ประกาศรับสมัครงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สุ่มตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานในตลาด พื้นที่ปฏิบัติงานจริง
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย, รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานะสินค้าและความเคลื่อนไหวของคูแข่งในสโตร์รายสัปดาห์, ตรวจเช็คสต๊อก และจัดการการหมุนเวียนสต๊อกสินค้ารายวัน, เจรจาและประสานงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ให้การบริการเพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า และการเพิ่มโอกาสด้านพื้นที่การจัดเรียงสินค้า และตลอดจนงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในตลาด ในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานงาน
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กระบี่   เขต : เหนือคลอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานะสินค้าและความเคลื่อนไหวของคูแข่งในสโตร์รายสัปดาห์, ตรวจเช็คสต๊อก และจัดการการหมุนเวียนสต๊อกสินค้ารายวัน, เจรจาและประสานงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ให้การบริการเพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า และการเพิ่มโอกาสด้านพื้นที่การจัดเรียงสินค้า และตลอดจนงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ประจำสาขา ชุมพร 1 อัตรา,ระนอง 1 อัตรา,นครศรีฯ 2 อัตรา,ภูเก็ต 2 อัตรา
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พังงา   เขต : เมืองพังงา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
มีหน้าที่ขับรถขนส่งให้กับบริษัท โดยต้องรับผิดชอบในเรื่องเวลาจัดส่งสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ตามแผนงาน รับผิดชอบสินค้าระหว่างการจัดส่ง ให้อยู่ในสภาพดีที่ลูกค้ายอมรับสินค้า ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง ตรวจสอบสินค้าก่อนขึ้นรถ รับผิดชอบเอกสาร (บิล) ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 15 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 24,000-30,000 บาท/เดือน
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ออกแบบ เขียนแบบ นำเสนองาน ประสานงาน ควบคุมงานตามที่ออกแบบ และดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
บริหารจัดการงานในแผนกประกันคุณภาพ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จัดทำงบประมาณของแผนก วางแผนวินิจฉัยสั่งการควบคุมตรวจสอบ อนุมัติ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ในตลาด ประเมินผล และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ควบคุมเครื่องจักรในไลน์บรรจุเครื่องดื่ม โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และระยะเวลาที่กำหนดด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องและดีที่สุด จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ใบแจ้งซ่อม ใบตรวจเช็คเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 8 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
รับออเดอร์จากร้านค้า เพื่อจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
นำเสนอขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย, รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานะสินค้าและความเคลื่อนไหวของคูแข่งในสโตร์รายสัปดาห์, ตรวจเช็คสต๊อก และจัดการการหมุนเวียนสต๊อกสินค้ารายวัน, เจรจาและประสานงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ให้การบริการเพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า และการเพิ่มโอกาสด้านพื้นที่การจัดเรียงสินค้า และตลอดจนงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะพะงัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในตลาด ในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานงาน
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
บันทึกการรับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอ จัดเก็บ และพิมพ์เอกสาร รับโทรศัพท์, บันทึกข้อมูล SAP ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่, จัดทำเป้าหมายในระบบ sales target ประจำเดือน,จัดทำรายงานยอดขายและการกระจายสินค้าให้กับหัวหน้าเขต ผู้จัดการแผนกPre-sales , จัดทำแบบฟอร์ม-บันทึกข้อมูล และสรุปผลตามที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
- ดูแลรับผิดชอบลูกค้า Makro ตามกลุ่มลูกค้าที่กำหนด - วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับทีมให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมและผลักดันยอดขาย - จัดสรรควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนด - เจรจาแผนงานธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
-ตรวจสอบสินค้าก่อนขึ้นรถ -รับผิดชอบเอกสาร (บิล) ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้า -ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พขร. ในขณะขับขี่รถเพื่อไม่ให้เกิดอบุติเหตุ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,500-15,000 บาท/เดือน
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ควบคุมงาน,ให้คำปรึกษา,ตรวจสอบและติดตามผลงานก่อสร้าง
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ช่วยของพนักงานขับเรือ กรณีเข้าจอดเทียบท่า และต้องมีความรู้การซ่อมเรือเบื้องต้น
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
เสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท หมุนเวียนผลิตภัณฑ์ จัดแช่จัดโชว์สินค้า ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พังงา   เขต : เมืองพังงา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
· Build Trade promotions plan · Manage and control DME investment · Co-ordinate with sales, brand, finance, marketing support, ThaiNamthip, and Coca-Cola to deliver the best output to meet company’s objectives and goals · Manage the business performance; volume, revenue, and distribution of key products · Develop strategies, tactical plans, trade promotions, and POSM for the channels in scope · Implement, monitor and control all programs & promotions done in stores. · Manage an
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ดูแลร้านค้าในเขตการขายที่รับผิดชอบ เข้าเยี่ยมเสนอขายสินค้า, รับคำสั่งซื้อ, บริหารจัดการสินค้า, บริหารจัดการสต๊อกร้านค้าให้เพียงพอต่อการขาย, บริหารลูกหนี้ และการปฎิบัติการในร้านค้า (ME) รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 32 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.