เข้าระบบผู้สมัครงาน
1. ติดต่อประสานงาน Shipping และจัดทำเอกสารส่งออก 2. ประสานงานโรงงานเพื่อสั่งผลิตสินค้า 3. ประสานงานลูกค้าเพื่อตรวจสอบเอกสาร และจัดส่งเอกสารตัวจริงส่งลูกค้า 4. หน้าที่อื่นๆภายในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1.หาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า เพิ่มยอดขาย 2.สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า หาโอกาสเปิดตลาดใหม่ 3.ติดต่อดูแลงานขาย แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขาย 4.ออกงานแสดงสินค้าในประเทศ ต่างประเทศ ประชุมหาแนวทาง 5.ส่งreportงานและการวางแผนงาน รายสัปดาห์/เดือน/ปี 1.Actively generate new customers with existing / new items through company leads and own findings t achieve Monthly / Quarterly / Yearly target 2.Build customer relations and identify market needs (products / prices)
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 บาท/เดือน ขึั้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1.แสวงหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม,เหมืองแร่,การเกษตร ฯลฯ 2.นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริการให้กับลูกค้า 3.สำรวจความต้องการของลูกค้าและให้นำเสนอการขาย 4.รักษาลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ 5.ให้คำแนะนำก่อนการขายและการบริการหลังการขาย 6.จัดทำรายยอดขายรายสัปดาห์/รายเดือน 7.รายงานและตรวจสอบราคาอ้างจากคู่แข่งขันทางธุรกิจ 8.ดำเนินการขายให้บรรลุเป้าหมายรายเดือนตามนโยบาย
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 ขึ้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
รักษาฐานลูกค้าเก่า / หาลูกค้าใหม่ / ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด / ติดตามผลงาน -รายงานผลงาน / ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1.หาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า เพิ่มยอดขาย 2.สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า หาโอกาสเปิดตลาดใหม่ 3.ติดต่อดูแลงานขาย แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขาย 4.ออกงานแสดงสินค้าในประเทศ ต่างประเทศ ประชุมหาแนวทาง 5.ส่งreportงานและการวางแผนงาน รายสัปดาห์/เดือน/ปี 1.Actively generate new customers with existing / new items through company leads and own findings t achieve Monthly / Quarterly / Yearly target 2.Build customer relations and identify market needs (products / prices)
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 บาท/เดือน ขึั้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- เป็นผู้ช่วยแปลภาษาให้กับผู้จัดการจีน หน่วยงานของตน และ กับทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ -ติดต่อประสานงานผ่านทาง WeChat -จัดทำรายงานการประชุม -แปลเอกสารของบริษัท -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 บาท/เดือน ขึั้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- บริหารทีมและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าพร้อมหาโอกาศเปิดตลาดใหม่ๆ - ควบคุมดูแลพนักงานขาย ดูแลงานด้านหาลูกค้าใหม่และรักษาลุกค้าเก่า - บริหารการติดต่อดูแลงาน แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆกับลูกค้าเพื่ิอเพิ่มประสิทธิภาพการขาย - ออกงานแสดงสินค้าในประเทศ/ต่างประเทศ - ประชุมและรายงานการบริหารงานที่รับผิดชอบ - จัดทำรายงานและแผนต่างๆของส่วนงานที่รับผิดชอบ
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 บาท/เดือน ขึั้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1. สนับสนุนการขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 2. ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ 3. เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างลูกค้า และองค์กร 4. รับผิดชอบงานขายสารเคมี กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ 5. มีประสบการทำงานด้านการขายสารเคมี และวัตถุดิบ
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 ขึ้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1.นำเสนอขายสินค้า และแนะนำสินค้าให้กับร้านค้า 2.เข้าเยี่ยมร้านค้าต่างๆเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ตามแผนการขาย 3.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4.ดูแลยอดขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 5.รายงานให้ผู้บริหารทราบถึงสถานการณ์ตลาดและกิจกรรมของคู่แข่ง 6.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบทันเวลา
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป ( ยังไม่ได้รวม คอมมิชั่น และ รายได้อื่น ๆ )
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
รับออเดอร์จากลูกค้า-เซลส์ อธิบายรายละเอียดสินค้า ประสานงานเรื่องเอกสารฝ่ายขายกับเซลส์ และโรงงานผู้ผลิต ติดต่อลูกค้าของทางบริษัทพร้อมทั้งกระจายลูกค้าให้กับเซ,ส์ในแต่ละสาย จัดทำยอดขายรายเดือนและดูแลเอกสารฝ่ายขายทั้งหมด
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1. จำหน่ายสินค้าด้าน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น มังคุด น้ำมังคุด และ อื่นๆ 2. วางแผนการจำหน่่าย 3. เปิดตลาดใหม่ ๆ ทางการตลาด
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
วางแผนและจัดการบัญชี Modern Trade เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งการขายและการจัดจำหน่าย วางแผนและจัดการ HORECA เพื่อบัญชีเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งการขายและการจัดจำหน่าย นำเสนอผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นและแผนกิจกรรมใหม่เพื่อโมเดิร์นเทรด นำเสนอผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นและแผนกิจกรรมใหม่เพื่อโมเดิร์นเทรด จัดการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณ เจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มโอกาสด้วยความสัมพันธ์ที่ดี วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขาย เยี่ยมชมร้านค้าเพื่อจัดการสถานการณ์หน้าร้าน เพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1. สร้างและแก้ไข Form & Report 2. สร้างและพัฒนาระบบ เขียนโปรแกรม ได้เป้นอย่างดี 3. วิเคราะห์ออกแบบและจัดทำ Specification 4. มีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft SQL Server เป็นอย่างดี
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 บาท/เดือน ขึั้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- พนักงานขายทางโทรศัพท์/Telesales - ปิดการขายทางโทรศัพท์
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1.จัดเรียงสินค้า 2.แพคสินค้าจัดส่ง 3.ตรวจนับสต๊อค 4.ทำเบิก-จ่ายสินค้า
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562