-กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ -ดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ -จัดทำรายงานยอดซื้อ และความเคลื่อนไหวด้านราคาประ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
- รับผิดชอบงานเอกสารด้านกฏหมาย และประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ร่างสัญญาและตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวกับบริษัท - จัดการเจรจา ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านกฏหมาย - จัดเตรียมเอกสารเพ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
- ประสานงานระหว่างพนักงานคนจีน และพนักงานคนไทย - จัดทำข้อมูล รายงานภายในแผนก - สนับสนุนงานในฝ่ายผลิต - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
ตรวจเช็ค และดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน สามารถติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
- ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เมื่อเกิดปัญหา
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
- ติดตั้งและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าในโรงงาน - ดูแลการทำงานของเครื่องจักรเบื้องต้น
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
- เลื่อยไม้ตามแผนของบริษัท - มีประสบการณ์ และความชำนาญในการเลื่อยไม้ - นายม้า, หางผ่า, หางซอย, คิวซี
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 40   อัตราค่าจ้าง : ตามผลงาน
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
-ขับรถโฟร์คลิฟท์เพื่อขนย้ายไม้, พาเลทไม้ -จัดวางพาเลทไม้ จัดสรรพื้นที่ -ตรวจเช็คสภาพรถโฟร์คลิฟท์ก่อนใช้งาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
- ตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าด้านคุณภาพ และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง - ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
1.วิเคราะห์กระบวนการ, รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 2.ปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม 3.รายงานประเด็นการตรวจสอบที่พบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงการควบคุมภายในองค
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 15 พ.ย. 2564
- ตรวจสอบกระบวนการความพร้อมของเครื่องจักร - เก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการทำงานของพารามิเตอร์ทั้งหมด - พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและประสานกับแผนกQAสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ - จัดการ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
1. วางแผนและรวบรวมทรัพย์สินและทรัพยากรทั้งหมดที่เป็นไปได้ของโครงการโดยประสานกับฝ่ายจัดการ 2. ประมาณการวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนของโครงการ 3.รวมการจัดทีมและการใช้ทรัพยากรโดยเ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
- ปฎิบัติงานในฝ่าย Engineer เน้นงานเชื่อม งานโลหะ ตัด เจียร - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร, Maintenance
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
- เก็บสินค้าให้ตรงตามชนิดของสินค้าเพื่อสะดวกในการขนส่ง - ตรวจเช็ครายการสินค้าที่มีอยู่ในstockเพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายขาย - ตรวจสอบเอกสารก่อนทำการโหลดสินค้าพร้อมตรวจสอบไม้ก่อนทำก
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 17 พ.ย. 2564
1. วางแผนการตลาด โดยเฉพาะทางตลาดจีน 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ 3. พัฒนาหาตลาด และลูกค้ารายใหม่ๆ 4. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์การตลาด
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
To support by professionals with great time-management and multitasking abilities
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 14 พ.ย. 2564
จัดทำแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยให้สอดคล้องกับข้อกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมไปถึงรายงาน ตรวจสอบ และรับรองผลการวิเคราะห์ของระบบ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 พ.ย. 2564
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนและการจัดการงานออกแบบของแผนกวิศวกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านการทำงานของเครื่องจักรและผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
สนับสนุนการทดลองต่างๆรวมทั้งรวบรวมผลการทดลอง และช่วยฝ่ายผลิตในการทำงานเมื่อเกิดปัญหาขาดแคลนกำลังคน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
ให้การพยาบาลตามหลักการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติงานประจำห้องพยาบาลบริษัทและภายในโรงงานเอปฐมพยาบาล ติดต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีพนักงานบาทเจ็บกรณ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.