ่น กรีดกระจก ล้างห้องน้ำ เก็บขยะ - รับรองลูกค้า ชงกาแฟ และเสิร์ฟน้ำให้ลูกค้า - สามารถเริ่มงานได้ทันที ***ปฏิบัติงานประจำที่ ( ไอคอนสยาม คอนโด )
18 มกราคม 2562
หัวหน้าแม่บ้านทำห้องพัก RA (ส่วนกลาง)
1.ดูและความสะอาดภายในห้องพัก 2.ตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2562
หัวหน้าแม่บ้าน PA (ส่วนกลาง)
1.ดูแลความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง คอนโด โรงแรม เป็นต้น 2.ตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2562
พนักงานจัดเลี้ยงและยกของ(ประจำกระทรวงการต่างประเทศ) ย่านอนุเสาวรีย์
1. ทำหน้าที่ยก เคลื่อนย้าย วัสดุอุปกณ์ ต่างๆภายในกระทรวง 2. ทำหน้า จัดเตรียม ความพร้อมวัสดุอุปรณ์ ห้องประชุม และ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เวลาทำงาน • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (สลับวันหยุด) • ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 17.00 น.
18 มกราคม 2562
เจ้าที่ฝ่ายอาคาร (ควบคุมงานแม่บ้าน-รปภ) / คอนโด ไอคอนสยาม
1. ดูแลและตรวจสอบการทำงานการทำงานของเจ้าหน้าที่ รปภ แม่บ้านแม่บ้าน บริษัทประกันภัยของอาคาร และ ผู้เช่าพื้นที่ 2. ติดตามและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 3. จัดทำและสรุปผลรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดาร 4. จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและประชุมพนักงานประจำอาคาร 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
18 มกราคม 2562
เคิร์ก/ พนักงานรับโทรศัพท์แผนกแม่บ้าน (ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย 2)
- รับโทรศัพท์ประสานงานกับแม่บ้าน - ประสานงานต่างๆกับลูกค้าเกี่ยวกับห้องพัก - หน้าที่อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร (ICON SIAM เจริญนคร)
- ดูแล ควบคุมการทำงาน ของแม่บ้าน รปภ. - ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และ บริษัทฯ แม่บ้าน ,รปภ. - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานอาคารทั้งหมด - รายงานปัญหา และความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของ แม่บ้าน ,รปภ. - อื่นๆ เกี่ยวกับอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2562
HR- Recruit (ดูแลงานสรรหาแม่บ้านและงานรักษาความปลอดภัย)
- รับผิดชอบงานสรรหาบุคคลากร ตำแหน่ง แม่บ้าน , รปภ - ลงพื้นที่ เพื่อหาบุคคลากร (ชุมชน,อื่นๆ) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร - ทำงานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
18 มกราคม 2562
ด่วน.... Reception (ประจำ The Rich Sathorn)
1.ต้อนรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่มาติดต่อ 2.ทำหน้าตอบข้อซักถาม ผู้ที่มาติดต่อหรือทางโทรศัพท์ (ไทย-อังกฤษ) 3.ทำหน้าที่ เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ รับจองห้องพัก 4.ให้ข้อมูลด้านบริการ สร้างความประทับใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 5.รับผิดชอบงานเอกสาร และประสานงานภายในองค์กร 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560