เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
• ดูแลระบบประกอบอาคาร งานวิศวกรรมอาคาร • จัดทำแผนควบคุมงานบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคของอาคาร • ดูแลระบบประกอบอาคารและงานด้านวิศวกรรมอาคาร • มี ดูแล ควบคุม บริหารจัดหาร หัวหน้าช่างและช่างเทคนิค
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1. จัดทำใบวางบิล ตามรอบที่กำหนด /แนบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ messenger ไปวางบิล 2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ จัดทำรายงานการวางบิลและค้างชำระลูกนี้ทุกๆเดือน 3. ออกเอกสาร/บันทึกการตั้งหนี้-ลูกค้าและลูกหนี้ (ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน) 4. ประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภานนอกองค์กร ในเรื่องของงาน 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 17,000 - 20,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
-จัดตารางการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคาร พร้อมจัดทำเอกสารการตรวจเช็คระบบให้ครบถ้วน -จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา -จัดตารางการปฏิบัติงาน และดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงาน -จัดหาอุปกรณ์ เปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนมีการสั่งซื้อ -ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมา -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร และช่วยเหลือประสานงานกับผู้จัดการอาคารในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เก
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1.ดูแลความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง คอนโด โรงแรม เป็นต้น 2.ตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ หางาน 4 ภาค อัตราค่าโฆษณา วิธีการชำระเงิน วาไรตี้ แนะนำการใช้งาน ติดต่อเรา ประกาศงาน รายการตำแหน่งงาน โปรโมท ประกาศงาน ตำแหน่งงานที่ลบ 1. หมวดหมู่งาน เลือกหมวดหมู่งาน 2. รายละเอียดงาน กรอกรายละเอียดตำแหน่งงาน 3. คุณสมบัติผู้สมัคร กรอกรายละเอียดคุณสมบัติ 4. สิ้นสุดการประกาศงาน เลือกภาษา แก้ไขประกาศงาน (TH) หมวดหมู่งาน * ตำแหน่งงาน * เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (โซน กทม ) - HQ จำนวนอัตราที่รับ ประเภทงาน * เ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 500 บ/วัน
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
-ดูแล ซ่อมแซม จดบันทึกการทำงานของเครื่องจักร -บำรุงรักษาเปิดปิดระบบต่างๆภายในอาคารและภายนอกอาคาร -ควบคุมดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักร งานระบบประกอบอาคาร
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคและเครื่องจักรต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบความเย็น เป็นต้น 2.รายงานการปฏิบัติงาน , รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1. การให้บริการด้านการสื่อสารแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ กับจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้อง 2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในทุกด้านในกระบวนการของการให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. การให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับการรักษาในทุกศูนย์การรักษา 4. ดูแลและทำการนัดหมายให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติ 5. ทำหน้าที่ประสานงานติดต่อการจองห้องพัก หรือการติดต่อประสานงานกับสถานทูต หรือหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องเกิดความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มารับบริการชาวต่างชาติ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
ระดับหัวหน้าแม่บ้าน 1.บริหารจัดการดูเเลทีมเเม่บ้าน 2. ตรวจสอบ ควบคุม การปฎิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดทำเอกสารต่างๆ รายงานบันทึกประจำวัน 5.จับเครื่องขัดล้างงขัดเงาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ แม่บ้าน/พ่อบ้าน 1.ทำความสะอาดพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ ในส่วนคอนโด โรงแรม อาคาร ลานจอด 2.ดันฝุ่น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ กรีดกระจก 3.จับเครื่องขัดล้างงขัดเงาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15,000-20,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1.วางแผน ออบแบบ และซ่อมบำรุง ภายในอาคารด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 2.ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด 3.วิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกัน การทำงานผอดพลาดของระบสาธรณูปโภคของอาคาร 4.ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา / ซัพพลายเออร์ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร 5.วางแผน ควบคุมตรวจสอบ พัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยในการทำงาน 6.นำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารตามยะยะเวลาที่กำหนด 7.ควบคุมค่าใช้จ่ายของแผน
