เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี) ด่วน!!!
1.แจ้งหนี้ค่าสินค้า ให้กับลูกค้าเครดิต เพื่อการชำระสินค้า 2.เก็บเงินค้าสินค้าจากลูกค้าเครดิต 3.ตั้งหนี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4.งานอื่นๆที่หัวหน้างานมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย/PC/พนง.จัดเรียงสินค้า/แคชเชียร์ (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1. แนะนำสินค้า เสนอขายสินค้า และให้บริการลูกค้า 2. จัดเรียงสินค้าบนชั่นโชว์ 3. ดูแลสต๊อค และพื้นที่หน้าขาย
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทต้นสังกัด
พนักงานคลังสินค้า (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1. ดูแลสต็อคสินค้า และพื้นที่หน้าขาย 2. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. จัดเรียงสินค้าตาม Plano gram ที่บริษัทกำหนด 4. ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานวัสดุปูพื้น (ในประเทศ+ต่างประเทศ) (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1. เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน 4. มีสุภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้ 5. มีความขยัน อดทน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่ดูโฮม สาขาอุบลราชธานี)
1.วิเคราะห์ บริหาร จัดการ ควบคุม สอนงาน พัฒนา และดูแลทีมงานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2.กำหนดแผนการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา นำเสนอแผนกำลังคน และโครงสร้างการบริหารหน่วยงานของค้าปลีก 3.มอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และแผนงานของบริษัท 4.ติดตามความเคลื่อนไหว ความคืบหน้า ของผลลัพธ์การทำงานของหน่วยงาน รวมถึงพัฒนาระบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.วางแผนการขายประจำวัน วางแผนการปรับเปลี่ยนสินค้ากระตุ้นยอดขาย และจัดทำขั้นตอน/วิธีการ/รายละเอียดการทำงานเกี่ยวกับงานค้าป
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานออกแบบตกแต่ง (Design Center) ประจำสาขาบางนาตราด ด่วน!!!!
1.บริการลูกค้าและให้คำปรึกษาลูกค้าในการออกแบบกระเบื้องสุขภัณฑ์ 2.แนะนำกระเบื้องที่จะใช้ในห้องต่างๆ 3.คำนวณปริมาณกระเบื้องที่จะใช้ให้เพียงพอตามขนาดห้องที่ลูกค้าต้องการ
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
พนักงานแคชเชียร์ / ผู้ช่วยแคชเชียร์ (ประจำดูโฮม สาขาบางบัวทอง)
1.สแกนสินค้าเก็บเงินค่าสินค้า 2.ออกใบกำกับภาษี 3.อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป
ผู้แทนขาย (ประจำสำนักงานใหญ่อุบลฯ))
1.หาลูกค้า เดินทางเข้าพบลูกค้า แนะนำสินค้าและการบริการ ในเขตอีสานใต้ และ ประเทศลาว 2.นำเสนอสิทธิประโยชน์และเชิญชวนลูกค้า 3.งานติดตามหลังการขาย 4.งานติดตามหนี้สิน
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานตรวจเช็คสินค้า ( ประจำดูโฮม สาขาบางบัวทอง )
1. ทำการตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามตำแหน่งจัดเก็บ 2.ควบคุมดูแลบริหารจัดการงานรับและงานจัดเก็บสินค้าให้ตรงตามตำแหน่งจัดเก็บ 3.จัดเก็บสินค้าและรับคืนสินค้าจากลูกค้า 4.ทำการนับสต๊อกสินค้าตามรอบที่กำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 14,000 บาทขึ้นไป
ผู้จัดการแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ( ประจำดูโฮม สาขานครราชสีมา )
1.วิเคราะห์ บริหาร จัดการ ควบคุม สอนงาน พัฒนา และดูแลทีมงานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2.มอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และแผนงานของบริษัท 3.ควบคุมดูแลยอดขาย ให้เป็นไปตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้ 4.ควบคุมดูแลพื้นที่ขายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสำหรับในการขาย
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย/ PC/พนง.จัดเรียง (ประจำสาขาบางบัวทอง)
1.เสนอขายสินค้า และให้บริหารกับลูกค้า 2.จัดเรียงสินค้าบนชั้นโชว์ 3.ดูแลสต็อคสินค้า และพื้นที่หน้าขาย 4.การันตีรายได้ 6 เดือนแรก รายได้เดือนละ 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานขายสินค้า/PC /พนง.จัดเรียง (ประจำสาขารังสิต)
1.เสนอขายสินค้า และให้บริหารกับลูกค้า 2.จัดเรียงสินค้าบนชั้นโชว์ 3.ดูแลสต็อคสินค้า และพื้นที่หน้าขาย
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี GL ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง
