ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
1.รับ-จ่ายเงินให้ถูกต้อง 2.สรุปรายงานรับ-จ่ายทุกวัน 3.ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ,ดูแลเงินสดย่อย ,ประสานกับลูกค้า
บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด
1. จ่ายเช็คและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเช็ค 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000- 13,000 บาท
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
* ลักษณะงาน - ทำหน้าที่บริการลูกค้าด้านข้อมูลทางโทรศัพท์ด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารช้้นนำ - แนะนำงานบริการของธนาคารต่างๆ - รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย * รายได้และสวัสดิการ - ทักษะภาษาอังกฤษ รายได้เฉลี่ย 29,000 + (เงินเดือนรวมค่าภาษา(TOEIC 550up)+ค่าSkill+OT+ค่ากะ) - ทักษะภาษาไทย รายได้เฉลี่ย 20,000+ (เงินเดือน+ค่าSkill+OT+ค่ากะ) - สวัสดิการตามกฎหมาย * การทำงาน : - ทำงาน 5 วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ สลับวันหยุด วันหยุดอาจจะไม่ตรงวันเสาร์
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 100 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ภาษาไทยรายได้ 20,000+ / อังกฤษ รายได้ 29,000+
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับที่มี PO และไม่มี PO รวมถึงการทำบัญชีชำระหนี้ - ติดตามและประสานงานกับ Shop และ Supplier เรื่องเอกสารและใบวางบิล เพื่อทำจ่ายให้ทันกำหนด - ทำจ่ายค่าใช้จ่าย, ค่าขนส่ง และเก็บข้อมูลเพื่อทำวิเคราะห์ต้นทุน
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซี่ สไมล์ จำกัด
Purchase -ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายในส่วนของ Providers - ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ - ออกเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - นำส่งประกันสังคม - สรุปรายการค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี Revenue - ตรวจสอบรายการรับเงิน และจัดทำใบกำกับภาษีขาย - นำส่งรายการเรียกเก็บเงิน จากทางลูกค้า - นำส่งรายชื่อลูกค้าและมัคคุเทศก์สำหรับทำประกัน - ตรวจสอบงบการเงินรายเดือน และรายปี
บริษัท อีซี่ สไมล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท โทเทิ่ล ไอที โซลูชั่น จำกัด
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ จัดทำเอกสารต่างๆ และระบบบัญชี โต้ตอบจดหมาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ดูแลงานที่เกี่ยวกับออฟฟิศ รวมทั้งอุปกรณ์สำนักงาน รับส่งอีเมล์ แฟกซ์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โทเทิ่ล ไอที โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000 ++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์
- ช่วยงานเจ้าหน้าที่บัญชี งานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง - ช่วยคีย์ข้อมูลลงโปรแกรมบัญชีที่ทางบริษัทใช้งานอยู่ - งานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และตำแหน่ง
เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13000-20000 (ตามประสบการณ์/ตามตกลง)
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
- ที่ทำงานหลักอยู่ที่อาคารแสงโสม 2 ปฏิบัติงานในโซน กทม.และปริมณฑล - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม ให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ - จัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) เพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบค
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
1 บันทึกบัญชีรถยนต์ และตรวจคอมมิชชั่น 2 ตรวจสอบเอกสารงานบริการ 3 รายงานภาษีขาย 4 รายละเอียดประกอบงบการเงิน 5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม
บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. ตั้งหนี้เจ้าหนี้, ตัดจ่าย 2. คีย์ข้อมูลภาษีซื้อ 3. ออกใบหัก ณ ที่จ่าย 3, 53 4. เช็คภาษีมูลค่าเพิ่มและใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน 5. เช็ค statement และกระทบยอดในรายงาน 6. จัดทำรายงานภาษีซื้อประจำเดือน 7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายได้ 20,000-25,000 บาท/เดือน
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 149 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 15 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.