เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
1. ติดตั้งอุปกรณ์ Pin/ Die /Sleeve 2. ปรับแต่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน condition 3. ควบคุมสภาวะการผลิตให้เสถียร 4. ควบคุมผลผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5.บันทึกเอกสารตามระเบียบปฏิบัติงาน 6. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10 อัตราด่วน   เงินเดือน : (รายได้รวม 20,000 -50,000 บาท ขึ้นไปมีเงินพิเศษตามตำแหน่งงาน)
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
โทรขายสินค้ากับลูกค้าขายส่งตามรายชื่อที่บริษัทฯ กำหนดให้
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 10 อัตราด่วน   เงินเดือน : 12,000 บาท ตามตกลงและขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
รับใบผลิตเปิดขอใบผลิต แพคสินค้า จัดของลงกล่องแปะใบ Pack Invoice เรียงตามจังหวัดก่อนขึ้นรถ
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 10 อัตราด่วน   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
1 ควบคุมขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 2.ศึกษา วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาขั้นตอนการผลิตสินค้าของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง และประสบการณ์
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
1. เตรียมสินค้า ตามใบสั่งซื้อของหน่วยงาน 2. เปิดบิลและตรวจสอบออเดอร์กับใบจอง 3. เช็คสินค้า ตามสินค้า ประสานงานระว่างหน่วยงาน 4. จัดของ เตรียมเอกสาร 5.ช่วยงานธุรการในแผนก
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 บาท + ค่าเดินทาง และอื่นๆอีกมากมาย
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
พนักงานคลังสินค้าทั่วไปรับคำสั่งจากหัวหน้างานผลิตจัดส่งและประกอบสินค้า
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 40 อัตรา ด่วนมาก   เงินเดือน : วันละ 400 บาท
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
1. ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามที่เป้าหมายที่กำหนด 2.จัดทำสรุปกำลังคน, แผนงานการผลิต,ค่าของได้,ของเสีย 3.กรณีเครื่องจักรหยุดไม่ปฎิบัติงานต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการปรับแก้ไข 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : 12,000 -14,500 บาท
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
- ออกหน้างานติดตั้งระบบน้ำให้ลูกค้า - เจรจาขายสินค้า และให้ข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า - แก้ไขปัญหาหน้างานให้กับลูกค้า
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 4 อัตราด่วน   เงินเดือน : 12,000 บาท
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
1. บริหารจัดการตัวเองได้ดี 2. รอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ 3.มีทักษะในการสื่อสาร ปฎิสัมพันธ์ และประสานงาน 4. เตรียมการล่วงหน้าได้ดี 5. มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะในการฟัว จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
พนักงานทั่วไป ทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย (มีความสามารถด้านไฟฟ้า งานติดตั้ง ระบบน้ำ ) ทำงานกับทีมติดตั้งของบริษัท เช่น ติดตั้งระบบน้ำตามหมุบ้าน หรืองานโครงการฯ
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 20 อัตรา ด่วนมากกกก   เงินเดือน : 10,000+++ ตามประสบากรณ์
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
ทำ VDO Marketing รีวิวสินค้าและบริการของบริษัทลงในช่องทาง Youtube และ FACEBOOK
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
ออกแบบกราฟฟิคเพื่อลงสื่อโฆษณาและแคตตาล็อกของบริษัท
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในบริษัทฯ นอกบริษัทฯ และหน่วยงานราชการ 2. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารต่างๆที่ได้รับการมอบหมาย 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 - 13,000
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
1. Up date เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นใน Website ของบริษัทฯอยู่เสมอ 2.ดูแล Social Network, Social Media ประชาพันธ์ข่าวสารข้อมูลของบริษัท 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่างๆ ของบริษัท และสร้างความนิยมของแบร์นสินค้า 4. ลงประกาศ ขายสินค้าของบริษัทฯ 5. มีทักษะในการคิด และเขียน Content เกี่ยวกับการขายสินค้า 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : 11000 - 15000 (ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์)
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
1. รับลูกค้าหน้าร้านเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2. ติดตามผล และปิดการขาย 3. ดูแลลูกค้าก่อน และหลังการขายให้ได้รับการบริการที่ประทับใจ 4. ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่า 5. แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า 6. ปิดการขาย ให้บริการหลังการขาย 7. มีค่าคอมมิชชั่น
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10000+ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
- มีประสบการณ์ด้านการขาย หากมีประสบการณ์ขายสินค้าเกษตรพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 20   เงินเดือน : 15000
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562