ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด
-ซ่อมบำรุงระบบแอร์ ไฟฟ้า ประปาของศูนย์การค้า -หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ -สามารถทำงานเป็นกะได้
บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด
จังหวัด กระบี่   เขต : เมืองกระบี่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000 +++
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
สรรหาลูกค้ารายใหม่และดูแลลูกค้า จัดการการเข้ารับพัสดุของสาขา และลูกค้า มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กระตุ้นยอดขาย
บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กระบี่   เขต : เมืองกระบี่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน - ให้คำปรึกษา และแนะนำเรื่องการประนอมหนี้กับทางลูกค้า - แนะนำช่องทางการชำระเงินของลูกค้า
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กระบี่   เขต : เมืองกระบี่
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9900 +คอมมิชชั่น
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
สนใจซื้อประกันเองในราคาส่วนลดสูงสุด 12% หรือแนะนำคนที่รู้จัก หรือคนที่สนใจซื้อ หรือต้องการจำหน่าย พรบ./ประกันรถ ชั้น1,2, 3 หรือประกันชีวิต หรือประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน หรือประกันอุบัติเหตุ ประกันขนส่ง ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง สามารถซื้อประกันเหล่านั้นได้ผ่านออนไลน์ในแอฟมือถือ ธุรกิจนี้ ตอบโจทย์ชีวิตอย่างไร? - ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยงใดๆ - มูลค่าตลาดใหญ่มาก มีคนซื้อรถและประกันรถทุกวัน ทำตลาดได้ทั่วประเทศ - แค่บอกต่อ ไม่ต้องขาย ก็มีรายได้เป็นแสนต่อเดือน แม้ไม่มีบัตรนายหน้า - หย
บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
จังหวัด กระบี่   เขต : อ่าวลึก
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามผลงาน
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ 4) บริหารบุคลากรภายในสถานีบริการน้ำมัน - ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน 5) ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย 6) บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 15-30 วัน ก่
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กระบี่   เขต : เมืองกระบี่
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด
ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ ศูนย์บริการ ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และข่าวสารผลิตภัณฑ์แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและบุคคลภายนอก ดำเนินงานนโยบายของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานการทำงาน นำเสนอรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร สร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ
บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด
จังหวัด กระบี่   เขต : เมืองกระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-25,000+
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป ให้ตรงตามรายการมาตรฐานที่กำหนด ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การทำงานร่วมกับทีมงานในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามรายการมาตรฐานที่กำหนด การตรวจสอบและออกเอกสาร การควบคุม การผลิตสินค้าและบริการในแต่ละLOT การผลิต รวมทั้งการตรวจสอบ ภาชนะบรรจุให้ตรงตามรายการมาตรฐานที่กำหนด รับ Audit จากหน่วยงานภายนอก ดูแล จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้อยุ่สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติงานอื่นๆต
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กระบี่   เขต : ปลายพระยา
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
ขับรถส่งสินค้า ตรวจเช็คสภาพรถก่อนการขนส่ง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตรวจเช็คจำนวนสินค้าให้ตรงตาม ORDER เคลื่อนย้ายสินค้า และจัดเรียงสินค้าขึ้น-ลงรถ ตรวจสอบความถูกต้องและจำนวนสินค้าส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำการเบิกสินค้า ตรวจสอบเอกสารก่อนและหลังการส่งมอบให้กับลูกค้า ส่งสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด รายงานปัญหาระหว่างการส่งมอบให้กับผู้ปังคับบัญชา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบายของบริษัททุก ๆ กรณี ปฏิบัติงานอื่นที่ให้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กระบี่   เขต : ปลายพระยา
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
1.ดูแล,ควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิตให้ผลิตสินค้าได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ 2.รายงาน และสรุปสาเหตุเพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาการหยุดทำงานของเครื่องจักร (Down time) 3.รักษาน้ำหนัก และขั้นตอนการบรรจุของสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 4.บำรุงรักษาและวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Preventive Maintenance) 5.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กระบี่   เขต : ปลายพระยา
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 75 งาน.
1 2 3 4 5 6 7 8

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.