jobth logo bar
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (กทม)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
- ที่ทำงานหลักอยู่ที่อาคารแสงโสม 2 ปฏิบัติงานในโซน กทม.และปริมณฑล
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม ให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์
- จัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) เพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ
- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมระบบงานที่ตรวจสอบ
- จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบสรุปสิ่งที่ตรวจพบ พร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน
- ปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ตามมาตรฐานฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี
  2. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป (ยินดีรับจบใหม่)
  3. มีความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาต่างประเทศในระดับพอใช้
  4. มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  5. มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี การควบคุมภายในและภาษีอากร
  6. รับเงื่อนไขปฏิบัติงาน 6 วัน และเดินทางปฏิบัติงานในโซนกทม.และปริมณฑลได้ (มีเบี้ยเลี้ยง)

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารเล้าเป้งง้วน จตุจักร

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
สำนักทรัพยากรบุคคล อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ สำนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 02-785-5555
Facebook : thaibevpeopleandcareer

รายละเอียดบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตวิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทยแต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย

ไทยเบฟมีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด ภาคตะวันออก

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด ภาคตะวันออก

ชลบุรี (บ้านบึง )

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด ภาคอีสานตอนล่าง

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด ภาคอีสานตอนล่าง

นครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา )

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด ภาคอีสานตอนบน

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด ภาคอีสานตอนบน

ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น )

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด สมุทรปราการ

สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ )

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด ภาคกลาง

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด ภาคกลาง

อยุธยา (พระนครศรีอยุธยา )

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด ภาคตะวันตก

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด ภาคตะวันตก

ราชบุรี (เมืองราชบุรี )

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด ภาคใต้

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด ภาคใต้

ชุมพร (เมืองชุมพร )

พนักงานขับรถ 6 ล้อ ทั่วประเทศ

พนักงานขับรถ 6 ล้อ ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย )

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (โซนภาคตะวันออก ชลบุรี)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (โซนภาคตะวันออก ชลบุรี)

ชลบุรี (เมืองชลบุรี )

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท อีซี่ สไมล์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร )

เจ้าหน้าที่บัญชี / ธุรการ / เลขานุการ

เจ้าหน้าที่บัญชี / ธุรการ / เลขานุการ

บริษัท โทเทิ่ล ไอที โซลูชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร )

ธุรการบัญชี (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

ธุรการบัญชี (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์

กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร )

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (กทม)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (กทม)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร )

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร )

พนักงานบัญชี เจ้าหนี้

พนักงานบัญชี เจ้าหนี้

บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร )

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.