เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
- ดูแลงานพัฒนาระบบคุณภาพ (โรงงานแปรรูปอาหาร) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ - ทวนสอบระบบคุณภาพ ทดสอบความสะอาดของพื้นที่ผลิต ทดสอบคุณภาพสินค้า (Swab test, Validation, Sensory test) - งานเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล รวบรวมข้อมูล Update ข้อมูล ที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
ช่างซ่อมบำรุง (ปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล)
- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร ตามแผนการบำรุงรักษา - ตรวจสอบ ติดตาม สถานะเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน - รายงานสถานะเครื่องจักร กับหัวหน้างาน - เผ้าดูแลเครื่องจักรระหว่างการผลิต
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานขับรถส่งสินค้า
- ขับรถกระบะบรรทุกห้องเย็นส่งสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส
1.รับหลักการ และ วางระบบการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต 2.วิเคราะห์ต้นทุนจริง และ ต้นทุนมาตรฐาน 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างของบริษัท
พนักงานขับรถ
- ขับรถยนต์รับลูกค้า/ผู้บริหาร - ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ทำความสะอาดรถยนต์ที่รับผิดชอบ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.คอมพิวเตอร์/การจัดการทั่วไป)
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ - จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน สรุปสถิติการปฏิบัติงาน - จัดทำระบบเอกสารเกี่ยวกับงานบุลคล - ฝึกอบรมพนักงาน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร
- รับผิดชอบควบคุมการผลิตสุกร และ ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้ได้ผลผลิต และ ประสิทธิภาพ ตามเป้าหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ ประสบการณ์
ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบคุณภาพ
บริหารจัดการ ควบคุมดูแล เอกสารระบบคุณภาพ (GMP & HACCP ) โรงงานชำแหละและตัดแต่งเนื้อสุกร
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงาน)
รายละเอียดของงาน 1. จัดทำและเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยรวมทั้งจัดวางระบบการบันทึกรายงานอุบัติเหตุที่บริษัทเพื่อค้นหาสาเหตุตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไข 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมเสนอให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 3. ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน ตลอดจนเครื่องจักร อุปกรณ์ดับเพลิง น้ำมัน สายไฟ พร้อมจัดทำรายงาน 4. สุ่มตรวจการปฏิบัติงาน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ ประสบการณ์
พนักงานจัดเตรียมการทดสอบคุณภาพอาหาร (ปวส.ทุกสาขา)
-ทำการปรุงสินค้า และ ทดสอบสินค้าทางด้านประสาทสัมภัส ( sensory test ) -ดูแลทำความสะอาดของพื้นที่ห้อง Test Kitchen -ทำการจัดเก็บสินค้าเพื่อยืนยันคุณภาพของสินค้า ( บันทึกข้อมูล ,เตรียมตัวอย่าง,เบิก-จ่าย และทำการเก็บตัวอย่างใพื้นที่จัดเก็บอย่างเหมาะสม -บันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่างและข้อมูลผลการ sensory ลงในคอมพิวเตอร์ -จัดการทรัพยากรที่ต้องใช้ในการเก็บตัวอย่าง และการ sensory test ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ( เช่น อุปกรณ์/ภาชนะ/เครื่องครัว/อุปกรณ์ทำความสะอาด/บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างฯลฯ ) -จั
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ดูแลลูกค้าของบริษัท หาลูกค้าใหม่ ประสานงานเกี่ยวกับการขาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานรายวัน - จัดทำข้อมูลพนักงานแรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้าว - จัดทำแผนฝึกอบรม, ติดตามผลการประเมิน, ประสานงานการจัดฝึกอบรม - อบรมปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560