งาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
พนักงานประจำที่ปรึกษาด้านการเงิน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยมีความเชียวชาญงานด้านประกันและกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวน 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : มีเงินเดือนประจำและ Incentive จากยอดขายที่ทำได้รายเดือน
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
โทรเสนอขายสินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อส่วนบุคคลของทางธนาคาร
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : 15000 + ค่าคอมมิชชั่น / เดือน
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
เป็นพนักงานประจำ • เสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารในการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการตลาดกับบริษัท/ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Show room ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ • วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นสำหรับลูกค้าที่ได้ทำธุรกรรมเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของธนาคารกับลูกค้า
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 30 อัตรา ( ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด )   อัตราค่าจ้าง : มีเงินเดือนประจำ, สวัสดีการ และ Incentive จากยอดขายที่ทำได้รายเดือน
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
พนักงานประจำที่ปรึกษาด้านการเงิน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยเชี่ยวชาญงานด้านสินเชื่อบ้าน,สินเชื่อรถยนต์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : มีเงินเดือนประจำและ Incentive จากยอดขายที่ทำได้รายเดือน
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
พนักงานประจำที่ปรึกษาด้านการเงิน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยมีความเชียวชาญงานด้านประกันและกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 30   อัตราค่าจ้าง : มีเงินเดือนประจำและ Incentive จากยอดขายที่ทำได้รายเดือน
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
พนักงานประจำที่ปรึกษาด้านการเงิน โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา เปิดบัญชีเงินฝาก/ถอน/โอนเงิน/Bill Payment รับสมัครบริการสินเชื่อ/เปิดบัญชีกองทุน ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและให้บริการด้านประกันชีวิต/ประกันภัยรวมถึงการบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริการในสาขา
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 30   อัตราค่าจ้าง : มีเงินเดือนประจำ, สวัสดิการ และ Incentive จากยอดขายที่ทำได้รายเดือน
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
พนักงานประจำที่ปรึกษาด้านการเงิน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยมีความเชียวชาญงานด้านประกันและกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 30   อัตราค่าจ้าง : มีเงินเดือนประจำ, สวัสดิการ และ Incentive จากยอดขายที่ทำได้รายเดือน
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน • บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับลูกค้าทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งนำเสนอการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร • รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคาร • รับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำ ติชม การใช้บริการจากลูกค้า งานดีพร้อมสวัสดิการอื่นๆที่ดี • ทำงานแบบเข้ากะหมุนเวียน 7 วัน (ทำ 5 หยุด 2) มีค่ากะดึกและ OT • ธนาคารมีหลักสูตรอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง • Call Center English Skill หากมีคะแนนสอบ TOEIC / TOEFL / IELTS ตามที่ธนาคารกำหนด จะได
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
1. ให้คำแนะนำ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อให้กับลูกค้าผ่านทางห้าง Global House 2. วิเคราะห์คุณสมบัติและโอกาสในการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยดูตามความต้องการของลูกค้า 3. สร้างโอกาสและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้กับธนาคาร 4. ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของเอกสารก่อนส่งเข้าธนาคาร
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : เมืองบุรีรัมย์
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
พนักงานประจำที่ปรึกษาด้านการเงิน โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา เปิดบัญชีเงินฝาก/ถอน/โอนเงิน/Bill Payment รับสมัครบริการสินเชื่อ/เปิดบัญชีกองทุน ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและให้บริการด้านประกันชีวิต/ประกันภัยรวมถึงการบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริการในสาขา
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 30   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง, Incentive จากยอดแนะนำผลิตภัฑณ์
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยมีความเชียวชาญงานด้านประกันและกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : จำนวน 30 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : มีเงินเดือนประจำและ Incentive จากยอดขายที่ทำได้รายเดือน
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
-บริษัทมีฐานรายชื่อลูกค้าให้ ทำงานประจำออฟฟิศ -โทรเสนอขายประกันภัยรถยนต์ผ่านทางทางโทรศัพท์ -มีการสอนงานเทรนงานให้ก่อนทำงานจริง -รับคนมีประสบการณ์ มีใบนายหน้าวินาศภัย สนใจติดต่อ คุณน้ำผึ้ง เบอร์โทร : 086-3669745 Line ID : 0863669745 อีเมล : [email protected]
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : มีฐานเงินเดือนประจำทุกเดือน และมีค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการพนักงานประจำ
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.