ประกาศรับสมัครงาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
-ดูแลการจัดเลี้ยงเวลามีการจัดเลี้ยง -ดูแลทำความสะอาดของห้องประชุม -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *สามารถเริ่มงานได้ทันที
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 336 / วัน
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1. ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น 2. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา ด่วนมาก!!!   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
• ดูแลระบบประกอบอาคาร งานวิศวกรรมอาคาร • จัดทำแผนควบคุมงานบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคของอาคาร • ดูแลระบบประกอบอาคารและงานด้านวิศวกรรมอาคาร • มี ดูแล ควบคุม บริหารจัดหาร หัวหน้
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : NA
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1. ทำหน้าที่ให้ข้อมูล,ตอบคำถาม,ให้ความช่วยเหลือ แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรม 2. ทำหน้าที่ประสานงานภายในองค์กร ผู้มาติดต่อ หรือ ลูกค้า พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย พื้นทีที่รับ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1.ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ล็อบบี้ ทางเดิน บริเวณรอบอาคารลานจอดรถ ลิฟท์โดยสาร และพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 2.ดันฝุ่น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ กรีดกระจก 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 455 บาท/วัน (รวมโอทีบังคับ 2 ชั่วโมง)
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1. รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ, จัดจ้าง ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ อย่างละเอียดรอบคอบให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร 2. รับผิดชอบสรรหา, คัดเล
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1. ทำงบ , ปิดงบประจำเดือน,ประจำปี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีได้ 2. ควบคุมการทำงานของทีม (ผู้ใต้บังคับบัญชา AR,AP,Chq Payment,Pretty Cash Team ได้) 3. จัดทำเอกสารประจำวันและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4.
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : NA
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
•1.บำรุงรักษาเครื่องจักร,งานระบบประกอบอาคาร 2.รายงานปัญหาด้านงานซ่อมบำรุงต่อหัวหน้างาน 3.ควบคุมดูแลระบบงานห้องประชุม ระบบอุปกรณ์ แสงสี เสียง และอุปกรณ์ต่างๆ 5.งานเบิกอะไหล่ระบบ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : หลายอัตรา...ด่วนมาก   อัตราค่าจ้าง : 15,000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานช่างทั่วไป เช่น งานสี งานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ต่า
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 15,000 บาท / เดือน
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1.งานซ่อมบำรุงหรือติดตั้ง รื้อถอน อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง โทรศัพท์ โทรสาร เครือข่ายสื่อสาร งานโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม ระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง เครื่องกำเนินไฟฟ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา...เริ่มงานทันที   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1.ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ที่ได้รับผิดชอบ 2.ดันฝุ่น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ กรีดกระจก 3.เปิด-ปิด/ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุด เป็นต้น 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : 11,000-15,000
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคและเครื่องจักรต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบความเย็น เป็นต้น 2.รายงานการปฏิบัติงาน , รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 3.อื่นๆ ตามท
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1.บริหารจัดการดูเเลทีมเเม่บ้าน 2.ตรวจสอบ ควบคุม การปฎิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด 3.จัดทำเอกสารต่างๆ รายงานบันทึกประจำวัน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1. วางแผน ออบแบบ และซ่อมบำรุง ภายในอาคารด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 2. ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด 3. วิเคาระห์ปัญหา เพื
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตากตกลง
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1.ตรวจสอบรับผิดชอบทุกพื้นที่ของอาคาร และบริเวณภายในที่เชื่อมถึงกัน เช่น ลานจอดรถ, บันไดหนีไฟ, พื้นที่ส่วนกลาง, พื้นที่โดยรอบอาคาร และพื้นที่อื่นๆ เป็นประจำทุกวัน 2.ตรวจสอบระบบขอ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 12 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
รายละเอียดงาน -ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยภายในโดยรอบอาคาร รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุและระงับเหตุได้อย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 15 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
- ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายใน ภายนอกอาคารที่รับผิดชอบ - ทำความสะอาดตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1.ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ล็อบบี้ ทางเดิน บริเวณรอบอาคารลานจอดรถ ลิฟท์โดยสาร และพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 2.ดันฝุ่น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ กรีดกระจก 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 12 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 336 บาท (รายวัน) / ค่าเดินทาง 500 บาท(ต่อเดือน) / เบี้ยขยัน 500 บาท (ต่อเดือน)
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.