เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
ธุรการ/พนักงานบัญชี
- ตรวจนับและกระทบยอดบัญชีสินค้าคงเหลือ - ดูแลจัดเตรียมและจัดส่งสินค้าไปสาขา - บันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันโดยใช้โปรแกรม Express - จัดซื้อสินค้า - จัดเตรียมใบสำคัญจ่าย - จัดเตรียมเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย
12 พฤศจิกายน 2561
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000++
แพทย์ Full-time/Part-Time
Hertitude Clinic เป็นคลินิคความงามระดับหรู มี 3 สาขาคือ CHIDLOM /The Crystal Ramintra และ The Crystal Ratchapruek ทางคลินิคเน้นการบริการและการรักษาที่มีคุณภาพรวมทั้งความสะดวกสบายในระดับสูง ดังนั้นบรรยากาศในการทำงานจะไม่พลุกพล่าน Hertitude มาจากคำว่า Her + Attitude ซึ่งคือทัศนะคติของผู้หญิง ดังนั้นคลินิคของเราเชื่อในบุคคลากรที่มีทัศนคติที่ดี ทั้งเรื่องการทำงานและการอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีมรวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมทางการแพทย์ นอกเหนือไปจากคุณวุฒิและประสบการณ์ เพราะเราเชื่อในศักยภาพในการพัฒนา
12 พฤศจิกายน 2561
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : การัณตี 150-180 K
ตำแหน่ง พนักงานทรีเม้นท์ Therapist สาขา ชิดลม
ให้บริการดูแลลูกค้าด้วยทรีเม้นท์ และโปรแกรมต่าง ๆ ของคลินิก ช่วยงานแพทย์ในการทำหัตถการต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 5   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+commission+ค่ามือทำหน้า+เบี้ยขยัน
ตำแหน่ง พนักงานทรีเม้นท์ Therapist สาขา เดอะคริสตัลเรียบทางด่วนรามอินทรา
ให้บริการดูแลลูกค้าด้วยทรีเม้นท์ และโปรแกรมต่าง ๆ ของคลินิก ช่วยงานแพทย์ในการทำหัตถการต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+commission+ค่ามือทำหน้า+เบี้ยขยัน
ตำแหน่ง พนักงานทรีเม้นท์ Therapist สาขา the crystal ราชพฤกษ์
ให้บริการดูแลลูกค้าด้วยทรีเม้นท์ และโปรแกรมต่าง ๆ ของคลินิก ช่วยงานแพทย์ในการทำหัตถการต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+commission+ค่ามือทำหน้า+เบี้ยขยัน
ตำแหน่ง Beauty Consultant (Sales) สาขา ชิดลม
1.ใให้คำแนะนำปรึกษาด้านโปรแกรมการดูแลผิวพรรณด้าน Skin และ Laser 2.ให้การบริการและดูแลลูกค้า เอาใจใส่เสมือนที่ปรึกษา อย่างใกล้ชิด 3.สามารถบริหารและพัฒนายอดขายตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+commission สูง
ตำแหน่ง Beauty Consultant (Sales) สาขา ชิดลม
1ให้คำแนะนำปรึกษาด้านโปรแกรมการดูแลผิวพรรณด้าน Skin และ Laser 2.ให้การบริการและดูแลลูกค้า เอาใจใส่เสมือนที่ปรึกษา อย่างใกล้ชิด 3.สามารถบริหารและพัฒนายอดขายตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+commission
ตำแหน่ง Beauty Consultant (Sales) สาขา the crystal ราชพฤกษ์
1.ให้คำแนะนำปรึกษาด้านโปรแกรมการดูแลผิวพรรณด้าน Skin และ Laser 2.ให้การบริการและดูแลลูกค้า เอาใจใส่เสมือนที่ปรึกษา อย่างใกล้ชิด 3.สามารถบริหารและพัฒนายอดขายตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+commission สูง
ตำแหน่ง Beauty Consultant (Sales) สาขา ราชพฤกษ์
1.ให้คำแนะนำปรึกษาด้านโปรแกรมการดูแลผิวพรรณด้าน Skin และ Laser 2.ให้การบริการและดูแลลูกค้า เอาใจใส่เสมือนที่ปรึกษา อย่างใกล้ชิด 3. สามารถบริหารและพัฒนายอดขายตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+commission สูง
Shop Manager/Branch Manager สาขาชิดลม
1. บริหารจัดการงานสาขา, ยอดขาย และการบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2. ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานปัญหาต่อผู้บริหารในด้านการปรับปรุงการทำงาน และการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 3. มีความตั้งใจในการปฎิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ในการดูแลสาขาที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาสาขาอย่างดีที่สุด 4. จัดเตรียมรายงานตามกำหนดเวลาและระเบียบของบริษัท 5. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาต่าง ๆ ภายในสาขา 6. ดูแลทุกส่วนงานในสาขาที่ได้รับมอบหมายให้พร้อมปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
12 พฤศจิกายน 2561
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+commission สูง
Shop Manager/Branch Manager สาขาชิดลม
1. บริหารจัดการงานสาขา, ยอดขาย และการบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2. ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานปัญหาต่อผู้บริหารในด้านการปรับปรุงการทำงาน และการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 3. มีความตั้งใจในการปฎิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ในการดูแลสาขาที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาสาขาอย่างดีที่สุด 4. จัดเตรียมรายงานตามกำหนดเวลาและระเบียบของบริษัท 5. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาต่าง ๆ ภายในสาขา 6. ดูแลทุกส่วนงานในสาขาที่ได้รับมอบหมายให้พร้อมปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
12 พฤศจิกายน 2561
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+commission สูง
Shop Manager/Branch Manager สาขาราชพฤกษ์
1. บริหารจัดการงานสาขา, ยอดขาย และการบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2. ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานปัญหาต่อผู้บริหารในด้านการปรับปรุงการทำงาน และการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 3. มีความตั้งใจในการปฎิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ในการดูแลสาขาที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาสาขาอย่างดีที่สุด 4. จัดเตรียมรายงานตามกำหนดเวลาและระเบียบของบริษัท 5. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาต่าง ๆ ภายในสาขา 6. ดูแลทุกส่วนงานในสาขาที่ได้รับมอบหมายให้พร้อมปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
12 พฤศจิกายน 2561
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+commission สูง
Shop Manager/Branch Manager สาขาราชพฤกษ์
1. บริหารจัดการงานสาขา, ยอดขาย และการบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2. ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานปัญหาต่อผู้บริหารในด้านการปรับปรุงการทำงาน และการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 3. มีความตั้งใจในการปฎิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ในการดูแลสาขาที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาสาขาอย่างดีที่สุด 4. จัดเตรียมรายงานตามกำหนดเวลาและระเบียบของบริษัท 5. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาต่าง ๆ ภายในสาขา 6. ดูแลทุกส่วนงานในสาขาที่ได้รับมอบหมายให้พร้อมปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
12 พฤศจิกายน 2561
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+commission สูง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560