เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ ทองหล่อ / พร้อมพงษ์ (ด่วนมาก)
1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ 2. ตรวจสอบระบบประปา เครื่องสูบน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 3. ตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ ทำความสะอาด รวมทั้งการเติมสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ต่างๆที่มี ให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ 5. ตรวจสอบระบบสื่อสารต่างๆอาทิเช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท กล้องวงจรปิด ให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ 6. ตรวจสอบระบบเตือนภัยต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดให้มีการซ้อมหนีภัย 7. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆตลอดเวลา 8. ร
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการ แคราย จ.นนทบุรี (ด่วนมาก)
-จัดทำเอกสารที่ได้รับผิดชอบ -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกบริษัท -ธุรการเอกสาร (บันทึกข้อมูลสถิติต่างๆ ภายในอาคาร) -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 18,000 บาท / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ดูแลสโมสร ประจำโครงการ รามคำแหง (ด่วนมาก)
1. ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือในสโมสร,ฟิตเนส ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. ให้คำแนะนำผู้ใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกาย 3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งานในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 4. จดบันทึกการใช้งานห้องสโมสร
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 20,000 / หรือตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ประจำโครงการ แบริ่ง / ลาซาล (ด่วนมาก)
- ซ่อมแซม,แก้ไข ระบบสาธารณูปโภคในอาคาร (ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ,อื่นๆ) - ดูแล,รักษา ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร (ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ,อื่นๆ) รวมถึงระบบสระว่ายน้ำ - ดูแลพนักงานในระดับผู้ใต้บังคับบัญชา - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมหาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : 14,000 - 18,000 บาท / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ แจ้งวัฒนะ (ด่วนมาก)
1.ออกใบแจ้งหนี้ 2.สรุปเงินสดย่อย 3.บันทึกรับ-จ่าย 4.ดูแลเก็บรักษาเงินสดและทรัพย์สินอื่นๆ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท / ตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุง ประจำพัทยา และ สัตหีบ จ.ชลบุรี
- ดูแล,ตรวจสอบ งานระบบสุขาภิบาลประจำอาคาร (ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ) - ดูแล,ตรวจสอบ งานสาธารณูปโภคภายนอก (พื้นที่ส่วนกลาง,สระว่ายน้ำ) - ซ่อมแซมระบบงานสาธารณูปโภคประจำอาคาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 17,000 - 19,000 บาท / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ ราชดำริ (ด่วนมาก)
- งานด้านบัญชี รายรับ-รายจ่าย - งานด้านรับเช็ค - วางบิล - เอกสารทางด้านบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 / ตามโครงสร้างบริษัทฯ - ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำโครงการ จ.ภูเก็ต (ด่วนมาก)
- ติดต่อ,ประสานงานกับลูกค้า - วางแผน,วิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด - จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประชาสัมพันธ์ ประจำโครงการ เอกมัย /พร้อมพงษ์ ทักษะภาษาอังกฤษ (ด่วนมาก)
1. รับโทรศัพท์และโอนสายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแล ตรวจตราแขกที่เข้า – ออกอาคาร 3. ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม และประสานงานดูแลแขกของอาคาร 4. ดูแลตรวจตราการทำงานของแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า – ออกล็อบบี้ 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า – ออกล็อบบี้ และที่จอดรถ 6. อื่นๆ ที่ผู้จัดการมอบหมาย หรือความต้องการของลูกค้า
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ดูเเลอาคาร ประจำโครงการ เอกมัย / ทองหล่อ (ด่วนมาก)
- ตรวจสอบและควบคุมความเรียบร้อยภายในอาคาร - ติดต่อและประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำเอกสาร และรายงานสรุป เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 20.000 - 25,000 บาท / หรือตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ รามคำแหง (ด่วนมาก)
- ดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า, ประปา, สุขาภิบาล) - ดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร เช่น สระว่ายน้ำ อื่นฯ - งานตรวจเช็คระบบสุขาภิบาลฯ - งานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 14,000 - 18,000 / ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ประจำโครงการ งามวงศ์วาน (ด่วนมาก)
- ประสานงานจัดทำเอกสาร / ตรวจดูเเลความเรียบร้อยในระบบอาคาร - ตรวจอาคารอย่างน้อยวันละสองครั้ง/ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก - ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง/ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนของเจ้าของ/ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเจ้าของร่วม/จัดทำรายงานเสนอผู้จัดการ - อื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 / หรือพิจารณาตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ประจำโครงการ บางเขน / แจ้งวัฒนะ (ด่วนมาก)
- งานบริหาร,ตรวจสอบ,ดูแลความเรียบร้อย ภายในอาคารที่พักอาศัย -งานบริหารทีมงานภายในงานนิติบุคคล -งานบริการ, ดูแลความเรียบร้อยและให้ความช่วยเหลือผู้พักอาศัยภายในอาคาร -งานด้านประสานงานและงานเอกสารที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ พระราม 4 - หัวลำโพง (ด่วนมาก)
1.งานด้านบันทึกบัญชี (รายรับ-รายจ่าย) 2.งานออกใบเสร็จรับเงิน-งานออกใบแจ้งหนี้ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 23,000 / ตามประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการเเผนกบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ราชดำริ (ด่วนมาก)
1. วางบิลและรวบรวมทางรายรับ-รายจ่าย 2. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ-รายจ่าย 3. จัดทำใบฝากเงินธนาคาร ทำเรื่องเบิกจ่ายเงิน 4. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ 5. ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค 6. ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน 7. จัดทำสรุปและตรวจนับเช็คคงเหลือ รายสรุปยอดประจำวัน
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 30,000 / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการพระราม 3 (ด่วนมาก)
- งานบันทึกรายรับ-รายจ่าย - รับเช็ค - วางบิล - เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ประจำโครงการ ประตูน้ำ - ชิดลม (ด่วนมาก)
- ประสานงานจัดทำเอกสาร / ตรวจดูเเลความเรียบร้อยในระบบอาคาร - ตรวจอาคารอย่างน้อยวันละสองครั้ง/ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก - ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง/ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนของเจ้าของ/ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเจ้าของร่วม/จัดทำรายงานเสนอผู้จัดการ - อื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 / หรือพิจารณาตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ดูเเลอาคาร ประจำโครงการ โชคชัย 4 (ด่วนมาก)
- ดูแลความเรียบร้อยในระบบอาคาร / ตรวจสอบความเรียบร้อย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือตามตารางการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกบ้าน - ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง/ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนของเจ้าของร่วม - ประสานงาน และให้คำแนะนำ,ช่วยเหลือเจ้าของร่วม - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ เกษตร - นวมินทร์ (ด่วนมาก)
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ / สรุปเงินสดย่อย / บันทึกรายรับ-รายจ่าย / เอกสารใบเสร็จ - ดูแลการจ่ายภาษีและเอกสารต่างๆ - ดูแลระบบบัญชี-การเงินของโครงการ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 23,000 / ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ จ.ภูเก็ต (ด่วนมาก)
- ดูแล,ซ่อมแซม งานสาธารณูปโภคภายในอาคาร (ไฟฟ้า,ประปา,สุขาภิบาล,แอร์) - ดูแล,ซ่อมแซม งานสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร (พื้นที่ส่วนกลาง,สระว่ายน้ำ) - แก้ไข,ติดตาม งานซ่อมบำรุงลูกบ้าน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 18,000 บาท / ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560