• ออกหาลูกค้าใหม่ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอขายอินเทอร์เน็ต 3BB เช่น ตั้งบูธ, แจกใบปลิว, พบลูกค้า • ประชาสัมพันธ์ นำเสนอสินค้าและบริการ 3BB ให้กับผู้สนใจ • ปิดการขาย และประสานงานเอกสารการสมัครและการติดตั้งให้กับลูกค้า โซนมีนบุรี (นิมิตรใหม่ 13 หน้าหมู่บ้านรุ่งกิจ) โซนลาดพร้าว (รามคำแหง 115)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 12,500+ค่าครองชีพ+ค่าคอมมิชชั่น+โอที
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1.วางแผนการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท 2.มีส่วนร่วมและดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่กำหนดไว้ 3.ประสานงานกับส่วนต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : -
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- พัฒนา Backend Application (ระบบ ERP, ระบบ Customer Service) ด้วย JAVA - พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติม - วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนา Application ให้สอดคล้อง - ทำงานร่วมกับทีม Infrastructure ในการ Deploy โปรเจคบนระบบ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- โทรติดตามลูกค้าเก่า/ลูกค้าใหม่ โดยบันทึกผลการติดตามเข้าระบบติดตามหนี้ - ติดตามหนี้ค้างชำระจากลูกค้า และจัดทำรายงานสรุป - แจ้ง sms เตือนการชำระก่อนถึงกำหนด 2-5 วันและหลังกำหนด - ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าแต่ละงวดและติดตามการชำระเงินกรณีลูกค้าผิดนัดการชำระเงิน
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- ดูแล / แก้ไข ตรวจสอบ ซ่อมเครื่องปั่นไฟ - ตรวจสอบ ระดับน้ำมันเครื่อง ,น้ำมันเชื้อเพลิง , สภาพแบตเตอรี่ - ทำความสะอาดเครื่องกรอง,เครื่องยนต์ ให้พร้อมใช้งาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
• ทดสอบ Router จากลูกค้าที่ทางพื้นที่จัดส่งมา • ดูแล ,ซ่อมบำรุง และทดสอบ Router ให้สามารถใช้งานได้ • ตรวจรับและนับ Router ที่จัดซื้อมาให้ครบถ้วน • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- ตรวจสอบบุคคล ,ยานพาหนะ ที่เข้า-ออกภายในอาคาร - ดูแลรักษาความปลอดภัย ภายใน-ภายนอก อาคารจัสมินฯ ทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ - อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **เวลาปฏิบัติงาน (7.00-19.00/19.00-7.00) สัปดาห์ละ 6 วัน วันหยุด 1 วัน หมุนเวียน**
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1. ติดตั้ง/เดินสาย ให้กับลูกค้าผู้ขอใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB (สายไฟเบอร์ออฟติค, สายโทรศัพท์) 2. แก้ไขเหตุเสียให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB 3. ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย (ไฟเบอร์ออฟติค) ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ **เป็นพนักงานของบริษัท 3BB โดยตรง **ฐานเงินเดือนที่ 13,000 บาท ขึ้นไป!! เงินเดือน 13,000+ค่าประสบการณ์+OT (ทำงานวันที่ 6 ของสัปดาห์)+รายได้อื่นๆ โซนปากเกร็ด (ถนน 345 เลียบคลองลำโพ) โซนบางเขน (หลัง สน.บางเขน) โซนจตุจักร (ซ.ประชาชื่น 39) โซนวัชรพล (รามอ
• รับผิดชอบโปรเจคและเรียนรู้การผลิตวีดีโอคอนเทนต์ • ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่รับผิดชอบ • ช่วยเขียนสคริปต์ • ถ่ายทำวีดีโอคอนเทนต์และตัดต่อ • เรียบเรียง Footage, Timeline
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 100 บาท/วัน
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- รับสมัคร แนะนำการใช้บริการ Internet 3BB - ออก Booth จัดกิจกรรมเสนอขาย Internet 3BB - แสวงหาลูกค้าใหม่และดูแลติดตามลูกค้าเก่า
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000++
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- พัฒนาระบบงานภายในองค์กร Web Application หรือ Mobile Application - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน 100 บาท/วัน
