ประกาศรับสมัครงาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1. Assist with coordination of various department meetings/Supplier / 2. Coordinate with partner companies to handle condominium projects 3. Meeting with partner company ( in English ) 4. Check project progress and research on real estate market 5. Observe the progress of sales for condominium and improve in case of having problems 6. Other related tasks as assigned
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
- ดูแล ,ต้อนรับ ,เปิดประตูเข้า-ออก และ ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ดูแลความและความเรียบร้อยบริเวณที่ตัวเองประจำจุด สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภูมิทัศน์ และอุปกรณ์ อื่นๆ - ทำงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13000 บาท หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
1. จัดประสานงานกับแผนกบัญชี สำนักงานใหญ่ 2. การดูแลเอกสารบัญชีของอาคาร 3. ทำหน้าที่บันทึก รายงานรับ-จ่าย ของอาคารรับวางบิล จ่ายเช็ค ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บค่าส่วนกลาง
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 17,000
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
1.ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น 2.ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง 3.งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน 4.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
- ดูแล, ต้อนรับ ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณที่ตัวเองประจำจุด สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภูมิทัศน์ และอุปกรณ์ อื่นๆ - ทำงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 14,000
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
• จัดการดูแลและปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามที่สำนักงานใหญ่กำหนด • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้าง งานบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อสัญญาว่าจ้าง มาตราฐานและข้อกำหนดของอาคาร ได้แก่ งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลสวน งานป้องกันและกำจัดแมลง งานบริการทางเทคนิค และ อื่น ๆ • กำกับดูแลการอนุมัติและตรวจสอบการแตกแต่งต่อเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่เช่า ตามระเบียบข้อบังคับและมาตราฐานของอาคาร • จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนส่วนที่เป็นสาธารณูปโภค • จัดการให้มีการบริการด้านสิ่งอ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ หางาน 4 ภาค อัตราค่าโฆษณา วิธีการชำระเงิน วาไรตี้ แนะนำการใช้งาน ติดต่อเรา ประกาศงาน รายการตำแหน่งงาน โปรโมท ประกาศงาน ตำแหน่งงานที่ลบ 1. หมวดหมู่งาน เลือกหมวดหมู่งาน 2. รายละเอียดงาน กรอกรายละเอียดตำแหน่งงาน 3. คุณสมบัติผู้สมัคร กรอกรายละเอียดคุณสมบัติ 4. สิ้นสุดการประกาศงาน เลือกภาษา แก้ไขประกาศงาน (TH) หมวดหมู่งาน * ตำแหน่งงาน * เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (โซน กทม ) - HQ จำนวนอัตราที่รับ ประเภทงาน * เ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 500 บ/วัน
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
1.ดูแล วางแผน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ สระว่ายน้้ำ เป็นต้น 2.ทดแทนตำแหน่งงานช่างเทคนิค ่หัวหน้าช่างเทคนิค ตามหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัทฯ 3.Start up project กรณีมีการขึ้นงานใหม่
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร 2. จัดทำแผนงานการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า และระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา 3. ควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารสัญญาก่อสร้างและควบคุมงานงบประมาณ และประสานงาน กับผู้รับเหมาหรือประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 ประสานงานกับผู้รับเหมา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร 4 จัดทำเอกสารประกอบรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง/ซื้อ (TOR) ประมาณการค่าใช้จ่ายข้อเปรียบเทียบอื่ 5 วิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำแนวทางในการประหยัดพลังงานและเกิดผลกระท
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก!!!   เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
1.จัดการประสานงานกับแผนกบัญชี 2.ดูแลเอกสารบัญชีของคอนโดทั้งหมด 3.ทำหน้าที่บันทึก รายรับ-จ่าย ของอาคารรับวางบิล ทำเช็ค จ่ายเช็ค ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บส่วนกลาง 4. สามารถใช้โปรแกรม Soft Biz ได้ 5. ปิดงบการเงิน และกระทบยอดได้
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 24,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบงานวิศกรรมภายในอาคาร SME Bank ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ -ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร -ระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคาร -ระบบวิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล -ระบบดับเพลิง
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก!!!   เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
1.วางแผน ออบแบบ และซ่อมบำรุง ภายในอาคารด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 2.ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด 3.วิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกัน การทำงานผอดพลาดของระบสาธรณูปโภคของอาคาร 4.ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา / ซัพพลายเออร์ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร 5.วางแผน ควบคุมตรวจสอบ พัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยในการทำงาน 6.นำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารตามยะยะเวลาที่กำหนด 7.ควบคุมค่าใช้จ่ายของแผน
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
1. ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลา และลูกค้าพอใจในผลงานที่ได้รับ 2. วางแผนและกำหนดการในการทำงานของทีมงาน 3. พัฒนาการซ่อมบำรุงและการหยุดทำงานของเครื่องมือเพื่อให้มีการซ่อมบำรุงฉุกเฉินน้อยลง 4. ควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่าย วัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่อ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
• Manages building operations and oversee a team of Property & Facilities Management staff • Contracts with tenants by negotiating leases; collecting security deposit. • Maintains property by investigating and resolving tenant complaints; enforcing rules of occupancy; inspecting vacant units and completing repairs; planning renovations; contracting with landscaping and rubbish removal services • Maintains building systems by contracting for maintenance services; supervising repairs. • Secur
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
1.บริหารจัดการดูเเลทีมเเม่บ้าน 2.ตรวจสอบ ควบคุม การปฎิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด 3.จัดทำเอกสารต่างๆ รายงานบันทึกประจำวัน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-18,000
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย • มีใบรับรองผ่านงานสายช่าง • มีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร • ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.