ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
1. การจัดตั้งผู้ใช้ ERP และการกำหนดค่าสิทธิ์ 2. การดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบ ERP 3. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแก้ปัญหาในระบบ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการจัดเตรียมแก้ไข อื่น ฯ
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
1. การรวบรวมเข้าและออกและการเตรียมวัสดุ 2. การจัดการความสมบูรณ์ของวัสดุ 3. การจัดการสต็อกความปลอดภัยของวัสดุ 4. การจัดการด้านความปลอดภัย
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
1. วางแผนการออกใบสั่งซื้อวัสดุตามความต้องการ 2. จัดตารางการจัดส่งวัสดุตามแผนการผลิต ติดตามการมาถึงของวัสดุ และจัดการตามคู่มือวัสดุ 3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังการผลิตของแต่ล
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
1. ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง , ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และลดอัตราการศูนย์เสียผลิตภัณฑ์ 2. ร่วมมือกับการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และการผลิตมาตรฐาน 3. ความเป็นผู้นำใน
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
1.ติดต่อประสานงานกับ Shipping เพื่อส่งออกในไทยและต่างประเทศ 2.ตรวจความถูกต้องเอกสาร Draft ใบขน เพื่อให้ Shipping ยิงใบขน 3.ดูเเลเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร Invoice & Packing List ในการส่งของ และคอยเช็คสินค้าที
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
1. ควบคุม ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ต่างๆในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. วิเคราะห์ ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆในระบบงาน QC 3. บริหารและจัดการดูแลควบคุมคุณภาพสินค้า 4. ประเมินผลก
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 40,000 บาท
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
1.ประสานงานเกี่ยวกับ สวัสดิการของบริษัท เช่น ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ BOI 3.จัดหาพนักงาน และคัดสรรพนักงานตามที่บริษัทต้องการ 4.ดูแลงานด้านกฎระเบ
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-50,000
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
1.แปลเอกสารบริษัท และล่ามแปลหน้างาน 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในไทย และหน่วยงานจีน 3.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 มิ.ย. 2564
1.รับผิดชอบการบำรุงรักษาและรักษาผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องในสายการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ 2.ควบคุมและปรับปรุงปัญหาของการดำเนินงานสายการผลิตที่ไม่ดี 3.ร่วมมือกับวิศวกรเพื่อวิเคราะห์และ
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-30000
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
1.แปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาไทย 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าประเทศจีน 3.มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
จัดการวัสดุในคลังสินค้า
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
คุ้นเคยกับการตรวจสอบวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
ช่วยในการผลิตเพื่อแก้ปัญหาและให้คำแนะนำทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นที่ต้องการ ทำ SOP/WI เป็น
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
1.มีประสบการณ์ 1 ปีในการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 2.มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ 3.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
1.ประสบการณ์การทำงาน QC 1 ปี 2.มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ 3.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
1.ประสบการณ์การทำงาน QC 1 ปี 2.มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ 3.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
- Support SMT production. - Machine setup ,Model Change. - Create machine program. - Machine Maintenance.
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
- Support DIP production - Hand soldering. - Wave soldering troubleshooting. - Machine Maintenance. - Solve basic problems with PCB
บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.