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1. ตรวจสอบรายการกระจายสินค้ากับสินค้าที่ได้รับจากคลังกลางและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 2. กระจาย/รับคืนอุปกรณ์ ตามใบเบิก/ใบคืนอุปกรณ์ ให้กับหน่วยงานอื่นและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งซ่อมกับเอกสาร และคัดแยก Router ตามรุ่นของอุปกรณ์ จัดทำระบบ TC เพื่อนำส่งตามรอบขนส่งประจำสัปดาห์ 4. ตรวจรับอุปกรณ์ Internet (RT Adapter+สาย HDMI) จาก Shop แล้วทดสอบ, ทำความสะอาด, Repack และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 5. ตรวจนับสินค้าประจำสัปดาห์ และ สุ่มตรวจนับสินค้า 30% ประจำเดือน พร้อมส่งผลการตรวจให้ส่วนกลางทุก
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000 - 13,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- ติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้า - เดินสายโทรศัพท์ , สายFiber Optic และติดตั้งอุปกรณ์ Router - ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเสียตามที่ได้รับมอบหมาย โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชลบุรี ติดต่อคุณอมรา โทร. 033-001023 ศรีราชา ติดต่อคุณยุวดี โทร. 033-001044 พัทยา ติดต่อคุณณัฐกมล โทร. 033-001087 ฉะเชิงเทรา ติดต่อคุณ โทร. 033-590002 สมุทรปราการ ติดต่อคุณบุษกร โทร.02-1004805 ระยอง ติดต่อคุณธัญญชนก โทร. 033-650013
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 13000 ขึ้นไป
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- ติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้า - เดินสายโทรศัพท์ , สายFiber Optic และติดตั้งอุปกรณ์ Router - ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเสียตามที่ได้รับมอบหมาย *รายได้ประกอบด้วย เงินเดือน 12000 + ค่าประสบการณ์ + โอที *รับเข้าเป็นพนักงานของ 3BB โดยตรง ไม่ใช่ Sub Contract
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 12000 ขึ้นไป
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- ติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้า - เดินสายโทรศัพท์, สาย Fiber Optic และติดตั้งอุปกรณ์ Router - ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเสียตามที่ได้รับมอบหมาย *รายได้ประกอบด้วย เงินเดือน 12,000 + ค่าประสบการณ์ + โอที *รับเข้าเป็นพนักงานของ 3BB โดยตรง ไม่ใช่ Sub Contract
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
• พัฒนา Website, Web service ในโปรเจคที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เทคโนโลยีและภาษาตามโปรเจค • พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติมบนโปรเจคที่มีอยู่แล้ว • วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน • ทำงานร่วมกับทีมและหัวหน้าโครงการในการประเมินและวางแผนกำหนดการในการพัฒนาโครงการที่รับผิดชอบ • ทำงานร่วมกับทีม Infrastructure ในการ Deploy โปรเจคบนระบบ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
รับสมัครแนะนำการใช้บริการ Internet 3BB ออก Booth จัดกิจกรรมเสนอขาย Internet3BB แสวงหาลูกค้าใหม่และดูแลติดตามลูกค้าเก่า
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
• Understand functionality and business requirement • Create test scenario, Test Scripts and detailed traceability matrix • Perform testing and test support Activities • Perform impact analysis for change requests/scope changes • Create test design, Raise defects and changes the status • Report issues and risks that impact quality, cost and schedule to Test Lead
1.ดูแลงานด้านกฎหมายให้กับ 3BB ในเขตพื้นที่สำนักงานที่รับผิดชอบ 2.จัดทำนิติกรรมสัญญา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ 3.ดำเนินการด้านกฎหมาย ร่างสัญญา แก้ไข และตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อให้นิติกรรมสัญญานั้นมีรายละเอียดที่ครบถ้วนถูกต้อง 4.ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของบริษัทฯ 5.เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามที่บริษัทฯ มอบหมาย จัดการข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัท
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000 ขึ้นไป
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
วางแผนงานสร้าง ตรวจแก้ งานซ่อม บำรุงรักษาและพัฒนาโครงข่าย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.