เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ด่วนมาก!!!**
- ดูเเลด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น Website, Facebook, Instagram, Line Official เป็นต้น - ดูแลงานด้านเอกสาร เเละประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูเเลติดต่อประสานงานกับลูกค้า ที่ต้องการเช่าพื้นที่ลานโปรโมชั่น - ดูเเลประสานงานลูกค้า ที่มาติดต่อขอถ่ายทำรายการต่างๆ - ดูเเลสื่อโปรโมชั่นของร้านค้าเช่า เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
IT Support
- มีความรู้เกี่ยวกับ Windows series/linux - สามารถดูแลระบบ Network ภายในของบริษัทฯ ได้ - มีความรู้ด้าน Mail Server/Config switch 3com/Cisco - สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้ดี
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 17,000.00 บาทขึ้นไป
แคชเชียร์
- ประจำเคาร์เตอร์ชำระเงิน เก็บเงิน คิดราคาสินค้า ของห้างฯ เจ.เจ.มอลล์
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง + ค่านั่งเครื่อง + เบี้ยขยัน
Programmer
- พัฒนาโปรแกรมระบบเช่าพื้นที่ -ใช้งาน VB.NET , VB6 ร่วมกับฐานข้อมูล SQL 2005
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ด่วน!!
ดูแลความเรียบร้อยภายใจห้าง เจ.เจ.มอลล์ และรายงานความเรียบร้อยให้นายจ้างทราบ (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 4 ตำแหน่ง   เงินเดือน : วันละ 450
พนักงานจัดเรียงสินค้า (แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต) ด่วน!!.
- จัดเรียงสินค้าในซุปเปอร์มาเก็ต ของห้างเจ.เจ.มอลล์ - ให้คำแนะนำและตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าได้ - ตรวจสอบและจัดทำรายงานสต๊อคสินค้า
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 9,750 - บาทขึ้นไป
พนักงานเชสเตอร์กริลล์ ประจำสาขาเจ.เจ.มอลล์**ด่วนมาก**
งานด้านการบริการต่าง ๆ ภายในร้านเชสเตอร์กริลล์
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 10,000 บาท ขึ้นไป + เบี้ยขยัน + โอที
เจ้าหน้าที่บัญชี
- มีประสบการณ์การลงบัญชีทั่วไปและแยกประเภท - มีประสบการณ์ด้านภาษี ภ.พ. 30, ภ.ด.ง. 1, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด. 51 และอื้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Word, Excel ได้เป็นอย่างดี - สามารถใช้โปรแกรม Express หรือโปรแกรมทางด้านบัญชี ได้ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลานจอด ด่วนมาก!!
- ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับงานเอกสาร - ตรวจสอบและประสานงานกับลูกค้าหน้างาน - ดูแลความเรียบร้อยภายในลานจอด ของ เจ.เจ.มอลล์ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 10,000.00 บาทขึ้นไป + เบี้ยขยัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำซุปเปอร์)
- ดูเเลเรื่องเอกสารเกี่ยวกับร้านค้า เอกสารจัดซื้อ - ดูเเลประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - เวลาเข้างาน 10.00-19.00น.
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 บาท
พนักงานจัดเรียงสินค้า
- จัดเรียงสินค้าในซุปเปอร์มาเก็ต ของห้างเจ.เจ.มอลล์ - ให้คำแนะนำและตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าได้ - ตรวจสอบและจัดทำรายงานสต๊อคสินค้า -สามารถทำงานเป็นกะ และเลิกงานเวลา 20.00 น.ได้
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 9,750 บาทขึ้นไป+เบี้ยขยัน
พนักงาน (ร้านกาแฟ) ประจำธายาม่า ฟาร์ม เขาใหญ่
- งานบริการภายในร้านกาแฟ - ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
เจ้าหน้าที่แนะนำลูกค้า (นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)
ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำ ข้อมูลของห้างสรรพสินค้า เจ.เจ.มอลล์ แก่นักท่องที่ยวชาวต่างชาติ
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : วันละ 400 บาทขึ้นไป
พนักงานร้านกาแฟอเมซอน (สาขา ห้าง เจ.เจ.มอลล์)
พนักงานบริการ (Front) หน้าที่และความรับผิดชอบ : - มีหน้าที่ต้อนรับลูกค้าและทักทายเชิญชวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการ อำนวยความสะดวกช่วยรับออเดอร์เสนอขายสินค้า - เสิร์ฟ เก็บโต๊ะ ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ พนักงานชงเครื่องดื่ม (Barista) หน้าที่และความรับผิดชอบ : - มีหน้าที่ทำเครื่องดื่มเสิร์ฟให้ถูกต้องตามมาตรฐาน เตรียมการขายให้พร้อม รวมถึงการทำความสะอาด - บริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย พนักงานรับออเดอร์และดูแลเงินสด (Cashier) หน้าที่และความรับผิดชอบ : - ทักทายลูกค้าพร้อมเสน
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ด่วนมาก****!!
ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า และจุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 510 บาท/วัน+เบี้ยขยัน 2,000 บาท/เดือน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560