เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
- เขียนแบบชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบ - เขียนแบบการบรรจุสินค้า - ออกแบบแม่พิมพ์ หรือปฏิบัติหน้าที่ ตามที่องค์กรต้องการ - ตรวจสอบชิ้นส่วนหลังจากการเขียนแบบ - เขียนรายงาน การทำงานประจำวัน
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
1. ติดตั้งอุปกรณ์ Pin/ Die /Sleeve 2. ปรับแต่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน condition 3. ควบคุมสภาวะการผลิตให้เสถียร 4. ควบคุมผลผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5.บันทึกเอกสารตามระเบียบปฏิบัติงาน 6. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10 อัตราด่วน   เงินเดือน : (รายได้รวม 20,000 -50,000 บาท ขึ้นไปมีเงินพิเศษตามตำแหน่งงาน)
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
-ขับรถ 4 ล้อ / 6 ล้อ / รถพ่วง และเด็กติดรถ -ขับรถส่งของในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด -ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 7 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : 12,000 บาท + ค่าเดินทาง และอื่นๆอีกมากมาย
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
โทรขายสินค้ากับลูกค้าขายส่งตามรายชื่อที่บริษัทฯ กำหนดให้
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 10 อัตราด่วน   เงินเดือน : 12,000 บาท ตามตกลงและขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
รับใบผลิตเปิดขอใบผลิต แพคสินค้า จัดของลงกล่องแปะใบ Pack Invoice เรียงตามจังหวัดก่อนขึ้นรถ
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 10 อัตราด่วน   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
ประกันคุณภาพ ตามที่องค์กรต้องการตั้งเป้าหมายไว้ ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
1 ควบคุมขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 2.ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาขั้นตอนการผลิตสินค้าของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง และประสบการณ์
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
- ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - ซ่อมเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบสินค้า - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - งานซ่อมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : 14,000
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
1.ดูแลงานนำเข้ากับลูกค้าต่างประเทศ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสารรายงานการนำเข้าต่างๆ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาฃ 4.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
1.ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามที่เป้าหมายที่กำหนด 2.จัดทำสรุปกำลังคน, แผนงานการผลิต,ค่าของได้,ของเสีย 3.กรณีเครื่องจักรหยุดไม่ปฎิบัติงานต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการปรับแก้ไข 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : 12,000 -14,500 บาท
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
1. บริหารจัดการตัวเองได้ดี 2. รอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ 3. มีทักษะในการสื่อสาร ปฎิสัมพันธ์ และประสานงาน 4. เตรียมการล่วงหน้าได้ดี 5. มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะในการฟัว จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
พนักงานทั่วไป ทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย (มีความสามารถด้านไฟฟ้า งานติดตั้ง ระบบน้ำ ) ทำงานกับทีมติดตั้งของบริษัท เช่น ติดตั้งระบบน้ำตามหมุบ้าน หรืองานโครงการฯ
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 20 อัตรา ด่วนมากกกก   เงินเดือน : 10,000+++ ตามประสบากรณ์
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
ทำ VDO Marketing รีวิวสินค้าและบริการของบริษัทลงในช่องทาง Youtube และ FACEBOOK
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 10 อัตราด่วน   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
ออกแบบกราฟฟิคเพื่อลงสื่อโฆษณาและแคตตาล็อกของบริษัท
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
1. Up date เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นใน Website ของบริษัทฯอยู่เสมอ 2.ดูแล Social Network, Social Media ประชาพันธ์ข่าวสารข้อมูลของบริษัท 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่างๆ ของบริษัท และสร้างความนิยมของแบร์นสินค้า 4. ลงประกาศ ขายสินค้าของบริษัทฯ 5. มีทักษะในการคิด และเขียน Content เกี่ยวกับการขายสินค้า 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 20 อัตราด่วน   เงินเดือน : 11000 - 15000 (ตามตกลงและประสบการณ์)
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
1. รับลูกค้าหน้าร้านเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2. ติดตามผล และปิดการขาย 3. ดูแลลูกค้าก่อน และหลังการขายให้ได้รับการบริการที่ประทับใจ 4. ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่า 5. แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า 6. ปิดการขาย ให้บริการหลังการขาย 7. มีค่าคอมมิชชั่น
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10000+ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
- เสนอขายสินค้า หากมีประสบการณ์ขายสินค้าเกษตรพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 15,000
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
- เสนอขายสินค้า หากมีประสบการณ์ขายสินค้าเกษตรพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : 15,000
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
1. ตรวจสอบสินค้าจากผู้ขาย ผู้ส่งมอบ 2. ตรวจสอบสินค้าก่อนเริ่มผลิต 3. ตรวจสอบสินค้าระหว่างผลิต 4. ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป 5. บันทึกเอกสารตามระเบียบปฏิบัติงาน
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 เม.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974 , 089-160-6465 , 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562