- ลักษณะงานที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย เช่น กลุ่มช่างเทคนิค, กลุ่มพนักงานาคสนาม เป็นต้น - ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทาง ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ
- ขับรถรับ - ส่งผู้บริหาร - วางแผนการเดินทางให้เหมาะสมกับเส้นทางจุดหมายปลายทาง - ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ - สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดและทำงานนอกเวลาได้(เป็นบางครั้ง) -
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
• เฝ้าระวังการทำงานของระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศระบายความร้อน และระบบความปลอยภัย ภายในศูนย์ Data Center • เชื่อมต่อ/ยกเลิก/ติดตั้ง/รื้อถอน อุปกรณ์สื่อสัญญาณ อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์อิเล
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 4 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.ติดตั้ง/เดินสาย ให้กับลูกค้าผู้ขอใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB (สาย Lan, สายไฟเบอร์ออฟติค, สายโทรศัพท์) 2. แก้ไขเหตุเสียให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB 3. ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย (ไฟเบอร์อ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000++(ค่าประสบการณ์+OT)
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
• จัดทำเช็ค-โอนเงินและจ่ายเช็คให้กับ Supplier • Reconcile Bank • บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวกับธนาคารและรายละเอียดประกอบงบ • ติดตามและนำส่งต้นฉบับใบกำกับภาษีพร้อมทำรายงานภาษีซื้อ • จัดทำเอ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
• ดำเนินการบันทึก ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี เอกสารหลักฐานทางการเงิน • ปรับปรุงรายละเอียดทางบัญชีและบันทึกรายการในระบบ General Ledger (GL) • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำร
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
- รับชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ต 3BB - นำเสนอบริการอินเทอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้าที่สนใจติดตั้ง - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ** ปฏิบัติงานตามเวลาห้าง , สัปดาห์ละ 6 วัน / วันหยุดหมุนเวียน**
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
- คีย์ข้อมูล - จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : วันละ 336 บาท
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
-ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ ที่เข้า-ออก ภายในอาคาร -ดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน-ภายนอก พื้นที่ -อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ และ อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ปฎิบัติงานวันละ 12 ชม. (7.00-19.00/19.00-7.00
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด ราชบุรี   เขต : บ้านโป่ง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
- ตรวจสอบ, ตรวจเช็คอุปกรณ์, ทำความสะอาด Router ที่ลูกค้าส่งคืน - คีย์รหัสอุปกรณ์ลงระบบคอมพิวเตอร์ - บรรจุ Router ลงกล่อง - ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. - ปฎิบัติงานที่ วังน้อย จ.อยุธยา 1 อัต
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
- พัฒนา Backend Application (ระบบ ERP, ระบบ Customer Service) ด้วย JAVA - พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติม - วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนา Application ให้สอดคล้อง - ทำงานร่วมกับทีม Infrast
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
• พัฒนา Website, Web service ในโปรเจคที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เทคโนโลยีและภาษาตามโปรเจค • พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติมบนโปรเจคที่มีอยู่แล้ว • วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของลูกค้าแ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
- ควบคุมดูแลผู้รับเหมา ในการติดตั้ง แก้ไข สายเคเบิล/ อุปกรณ์ รองรับการส่งมอบวงจรให้ลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐาน - ร่วมประชุมกับการไฟฟ้ารองรับการจัดระเบียบสาย/ ย้ายแนวตามแผนของการไฟฟ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
• วางแผนการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท • มีส่วนร่วมและดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่กำหนดไว้ • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ • จัดทำกระดาษทำการ สรุปผล ร
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
• พัฒนาระบบสำหรับใช้งานภายในบริษัท (Windows App, Web App, Mobile App, Web service) • พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติมบนโปรเจคที่มีอยู่แล้ว • ดูแลระบบฐานข้อมูล Database • วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของผู้
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
- ดูแลงาน Presales ในส่วนของลูกค้าองค์กรด้านจัดหาออกแบบและวางระบบ ICT, Network, Leased Line, AP, WIFI, Smart Building เป็นต้น (www.jts.co.th) - ประสานงานนัดหมายลูกค้า, Get Requirement, ออกแบบ Solution, นำเสนองาน, ประสานงานขอราคากับ - Distributor/Supplier, จัดท
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20000-35000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1. รับ-จ่ายสินค้าให้กับทีมช่างและผู้รับเหมา ตามเอกสารใบเบิก-คืนสินค้า 2. ตรวจนับสินค้าในแต่ละวันและตรวจนับสินค้าทั้งหมดทุกๆ 1 เดือนเทียบกับยอดคงเหลือในระบบ Oracle 3. จัดเก็บสินค้าโดย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.นำเสนอขาย Service & Solution ต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร เช่น Corporate Internet Service, Leased Line, Network Service, Hosting, Domain,Data Center ,IT,Software ของบริษัท 2.ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ 3.ออกหาลูกค
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
-งานติดตั้งลูกค้าใหม่และตัดถ่าย FTTx ,ติดตั้งกล่อง TV -งานแก้ไขเหตุเสียลูกค้า DW -งานแก้ไขเหตุเสีย Urgent -งานรื้อถอนยกเลิก Node และ Cable
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
- รวมกับทีม IT 3BB ในการจัดเตรียม IT Infrastructure ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการ deploy software, website, microservice บนระบบ - ติดตั้งและจัดเตรียม Server, VMware, Private Cloud infrastructure ให้กับทีมที่ต้องการใช้งาน - ดูแลและตรวจสอบ Performance ของร
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.