งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
1. ควบคุมดูแล ฝึกสอนพนักงานคลังสินค้าให้ปฏิบัติตามกฎนโยบายองค์กร และให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น 2. ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า 3. ควบคุมดูแล บริหารจัดการงบประมาณ ต้นทุน โดยที่รักษาประสิทธิภาพสูงสุด 4. ดูแลสินค้าในคลังสินค้าไม่ให้เกิดความสูญหายหรือเสียหาย 5. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมคลังสินค้า เช่น รับเข้า จ่ายออก คงเหลือ 6. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกองค์กร 7. บริหารพื้นที่ในคลังให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. พัฒนาวิธีการทำงานเพื่อ
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000-45,000
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
หน้าที่หลัก 1. ดูแลรับผิดชอบคลังสินค้า เช่น การรับเข้า-การเบิกจ่าย ให้ถูกต้องตามจำนวนและคุณภาพที่กำหนด 2. ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น ตรวจเช็คจำนวน ในการรับ-จ่ายสินค้า 3. จัดเก็บสินค้าให้เป็นระบบตามหมวดหมู่ 4. จัดเตรียมและตรวจเช็คสต็อคสินค้า 5. จัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับสต็อคสินค้า 6. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าและการจัดส่ง 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17000++
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
1. ดูแลประสานงาน ทั้งระหว่างภายในองค์กร และภายนอกองค์กร 2. ดูแลจัดเก็บงานเอกสารต่างๆ 3. ดูแลบริหารงานธุรการในองค์กร 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000+18,000++
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
ต้องมีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความตั้งใจในการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า สามารถทำงานเป็นทีมได้
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
หน้าที่หลัก 1. รับโทรศัพท์แจ้งซ่อม หรือการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากลูกค้า 2. ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกและดูแลประสานงานกับลูกค้า 3. ดูแลจัดการตารางงานของช่างบริการ จ่ายงานให้ช่างบริการแต่ละทีม และรับเอกสาร ตรวจสอบ และคีย์ข้อมูลปิดงานของช่างบริการ 4. ดูแลเรื่องการจัดเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงงานลูกค้า เพื่อส่งตรวจที่แลบห้องปฏิบัติการ 5. จัดทำ ตรวจเช็คสัญญา จัดส่งให้ลูกค้าเซนต์และส่งกลับ จัดเก็บสัญญาที่ลูกค้าเซนต์แล้ว และประสานเรื่องสัญญากับฝ่ายบัญชี 6. ดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นด้วยความสุภาพ
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000+++
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
- จัดการและวางแผนงาน ให้ทีมติดตั้ง และทีมบริการลูกค้า เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ - ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก่ทีมงาน - วิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานต่อผู้บริหาร - ติดต่อประสานงาน และติดตามแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย - สามารถบริหารจัดการทีมงานได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการเป็นผู้นำสูง
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 30,000
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
มีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจค้าปลีก
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำ / เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
ขาย ระบบกรองน้ำดื่ม ระบบพัฒนาคุณภาพน้ำสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต - ติดต่อ เข้าพบลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า - นำเสนอระบบน้ำดื่ม ระบบกรองน้ำ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ติดตาม และ ปิดการขาย - ดูแลลูกค้าที่มีอยู่เดิม และเข้าเยี่ยมเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการบริการตามที่ได้สัญญาไว้
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16000-20000 ไม่รวมคอมมิชชันและสวัสดิการอื่น (รายได้รวม 2x,xxx++ /เดือน)
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
Job Description ------------------ • ติดต่อแนะนำ นำเสนอ และปิดการขายระบบน้ำให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานทั่วไป เพื่อใช้ในขบวนการผลิต หรือ น้ำดื่มให้พนักงาน ซึ่งลูกค้าไม่ต้องลงทุนค่าเครื่อง, ค่าติดตั้ง และค่าดูแลรักษา ระบบที่เรามีได้แก่ - Drinking Water Treatment Plant for Factories - Custom Water Treatment Plant for Production Line - Rust Scale Ionizer • นัดเยี่ยมลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการในการใช้น้ำของลูกค้าแต่ละราย • ดูแลลูกค้าที่มีอยู่เดิม และเข้าเยี่ยมเพื่อให้มั่น
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000++ + commission + ค่าเสื่อมรถ
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
มีประสบกาณ์งานขายสินค้าหรือบริการให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานทั่วไป
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำ / เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำ / เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม / เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
ให้คำปรึกษาและให้บริการดูแล แก้ไข และปรับปรุงระบบการกรองน้ำ/เครื่องกรองน้ำ แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม (บริษัทฯ มีการอบรมให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการทำงานเพิ่มเติมให้ก่อนปฏิบัติงาน)
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำ / เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
•PHP, JavaScript, HTML, Json, AJAX, jQuery, Angular •มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี Job Descriptions: •พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร •ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ •พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ •แก้ไขปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน ที่พบระหว่างการใช้งาน •สื่อสาร/ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันภายในทีม
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 40,000 - 80,000 บาท
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. ตั้งหนี้เจ้าหนี้, ตัดจ่าย 2. คีย์ข้อมูลภาษีซื้อ 3. ออกใบหัก ณ ที่จ่าย 3, 53 4. เช็คภาษีมูลค่าเพิ่มและใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน 5. เช็ค statement และกระทบยอดในรายงาน 6. จัดทำรายงานภาษีซื้อประจำเดือน 7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายได้ 20,000-25,000 บาท/เดือน
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
หน้าที่หลัก 1. คีย์ข้อมูลสินค้า การรับเข้า-จ่ายออก ในระบบคลังสินค้า (MAC5) 2. ตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร และสินค้าจริง ให้ถูกต้องครบถ้วน 3. ดูแลการรับ-จ่ายสินค้า 4. ตรวจนับสตอคสินค้า ทำรายงานต่างๆ 5. ดูแลจัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า 6. งานแอดมินคลังสินค้า 7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกองค์กร 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17000++
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.