ประกาศรับสมัครงาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1.ตรวจสอบ ,ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในอาคาร ,ระบบประปา ,ระบบความเย็น และระบบสาธารณูปโภคประจำอาคาร 2.รายงานการปฏิบัติงาน ,รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1. วางแผน ออบแบบ และซ่อมบำรุง ภายในอาคารด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 2. ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด 3. วิเคาระห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกัน การทำงานผอดพลาดของระบสาธรณูปโภคของอาคาร 4. สรรหาหา ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา / ซัพพลายเออร์ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร 5. วางแผน ควบคุมตรวจสอบ พัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยในการทำงาน 6. นำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารตามยะยะเวลาที่กำหนด 7. ควบคุมค
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตากตกลง
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1.ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุกรณ์ จัดจ้างและธุรการทั้งระบบ 2.วางแผน และควบคมหรือติดตามการส่งมอบสินค้าทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก 3.สนับสนุนดูแลงานสำนักงาน งานอาคารสถานที่, ระบบโทรศัพท์, การบริหารการใช้ทรัพย์สิน ต่าง ๆ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 17,000 - 25,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1. ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น 2. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ตามใบแจ้งซ่อมให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง 3. งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
-สรรหาพนักงาน ให้ทันและเพียงพอกับกำลังคน ในแต่ละโครงการ เน้นกลุ่มงาน พนักงานรักษาความสะอาด งาน รปภ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน ในการประกาศและรับสมัครพนักงาน -ออกพื้นที่ต่างๆ เพื่อดำเนินการสรรหาพนักงาน -จัดทำรายงานการสรรหาในแต่ละโครงการ -วางแผนอัตรากำลังคน และแผนการสรรหา -หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ หางาน 4 ภาค อัตราค่าโฆษณา วิธีการชำระเงิน วาไรตี้ แนะนำการใช้งาน ติดต่อเรา ประกาศงาน รายการตำแหน่งงาน โปรโมท ประกาศงาน ตำแหน่งงานที่ลบ 1. หมวดหมู่งาน เลือกหมวดหมู่งาน 2. รายละเอียดงาน กรอกรายละเอียดตำแหน่งงาน 3. คุณสมบัติผู้สมัคร กรอกรายละเอียดคุณสมบัติ 4. สิ้นสุดการประกาศงาน เลือกภาษา แก้ไขประกาศงาน (TH) หมวดหมู่งาน * ตำแหน่งงาน * เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (โซน กทม ) - HQ จำนวนอัตราที่รับ ประเภทงาน * เ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 500 บ/วัน
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1. บริหารจัดการห้องประชุม อบรมสัมมนา สื่อการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณ์ 2. ควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ของห้องประชุม ห้องเรียนต่างๆ 3. จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ พร้อมทั้งการจัดเก็บอุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจเช็คคุณภาพของอุปกรณ์ และแจ้งให้หัวหน้างานทราบ ในกรณีต้องมีการซ่อมบำรุง และสามารถซ่อมบำรุงได้ในเบื้องต้น 5. ดูแลความถูกต้องของห้องประชุม รวมถึงงานอื่นๆ ในส่วนของ อุปกรณ์ แสงสีเสียง ได้อย่างเรียบร้อย ตามมาตรฐานที่กำหนด
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
• Manages building operations and oversee a team of Property & Facilities Management staff • Contracts with tenants by negotiating leases; collecting security deposit. • Maintains property by investigating and resolving tenant complaints; enforcing rules of occupancy; inspecting vacant units and completing repairs; planning renovations; contracting with landscaping and rubbish removal services • Maintains building systems by contracting for maintenance services; supervising repairs. • Secur
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ์์NA
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1.ดูแล วางแผน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ สระว่ายน้้ำ เป็นต้น 2.ทดแทนตำแหน่งงานช่างเทคนิค ่หัวหน้าช่างเทคนิค ตามหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัทฯ 3.Start up project กรณีมีการขึ้นงานใหม่