1.จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 2.ประสานงานกับบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการงานต่างๆ เช่น ผู้สอบบัญชี,กรมสรรพากร,ธนาคาร 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร ในการขอข้อมูล เพื่อซัพพอร์ต หน่วยงานภายนอก 4.ทำการเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานด้านบัญชี เพื่อใช้สำหรับการทำงานในปีถัดไป 5.บันทึกการปรับปรุงบัญชี ตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติ 6.ตรวจสอบรายการ แบบยื่น/รายงาน ที่จะนำส่งหน่วยงานภายนอก
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้แทนขาย( เฟอร์นิเจอร์)
1.ร่วมวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของแผนกขายสินเค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ 2.ควบคุม กำกับติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานขายกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ทุกสาขา 3.จัดทำรายงานยอดขายและกระตุ้นการขายสินค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผน 5.ลงพื้นที่พบประลูกค้า เพื่อกระตุ้นยอดขาย 6.ให้คำปรึกษาแนะนำการขาย และความรู้เรื่องตัวสินค้าใหม่กับพนักงานขายเฟอร์นิเจอร์
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมโปรแกรม (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1.ศึกษา Flow การทำงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม SAP ของแผนกที่รับผิดชอบ 2.จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมการทำงานให้สอดคล้องกับงาน 3.ถ่ายทอดความรู้ด้านโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ให้กับ User 4.ติดตาม ประเมินผลการทำงานของการใช้โปรแกรม ว่าเหมาะสม หรือสอดคล้องกับการทำงานหรือไม่ พร้อมทำการปรับปรุงแก้ไข 5.ให้คำปรึกษาและนำ การใช้โปรแกรมต่างให้กับ User 6.ทำงานร่วมกับทีม พัฒนาระบบ และโปรแกรมเมอร์ เพื่อปรับปรุงโปรแกรม ให้สอดคล้องกับการทำงานของแผนกต่างๆ
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Product Marketing Manager (เครื่องใช้ไฟฟ้า)
1. จัดทำเป้าเพื่อใช้ในการบริหารงานประจำปี ให้กับฝ่ายต่างๆ ตามนโยบายบริษัท 2. จัดทำรายงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ติดตามและตรวจสอบ KPI ของแผนกต่างๆ ในฝ่ายบัญชี เพื่อนำมาสรุปเป็นรายงาน KPI ฝ่ายบัญชี 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการ และผู้บริหาร 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บัญชีรายได้(ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1.ควบคุม ดูเเลการเช่าพื้นที่ของบริษัท เช่น ร้านขายสินค้า ,ตู้ATM, ร้านอาหาร 2.จัดทำใบเสนอราคา,บันทึก,จัดทำรายงาน 3.ติดตาม ทวงถาม เเละจัดทำทะเบียนคุมค่าเช่าของเเต่ละสาขา 4.ควบคุม ดูเเล การเเจ้งเคลมประกันต่างๆ 5.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานขาย/PC/พนง.จัดเรียง (ประจำสาขาพระราม2)
1. ขายสินค้าในแผนก เพื่อให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนดไว้ 2. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า 3. จัดเรียงสินค้าภายในพื้นที่ขาย ตามมาตราฐานการจัดเรียงสินค้า 4. ติดตามและเข้าใจรายการส่งเสริมการขาย และสามารถอธิบายลูกค้า 5..เบิกสินค้ามาวางขายที่หน้าร้านค้าและให้เพียงพอเพื่อพร้อมขาย 6. รักษาความสะอาดพื้นที่ขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอม
พนักงานแคชเชียร์ / ผู้ช่วยแคชเชียร์ (ประจำดูโฮม สาขารังสิต)
1.สแกนสินค้าเก็บเงินค่าสินค้า 2.ออกใบกำกับภาษี 3.อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป
พนักงานขาย / PC/พนง.จัดเรียง (ประจำสาขาบางนา-ตราด กม.38)
1. ขายสินค้าในแผนก เพื่อให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนดไว้ 2. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า 3. จัดเรียงสินค้าภายในพื้นที่ขาย ตามมาตราฐานการจัดเรียงสินค้า 4. ติดตามและเข้าใจรายการส่งเสริมการขาย และสามารถอธิบายลูกค้า 5..เบิกสินค้ามาวางขายที่หน้าร้านค้าและให้เพียงพอเพื่อพร้อมขาย 6. รักษาความสะอาดพื้นที่ขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22 มีนาคม 2562
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,750 บาทขึ้นไป + ค่าคอมฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 46 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560