เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Graphic designer
ออกแบบ พัฒนา ปรับ ตกแต่งสื่อ POSM สื่อรายการส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เพื่อให้เข้ากับตลาดปัจจุบัน และสนองตอบให้ตรงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้บริโภค และร้านค้าตามช่องทางการจำหน่ายทั้งในภาพรวม และเฉพาะพิเศษในบางพื้นที่ของสาขา และงานออกแบบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายบริษัท
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขาย(สาขาภูเก็ต)
รับออเดอร์จากร้านค้า เพื่อจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาพุนพิน)
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในตลาด ในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานงาน
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาปัตตานี)
สุ่มตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานในตลาด พื้นที่ปฏิบัติงานจริง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปัตตานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Sales Dispatcher
วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการกระจายสินค้า ประสานงานร่วมกับฝ่ายขาย
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานวิเคราะห์ประจำไลน์ผลิต(โรงงานพุนพิน)
วิเคราะห์คุณภาพของน้ำอัดลมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถเทลเลอร์ ประจำโรงงานพุนพิน
จัดเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและพนักงานขับรถตลอดจนดูแลยานพาหนะ เพื่อขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้สินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด,สินค้ามีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยในชีวิต,ทรัพย์สินและการประหยัดค่าใช้จ่าย
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Sales Operation Assistant Manager
• Monitor and follow up the in-store execution of sales in Modern Trade customer. • Conduct frequent visit to Modern Trade customers (store level) and build good relationship with them. • Working closely together with customers and team to improve working efficiency. • Control and follow up sales promotion by coordinate with Trade Marketing team. • To ensues that sales equipment and point of sales material are sufficient to the requirement • Manage in-store inventory and ensure FIFO circul
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Merchandising Supervisor
เป็นผู้มอบหมาย สั่งการ ควบคุม ประสานงาน การปฏิบัติงานของพนักงานจัดเรียงสินค้าให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ วิธีการที่กำหนด , ตรวจเช็คและรายงานราคาสินค้า ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งและรายงานกลับมายังต้นสังกัดเพื่อใช้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการทำงานภายในหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Commercial Finance Manager
1. จัดทำและวิเคราะห์กำไรของผลิตภัณฑ์และช่องทางต่างๆ เพื่อพิจารณาโอกาสในการขายและการทำกำไรสูงสุดของบริษัท 2. จัดทำและศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนของโครงการลงทุน และผลิตภัณฑ์ใหม่ (feasibility analysis) 3. วิเคราะห์ด้านการเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่างๆของบริษัท 4. ประสานงานและเจรจาต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ทางการเงินและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Supply Chain Assistant
- Gathers and interprets relevant data (costs, productivity, demand, etc.) - Provides analytical support for projects and proposals. - Identifies opportunities and implements actions to achieve efficiencies. - Coordinate across multiple divisions.
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานไอที
ดูแลระบบ Server ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Personal Assistant to Senior Executive Vice President
- To handle SEVP’s daily schedules, meetings and appointments - To follow up and update on tasks and assignments given - To arrange travelling and accommodations for SEVP and other Executives - To handle internal and external correspondences as requested - To provide full secretarial support including filing and keeping confidential information - To carry out various duties as assigned - To manage SEVP’s personal matters when required - To perform miscellaneous tasks as needed
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560