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการรณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1. To conduct and to coordinate the site Testing & Commissioning(T&C) work between CMR and ME contractors, including the scope 2. Of Fire Life Safety (FLS) integrating ’s simulation work, (with the 3rd party engaged by Owner/HRPP) as per the requirement of the desingner’s specification, as well as standard. 3. To review all the T&C and FLS documentation, submitted by our MEP contractors, prior to start the T&C/FLS activity. (ie. site inspection, Pre-test, T&C/ FLS work’s format/ checklist & s
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1. ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลา และลูกค้าพอใจในผลงานที่ได้รับ 2. วางแผนและกำหนดการในการทำงานของทีมงาน 3. พัฒนาการซ่อมบำรุงและการหยุดทำงานของเครื่องมือเพื่อให้มีการซ่อมบำรุงฉุกเฉินน้อยลง 4. ควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่าย วัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่อ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1. จัดประสานงานกับแผนกบัญชี สำนักงานใหญ่ 2. การและดูแลเอกสารบัญชีของอาคาร 3. ทำหน้าที่บันทึก รายงานรับ-จ่าย ของอาคารรับวางบิล จ่ายเช็ค ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บค่าส่วนกลาง
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1. ดำเนินการตามที่นิติบุคคลฯ มอบหมายให้รับผิดชอบ 2. จัดประชุมตามข้องบังคับนิติบุคคลฯ ประชุมใหญ่สามัญ, ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ 3. ควบคุมการจัดการดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้เรียบร้อย 4. ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายช่างเทคนิค, ฝ่ายอาคาร, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, ฝ่ายแม่บ้านทำความสะอาด 5. ควบคุมดูแล บำรุงรักษางานระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี 6. วางแผนงานและมาตรการในการจัดการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายนิติบุคคลฯ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
• Manages building operations and oversee a team of Property & Facilities Management staff • Contracts with tenants by negotiating leases; collecting security deposit. • Maintains property by investigating and resolving tenant complaints; enforcing rules of occupancy; inspecting vacant units and completing repairs; planning renovations; contracting with landscaping and rubbish removal services • Maintains building systems by contracting for maintenance services; supervising repairs. • Secur
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : NA
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1. วางแผน ออบแบบ และซ่อมบำรุง ภายในอาคารด้านเครื่องกลไฟฟ้า 2. ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด 3. วิเคาระห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกัน การทำงานผอดพลาดของระบสาธรณูปโภคของอาคาร 4. สรรหาหา ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา / ซัพพลายเออร์ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร 5. วางแผน ควบคุมตรวจสอบ พัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยในการทำงาน 6. นำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารตามยะยะเวลาที่กำหนด 7. ควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนก
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1. ทำหน้าที่จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ของทางแผนกฝ่ายการตลาด 2. ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างลูกค้า และ บริษัท 3. ทำหน้าที่จัดทำเอกสารการ presentation ต่างๆ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1. อายุไม่เกิน 40 ปี 2. วุฒิ ปวช – ปวส สาช่างไฟฟ้า / ช่างอิเลคทรอนิกส์ / ช่างเครื่องกลหรือแมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า 3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง คอนโด อาคารสำนักงาน โรงแรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี และในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี 4. มีความรู้การซ่อมบำรุง ระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์ ลิฟท์ และระบบสระว่ายน้ำ 5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ 7. สามารถทำงานเป็นผลัดได้หรือกะได้
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1. ทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม และซ่อมแซมของทีมช่าง ในระบบต่างๆ ของอาคาร เช่น ระบบแอร์ ระบบเครื่องกลต่าง ๆ 2. ทำหน้าที่จัดให้มีการเดินเครื่องอุปกรณ์ตามตารางเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ทำหน้าที่ ติดตามประสานงาน ซ่อมแซมต่าง ๆ ของลูกบ้าน หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำรายงานเสนอแผนงาน สรุปการทำงานของทางทีมช่างอาคาร 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 22,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562