เข้าระบบผู้สมัครงาน
3BB Call Center (รายได้ 15,000, สมัครพร้อมสัมภาษณ์)
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - รับเรื่องและประสานงานส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า ****ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มงาน**** ****ปฏิบัติงานที่ ตึกจัสมินทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี **** - รายได้รวม 15,000 ต่อเดือน (5 วันต่อสัปดาห์) - มีโบนัสประจำปี, เบิกค่ารักษาพยาบาล, ค่าทำฟัน, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม และอื่น ๆ
21 มกราคม 2562
Programmer (PHP หรือ JAVA)
- ร่วมกับทีมในการพัฒนา Application สนับสนุนงานให้กับ 3BB ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย (เช่น Web Application, Radius Application, Usage Log Application เป็นต้น) - แก้ไข/ปรับปรุง Application ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการใช้งาน
21 มกราคม 2562
Payroll Officer
- ปรับปรุงข้อมูลพนักงานเข้า - ออก, จัดทำแฟ้มประวัติ - ตรวจสอบ Time Attendance,ค่าล่วงเวลา,เบี้ยเลี้ยง,เบี้ยขยันและรายได้อื่นๆ - จัดทำและตรวจสอบเงินเดือนพนักงาน - คำนวณภาษีและจัดทำเอกสารยื่นกรมสรรพากร/ภงด.1/ภงด.1ก/50ทวิ - จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 มกราคม 2562
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13000 - 25000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
Sales Executive โซนภาคตะวันออก (ชลบุรี,ระยอง)
1.นำเสนอขาย Service & Solution ต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร เช่น Corporate Internet Service, Leased Line, Network Service, Hosting, Domain,Data Center ,IT,Software ของบริษัท 2.ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ 3.ออกหาลูกค้า ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย 4.มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
21 มกราคม 2562
ช่างเทคนิคโครงข่ายตอนนอก (ประจำตึกจัสมิน แจ้งวัฒนะ)
1.ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่ายตอนนอกให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 3.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย **เวลาปฏิบัติงาน 8.00-17.00 / 17.00-8.00 ทำงาน 4 วัน หยุด 3 วัน (หมุนเวียน) มีค่ากะให้**
21 มกราคม 2562
Help Desk Officer
- ตรวจสอบดูแลคุณภาพสัญญาณช่องรายการทีวี ที่ให้บริการในระบบ IPTV , Cloud TV , CDN และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง - ตรวจสอบดูแลคุณภาพสัญญาณถ่ายทอดสด Live Stream ของทั้งภายในองค์กร และของลูกค้าองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และประสานงานแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง - แจ้งเหตุขัดข้องไปยังหน่วยงานอื่นที่ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ - ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ที่เกี่ยวข
21 มกราคม 2562
Technical Staff (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1.ติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสัญญาณ ระบบการกำลัง ตามแผนงานที่กำหนด 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายในและภายนอก ในการต่อเชื่อม/ยกเลิกวงจร 3.จัดทำรายงาน วิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 4.ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย **ปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. มี OT ในวันหยุด**
21 มกราคม 2562
ช่างเทคนิค (โครงข่ายสาย Cable) ประจำ จ.ชลบุรี
- ควบคุมการตรวจสอบ ระบบสื่อสัญญาณ ระบบการส่งกำลัง ข่ายสายตอนนอกและทรัพย์สินบริษัท ตามแผนงานที่บริษัทกำหนด - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ในการเชื่อมต่อ/ยกเลิกวงจร ** เวลาทำงาน 8.00-17.00 / 17.00-8.00 สัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน (วันหยุดไม่ตรงวันเสาร์-อาทิตย์) มีค่ากะให้ **
21 มกราคม 2562
Sales Engineer
- นำเสนอขายอินเตอร์เน็ตแบบครบวงจรแก่ลูกค้าทั้งในระดับองค์กร และรายบุคคล - บริหารจัดการงานขายตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอขายบริการต่าง ๆของบริษัท - ศึกษารายละเอียดของบริการต่าง ๆ - ให้คำปรึกษาบริการต่าง ๆ รวมถึงการแก้ปัญหาและการนำเสนอบริการให้กับลูกค้า - รายงานผลการทำงานเพื่อให้ตรงตามเป้ากับหัวหน้างาน - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร
21 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่ตอบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต (รายได้รวม 15000-20000 ขึ้นไป)
- ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3BB เบื้องต้นให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - แนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้น วิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไข - ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ - สามารถตอบคำถาม แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าชาวต่างชาติได้
21 มกราคม 2562
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : เงินเดือน+OT+ค่าภาษา
System Engineer
- ดูและจัดการระบบ Cloud Server / Web Server / Streaming Engine System / Database Server เป็นต้น - ติดตั้งและแก้ไขระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและผู้พัฒนาซอฟแวร์ - ตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบ - แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของระบบที่แจ้งเข้ามา - จัดทำรายงานข้อมูลระบบเพื่อนำมาวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
21 มกราคม 2562
Network Engineer (NOC)
- Monitor Link & Network - ตรวจสอบแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Internet ของลูกค้าองค์กร - ประสานงานกับ Operator ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเหตุเสียของลูกค้า - ให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไข ให้กับลูกค้ากรณีมีปัญหา
21 มกราคม 2562
ISO Officer (เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ)
- ดำเนินการเพื่อรักษาระบบคุณภาพ ISO 20000 / 27001 - ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในด้านระบบ ISO - ดำเนินการและติดตามการประเมิณคุณภาพประจำปี - วัดประสิทธิผลและจัดทำรายงานความคืบหน้าของระบบและการตรวจสอบ
21 มกราคม 2562
Corporate Sales Executive
1.เสนอขาย Link Internet , Leased Line ให้กับลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐบาล และ เอกชน 2.โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ 3.เข้าพบลูกค้านำเสนอโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 4.ทำรายงานสรุปความคืบหน้าและโอกาสในการขาย
21 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทาง ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง - วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาและการป้องกันด้านความปลอดภัย - วิเคราะห์บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารจัสมินทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ *วันเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ / 8.00 - 17.00
21 มกราคม 2562
Network Engineer
1. ดูแล Support ลูกค้า สถานีโทรทัศน์, วิทยุ ที่ต้องการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายของ 3BB 2. ปฏิบัติงานเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านโครงข่ายของ 3BB ณ สถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 3. ประสานงานกับ Sale และทีม Network ของ 3BB เพื่อให้บริการลูกค้า 4. ดูแล Setup Config อุปกรณ์ที่ใช้รับและส่งสัญญาณ Video Audio ผ่านโครงข่ายของ 3BB
21 มกราคม 2562
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Graphic Design
- เพศชาย - หญิง อายุ 23 - 30 ปี -วุฒิป.ตรี สาขาการออกแบบ, นิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -สามารถการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop ได้ -สามารถตัดต่อ VDO ด้วย Adobe Premier หรือ Final Cut ได้ -สามารถถ่ายภาพและถ่าย VDO ได้ -มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีทั้ง Mac และ PC หมายเหตุ: ผู้สนใจสมัครต้องนำเสนอ Portfolio ประกอบ ช่องทางการสมัคคร : Jobth / e-mail : recruit@jasmine.com ผู้สนใจสามารถส่ง Resume (ระบุเ
21 มกราคม 2562
Electrical Engineer (ประจำศูนย์ Data Center)
1. ดูแล และควบคุมระบบ Facility เช่นระบบไฟฟ้า, ระบบความเย็น ภายในศูนย์ Data Center 2. ดูแล และควบคุมโครงการต่าง ๆ ภายในศูนย์ Data เช่นการติดตั้ง, ปรับปรุงต่าง ๆ 3. สนับสนุนการจัดทำระบบ ISO27001, ISO2000 ของศูนย์ Data Center
21 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำจ.นครสวรรค์)
-ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ 3BB ประจำโซน -ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -วิเคราะห์บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 1. e-mail : phimsiri.k@jasmine.com 2. ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 055-000-055 ต่อ 2131 คุณพิมพ์ศิริ
21 มกราคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560