ประกาศรับสมัครงาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
- ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายใน ภายนอกอาคารที่รับผิดชอบ ทำความสะอาดตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 40 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรงตามกฎหมาย
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
• วางแผนพัฒนา และควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาให
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 40,000-50,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.ตรวจสอบ ,ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในอาคาร ,ระบบประปา ,ระบบความเย็น และระบบสาธารณูปโภคประจำอาคาร 2.รายงานการปฏิบัติงาน ,รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รั
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ปฏิบัติงานที่ Hyde Sukhumvit 11 (คอนโดมิเนียม) - ดูแลรักษาความเรียบร้อยของอาคาร - รักษาทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 7   เงินเดือน : 10000 - 12000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1. รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ, จัดจ้าง ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ อย่างละเอียดรอบคอบให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร 2. รับผิดชอบสรรหา, คัดเล
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ปะปา แอร์ และเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคาร 2.รายงานการปฏิบัติงาน , รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวก
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 5 อัตรา ด่วนมาก   เงินเดือน : 13,000 - 15,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1. ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ภายในสำนักงาน อาคาร โรงแรม หรือพื้นที่รับผิดชอบ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2 อัตรา    เงินเดือน : 15,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1. การให้บริการด้านการสื่อสารแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ กับจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้อง 2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในทุกด้านในกระบวนการของการให้บริการทั้งภายในและภายนอกอง
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.งานซ่อมบำรุงหรือติดตั้ง รื้อถอน อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง โทรศัพท์ โทรสาร เครือข่ายสื่อสาร งานโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม ระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง เครื่องกำเนินไฟฟ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา    เงินเดือน : 15,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1. วางแผน ออบแบบ และซ่อมบำรุง ภายในอาคารด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 2. ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด 3. วิเคาระห์ปัญหา เพื
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตากตกลง
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
-ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ของหน่วยงาน -ปัด กวาด เช็ด ถู ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อย -หน้าที่อื่นๆที่ได้รับผิดชอบ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ที่ได้รับผิดชอบ 2.ดันฝุ่น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ กรีดกระจก 3.เปิด-ปิด/ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุด เป็นต้น 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 20   เงินเดือน : 11,000-15,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 500 บ/วัน
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคและเครื่องจักรต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบความเย็น เป็นต้น 2.รายงานการปฏิบัติงาน , รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 3.อื่นๆ ตามท
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.บริหารจัดการดูเเลทีมเเม่บ้าน 2.ตรวจสอบ ควบคุม การปฎิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด 3.จัดทำเอกสารต่างๆ รายงานบันทึกประจำวัน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-18,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
-ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1. เข้าประชุม จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม ( ไทยและอังกฤษ ) 2. จัดเตรียม จัดทำ จัดเก็บเอกสารของงานฝ่ายปฏิบัติการ 3. ประสานงาน และติดตามงานที่เกี่ยวข้องจากแผนกต่างๆ 4. เขียนจดหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการรณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.