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1. ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลา และลูกค้าพอใจในผลงานที่ได้รับ 2. วางแผนและกำหนดการในการทำงานของทีมงาน 3. พัฒนาการซ่อมบำรุงและการหยุดทำงานของเครื่องมือเพื่อให้มีการซ่อมบำรุงฉุกเฉินน้อยลง 4. ควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่าย วัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่อ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
• จัดการดูแลและปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามสำนักงานใหญ่กำหนด • ดูแลลูกค้าที่พักอาศัยในอาคารชุด (อำนวยความสะดวก ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด) • ดูแลทรัพย์สิน / เอกสารของแผนก จัดทำบันทึก / รายงานการประชุม • งานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ • งานดูแลตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคาร / สาธารณูปโภค • ตรวจสอบความเรียบร้อย/ความปลอดภัยภายในอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยมั่นใจในความปลอดภัย • ตรวจตราผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ • งานด้านการเงิน / ติดตามลูกหนี้งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 35,000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1.บริหารจัดการดูเเลทีมเเม่บ้าน 2.ตรวจสอบ ควบคุม การปฎิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด 3.จัดทำเอกสารต่างๆ รายงานบันทึกประจำวัน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-18,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในทุกภาคส่วน ทุกระบบ ให้ถูกต้องครบถ้วน และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด และกฎหมายอื่นๆ 2.ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ ให้ทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1.ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ที่ได้รับผิดชอบ 2.ดันฝุ่น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ กรีดกระจก 3.เปิด-ปิด/ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุด เป็นต้น 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 20   เงินเดือน : 11,000-15,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
-งานทาสี ซ่อมแซมฝ้า และผนังห้อง -ซ่อมงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ -ซ่อมบำรุงทั่วไป เช่นงานเปลี่ยนก๊อกน้ำ ลูกบิดประตู สายชำระเป็นต้น
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1.จัดเก็บค่าเช่าและเงินได้ต่างๆ ,ติดตามและเรียกเก็บค่าเช่าค้างชำระ,ออกเอกสารการรับเงินตามที่สำนักงานฯ กำหนด ,นำส่งเงินให้สำนักงานฯ ตามรอบเวลาที่กำหนด 2.จัดทำตามกระบวนการจัดซื้อ-จ้าง ตรวจสอบเอกสารการจ่าย, คืนเงินประกัน เป็นต้น 3.ประสานงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน เช่น ฝ่ายบัญชี ,ฝ่ายกายภาพ ,ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เป็นต้น
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา ด่วนมาก   เงินเดือน : 16,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
-บริหารจัดการอาคารตามข้อกำหนดของกฏหมาย -ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและผู้ใชับริการ -ดูแล ควบคุม การทำงานของแม่บ้าน รปภ. -ดูแลและสำรวจอุปกรณ์และระบบต่างๆ ให้สามารถทำงานและใช้งานได้ตามปกติ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา ด่วนมาก   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1.ดูแลห้องพัก ทำความสะอาดห้องพักของแขก เช่น ห้องนอน ห้องอาบน้ำ 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 10   เงินเดือน : 11,000-12,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1. ดำเนินการตามที่นิติบุคคลฯ มอบหมายให้รับผิดชอบ 2. จัดประชุมตามข้องบังคับนิติบุคคลฯ ประชุมใหญ่สามัญ, ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ 3. ควบคุมการจัดการดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้เรียบร้อย 4. ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายช่างเทคนิค, ฝ่ายอาคาร, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, ฝ่ายแม่บ้านทำความสะอาด 5. ควบคุมดูแล บำรุงรักษางานระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี 6. วางแผนงานและมาตรการในการจัดการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายนิติบุคคลฯ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
1. ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น 2. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ตามใบแจ้งซ่อมให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง 3. งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5. สามารถจัดตารางกะ และควบคุมดูแลลูกน้องในทีมได้
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 พ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.