เข้าระบบผู้สมัครงาน
Assistant to Export Manager
-Take care and correspondent necessary needs of oversea customers in territory of countries outside Thailand and in Thailand by appropriate channel of communication i.e. Visit in person, Telephone call, E-mail, Chat application, etc. -Coordinate and generate sales & Sales related activities in alignment toAnnual Sales Target and potential new markets, shipment coordination. -Set up, update database of all customers includes analysis Sales report and markets, which includes submit and conduct p
IT Support
- มีความรู้ความชำนาญด้าน ฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์และเน็ตเวิร์กพื้นฐาน สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ บริหารจัดการ Windows Server 2003 / 2008 / 2012, Linux, Windows7, XP และแก้ไขปัญหาระบบ Windows 2003 / 2008 Server, CentOSและอื่นๆ ได้ - มีความรู้และเข้าใจในระบบ Network&Security, Firewall และ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เช่น Router, Switch และอุปกรณ์ต่างๆสามารถติดตั้ง แก้ไข และพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี - ดูแลปรับปรุงและ แก้ไขปัญหาที่เกิดกับ Server และ Network ให้ใช้งานได้ดี - ติดตั้งเครื่องคอ
เจ้าหน้าที่จัดหาและจัดซื้อบรรจุภัณฑ์
1. จัดหา/จัดซื้อ สินค้า/วัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์ และบริการภายในประเทศ ในระยะเวลาที่กำหนด 2. ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรองเปรียบเทียบราคา 3. คัดเลือกผู้ขายให้สอดคล้องกับระบบ GMP 4. จัดทำเอกสารสั่งซื้อ 5. ตรวจรับของและติดต่อผู้ขายเพื่อเคลมสินค้า 6. จัดเก็บเอกสารและส่งเอกสารไปยังแผนกบัญชีเพื่อดำเนินการจ่ายเงินกับผู้ขาย 7. ประเมิณผู้ขาย ให้สอดคล้องกับระบบ GMP 8. และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
Marketing & Sale Executive (ด่วนที่สุด)
1.ร่วมวางแผน/นำเสนอแผนหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ออฟไลน์/ออนไลน์ ร่วมกับทีม ตามกลยุทธ์ 2.ทำแผนโปรโมชั่น สร้าง content product ร่วมกับทีม ใช้เครื่องมือทางการตลาด และประสานงานกับทีมกราฟฟิคด้วย 3.ติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อเก็บข้อมูลของคู่แข่ง 4.ติดต่อลูกค้า หรือ ตัวแทน ภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 5.จัดทำรายงาน จากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ต่อผู้บังคับบัญชา 6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
-รับผิดชอบโครงสร้าง HRD และ HRM รวมถึงด้านงานธุรการทั้งหมดของบริษัท -ทำหน้าที่สรรหาบุคลากร ตามเอกสารการขอเพิ่มอัตรากำลังของแต่ละแผนก -อัพเดทสัญญาจ้าง และ Job Description ให้ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เสมอ -แจ้งเข้า - แจ้งออก ประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต และเอกสาร(กรณีพนักงานต่างด้าว) -รายงานประกันสังคม,ภงด.1,ภงด.1ก จัดทำ 50 ทวิ ออกหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองรายได้ยื่น ภงด.91 -เบิกสวัสดิการประกันสังคม ประเมินผลพนักงาน สรุปสถิติขาด ลา มาสาย -จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานตามรอบในแต่ละเดือน
เจ้าหน้าที่แผนกผลิตอาหารเสริม (ทราบผลทันที)
-ดำเนินการด้านการผลิตสินค้าทุกรายการตามขั้นตอน และมาตรฐานโรงงานที่กำหนด -ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP และกฎระเบียบของบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย (ด่วน)
ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมในการวางแผนงาน เพื่อจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย โดยมีหน้าที่ร่วมกันกับผู้บริหารวางแผนโครงสร้างบุคลากร วางแผนงบประมาณทีมการตลาดและการขาย และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ โดยร่วมวางแผนเป้าหมายทางการตลาด เพื่อให้สามารถสร้างยอดขายได้ โดยมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขาย รวมถึงการจัดทำรายงานการขายและประเมินผลการขายให้กับเจ้าของกิจการ
Sales Executive (เจ้าหน้าที่ขายอาหารสัตว์น้ำ)
1.นำเสนอขายสินค้า 2.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.นำความรู้และประสบการณ์ มาแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการต่องานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ติดต่อประสานงานเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเก่าและใหม่ 5.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ 6.รักษาฐานลูกค้าเก่าให้มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และดูแลฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ 7.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า และบริการหลังการขาย / ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 8.ผลักดันยอดขายให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด
ผู้ช่วยผู้จัดการพืชไร่ พืชสวน (ปฏิบัติงานประจำไร่ที่วังน้ำเขียว)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพ - กำหนดแผนการปฏิบัติงานในสวน การใส่ปุ๋ย, สารเคมี,การควบคุมศัตรูพืช, การบริหารการติดตามผล - ติดตามการปฏิบัติงานคนงานในสวนและคอยช่วยเหลือให้การผลิตเป็นไปตามแผนงาน - เฝ้าระวังการระบาดของโรค, แมลงและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลต่อผลผลิต - ควบคุมการเก็บผลผลิตและการจัดจำหน่วยจนถึงมือลูกค้า และการจัดเก็บรายได้ - สรุปผลการดำเนินงาน หลังการเก็บเกี่ยวและจัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
23 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560