เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ พระโขนง / ทองหล่อ / พร้อมพงษ์ / พญาไท (ด่วนมาก)
1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ 2. ตรวจสอบระบบประปา เครื่องสูบน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 3. ตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ ทำความสะอาด รวมทั้งการเติมสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ต่างๆที่มี ให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ 5. ตรวจสอบระบบสื่อสารต่างๆอาทิเช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท กล้องวงจรปิด ให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ 6. ตรวจสอบระบบเตือนภัยต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดให้มีการซ้อมหนีภัย 7. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆตลอดเวลา 8. ร
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 22,000 / ตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ประจำโครงการ เขาใหญ่ (วังน้ำเขียว) จ.นครราชสีมา (ด่วนมาก)
- งานตรวจสอบและงานบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ - ดูแลและตรวจสอบ สาธารณูปโภคภายนอก เช่น งานสระว่ายน้ำ พื้นที่ส่วนกลาง, อื่นๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 14,000 - 17,000 บาท / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ เพชรบุรี (ด่วนมาก)
1.ออกใบแจ้งหนี้ 2.สรุปเงินสดย่อย 3.บันทึกรับ-จ่าย 4.ดูแลเก็บรักษาเงินสดและทรัพย์สินอื่นๆ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ ราชดำริ (ด่วนมาก)
- งานด้านบัญชี รายรับ-รายจ่าย - งานด้านรับเช็ค - วางบิล - เอกสาร,และงานตรวจสอบทางด้านบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 / ตามโครงสร้างบริษัทฯ - ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำโครงการ เพชรบุรี ทักษะภาษาอังกฤษ (ด่วนมาก)
1. รับโทรศัพท์และโอนสายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแล ตรวจตราแขกที่เข้า – ออกอาคาร 3. ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม และประสานงานดูแลแขกของอาคาร 4. ดูแลตรวจตราการทำงานของแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า – ออกล็อบบี้ 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า – ออกล็อบบี้ และที่จอดรถ 6. อื่นๆ ที่ผู้จัดการมอบหมาย หรือความต้องการของลูกค้า
17 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่ดูเเลอาคาร ประจำโครงการ เพชรบุรี (ด่วนมาก)
- ตรวจสอบและควบคุมความเรียบร้อยภายในอาคาร - ติดต่อและประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับทางลูกบ้าน - จัดทำเอกสาร และรายงานสรุป เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 20.000 - 25,000 บาท / หรือตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ แจ้งวัฒนะ (ด่วนมาก)
- ดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า, ประปา, สุขาภิบาล) - ดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร เช่น สระว่ายน้ำ อื่นฯ - งานตรวจเช็คระบบสุขาภิบาลฯ - งานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 14,000 - 18,000 / ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ประจำโครงการ โชคชัย 4 (ด่วนมาก)
- ประสานงานจัดทำเอกสาร / ตรวจดูเเลความเรียบร้อยในระบบอาคาร - ตรวจอาคารอย่างน้อยวันละสองครั้ง/ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก - ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง/ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนของเจ้าของ/ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเจ้าของร่วม/จัดทำรายงานเสนอผู้จัดการ - อื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 / หรือพิจารณาตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ พระราม 4 - หัวลำโพง (ด่วนมาก)
1.งานด้านบันทึกบัญชี (รายรับ-รายจ่าย) 2.งานออกใบเสร็จรับเงิน-งานออกใบแจ้งหนี้ 3.เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางบัญชี 4.ให้บริการ,อำนวยความสะดวกเบื้องต้นกับเจ้าของร่วม 5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ดูเเลสโมสร ประจำโครงการ เพชรบุรี (ด่วนมาก)
- ดูเเลให้บริการเจ้าของร่วม,ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการฟิตเนสภายในคอนโดมิเนียมฯ - ให้คำปรึกษา,ให้คำแนะนำ, การใช้เครื่องออกกำลังการ,ด้านโภชนาการ หรือเทคนิคการออกกำลังกาย แก่เจ้าของร่วม,ลูกค้า ภายในคอนโดมิเนียมฯ - ให้บริการอื่นๆ ด้านฟิตเนส
