เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม เพศชาย ประจำสาขาสงขลา **ด่วนมาก**
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้ 2. ตัด Pending และ INPUT ยอดที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาทุกวัน 3. รับสายลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถาม
17 สิงหาคม 2561
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฏหมาย ประจำสาขาหาดใหญ่ จำนวน 3 อัตรา
- รวบรวมเอกสารประกอบสำนวนในคดี ตรวจสอบสำนวน - จัดทำเอกสารยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลงต่อสาน - ติดตามผลของสำนวนคดี บันทึกและรายงานผล - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ์์N/A
ทนายความประจำสาขาหาดใหญ่ ( ดูแลโซนภาคใต้)***ด่วนมาก***
- จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง - ยื่นฟ้องคดีต่อศาล - สืบคดี ในวันนัดพิจารณา - คัดคำพิพากษา - นำคำบังคับ - คัดเอกสารต่างๆ จากศาล - อุทธรณ์/ฎีกา
17 สิงหาคม 2561
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 10   เงินเดือน : N/A
ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3.มีความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย 4.ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร,อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2อัตรา   เงินเดือน : N/A
หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนให้ถูกต้องและเป็นไปตามระบบบัญชีที่วางไว้ 2. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบและสินค้าจากฝ่ายคลังสินค้า 3.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงกัน
หัวหน้าแผนกวางแผน
1. วางแผนการผลิตและแผนการส่งออกประจำสัปดาห์ 2. เตรียมความพร้อมในด้านส่วนประกอบการผลิตทุกด้านให้สอดคล้องกับ แผนการผลิตและแผนการส่งออก 3. ติดตามการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผน 4. แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันและประจำสัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 6. วางแผน ติดตาม รวมทั้งแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของ Out-source ในการผลิต Loin 7.ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมรวมทั้งอบรมพนักงานในแผนกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 8. งานอื่
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.จัดทำและคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายสินค้า 2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงกัน
ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
ซ่อมแซม - สร้าง อาคาร และอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในโรงงาน ตามใบแจ้งซ่อม
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดของงาน: -วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ -กำหนดสูตรกระบวนการผลิตรวมถึงการตรวจสอบ -ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จลุลวง ตามแผนการทดลอง -ศึกษามาตรฐานกฎหมายหรือความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบการจัดทำตัวอย่าง -ศึกษาสภาวะและอายุการจัดเก็บของสินค้าใหม่หรือสินค้าที่มีการปรับปรุงในกระบวนการผลิตจริง
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามผังโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศและบรรจุภัณฑ์
รายละเอียดของงาน: - ควบคุมและดำเนินการจัดซื้อ จัดหาส่วนประกอบการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้ เพียงพอและทันตามความต้องการของโรงงาน - ควบคุมและดำเนินการติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย,เจรจาต่อรองราคาและ เงื่อนไขการชำระเงิน - ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ - ติดตามและประสานงานการจัดส่งสินค้า ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร และติดต่อหา Supplier รายใหม่เพื่อนำ มาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบการสั่งซื้อตลอดเวลา - ปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่ร
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 451 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 46 »


โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560