17 ธันวาคม 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการเเผนกบัญชี - การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่ราชดำริ (ด่วนมาก)
1. วางบิลและรวบรวมทางรายรับ-รายจ่าย 2. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ-รายจ่าย 3. จัดทำใบฝากเงินธนาคาร ทำเรื่องเบิกจ่ายเงิน 4. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ 5. ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค 6. ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน 7. จัดทำสรุปและตรวจนับเช็คคงเหลือ รายสรุปยอดประจำวัน 8. ปิดงบการเงิน / ก
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 35,000 / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ พระราม 3 (ด่วนมาก)
- งานบันทึกรายรับ-รายจ่าย - รับเช็ค - วางบิล - เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ประจำโครงการ เกษตร - นวมินทร์ (ด่วนมาก)
- ประสานงานจัดทำเอกสาร / ตรวจดูเเลความเรียบร้อยในระบบอาคาร - ตรวจอาคารอย่างน้อยวันละสองครั้ง/ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก - ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง/ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนของเจ้าของ/ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเจ้าของร่วม/จัดทำรายงานเสนอผู้จัดการ - อื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 / หรือพิจารณาตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ ทองหล่อ / สุขุมวิท 63 (ด่วนมาก)
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ / สรุปเงินสดย่อย / บันทึกรายรับ-รายจ่าย / เอกสารใบเสร็จ - ดูแลการจ่ายภาษีและเอกสารต่างๆ - ดูแลระบบบัญชี-การเงินของโครงการ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 22,000 / ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ สัตหีบ จ.ชลบุรี (ด่วนมาก)
- ดูแล,ซ่อมแซม งานสาธารณูปโภคภายในอาคาร (ไฟฟ้า,ประปา,สุขาภิบาล,แอร์) - ดูแล,ซ่อมแซม งานสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร (พื้นที่ส่วนกลาง,สระว่ายน้ำ) - แก้ไข,ติดตาม งานซ่อมบำรุงลูกบ้าน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 18,000 บาท / ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประจำโครงการ จ.ภูเก็ต (ด่วนมาก)
1. รับโทรศัพท์และโอนสายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแล ตรวจตราแขกที่เข้า – ออกอาคาร 3. ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม และประสานงานดูแลแขกของอาคาร 4. ดูแลตรวจตราการทำงานของแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า – ออกล็อบบี้ 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า – ออกล็อบบี้ และที่จอดรถ 6. อื่นๆ ที่ผู้จัดการมอบหมาย หรือความต้องการของลูกค้า
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ สาทร - นราธิวาส (ด่วนมาก)
- ดูแล,ซ่อมแซม งานสาธารณูปโภคภายในอาคาร (ไฟฟ้า,ประปา,สุขาภิบาล,แอร์) - ดูแล,ซ่อมแซม งานสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร (พื้นที่ส่วนกลาง,สระว่ายน้ำ) - แก้ไข,ติดตาม งานซ่อมบำรุงลูกบ้าน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท / ตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ เพชรบุรี (ด่วนมาก)
- ดูแล/ตรวจสอบ งานสาธารณูปโภคภายในอาคาร (ไฟฟ้า,ประปา,สุขาภิบาล,ปรับอากาศ) - ดูแล/ตรวจสอบ งานสาธารณูปโภคพื้นที่ส่วนกลาง (สระว่ายน้ำ,อื่นๆ) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 18,000 / ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี (ด่วนมาก)
- งานบริหารงานด้านซ่อมบำรุงอาคารสูง - บริหารจัดการทีมงานช่างซ่อมบำรุง, - งานด้านการจัดการ PM ของทีมช่าง, - บริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 26,000 / หรือตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ประจำโครงการ พระราม 3 (ด่วนมาก)
- ตรวจสอบและควบคุมความเรียบร้อยภายในอาคาร - ติดต่อและประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - อำนวยความสะดวก และให้บริการ กับเจ้าของร่วม - จัดทำเอกสาร และรายงานสรุป เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 / หรือตามประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560