งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.จัดสินค้าตามใบจัดสินค้า และใส่ Lot ตาม SO 2.ตรวจสอบสินค้าคงคลัง 3.รับสินค้าจากการผลิตและรับคืนสินค้า 4.ดูแลเอกสารเบิก-จ่าย 5.จัดทำรายงานตารางการจัดส่งสินค้า 6.ขับรถส่งสินค้า
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 16,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1. .ดูแลและจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ในช่องทางที่อยู่บน Internet Platform / Social Media เช่น Facebook, Line@, Youtube, Lnwshop หรืออื่นๆ เป็นต้น 2. สามารถยิง Ads สำหรับการโฆษณาผ่านช่องทาง Facebook ได้ 3. จัดทำแผนง
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.ดูแลงานด้านเอกสาร จัดเตรียมข้อมูล ติดต่อประสานงานเอกสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 2.ปฎิบัติงานลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขาย เช่น งานออกบูธประชาสัมพันธ์/จำหน่ายสินค้า
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.วางแผนและจัดทำคอนเท้นท์เกี่ยวกับการเกษตร หรือที่เกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (คอนเท้นท์ข้อมูลและคอนเท้นท์ภาพวิดีโอ) 2.วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ไ
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
-ขับรถส่งสินค้ารถประเภท 4 ล้อ รถกระบะ -มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าตามกำหนดแผนงาน -รับผิดชอบสินค้าของบริษัทระหว่างการจัดส่ง -ตรวจสอบจำนวน/สภาพสินค้าก่อนนำส่ง และบางกรณีที่รับคืน
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.ดูแลและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทใน E-Marketplace และช่องทางที่อยู่บน Internet Platform /Social Media ต่างๆ 2.ดูแลข้อมูล website อัพเดท พัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพิ่ม Traffic ของ website เช่น การทำ SEO, SEM, Google Adsword เป
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
- มีความรู้ความชำนาญด้าน ฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์และเน็ตเวิร์กพื้นฐาน สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ บริหารจัดการ Windows Server 2003 / 2008 / 2012, Linux, Windows7, XP และแก้ไขปัญหาระบบ Windows 2003 / 2008 Server, CentOSและอื่นๆ
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.อัพเดทข้อมูลลงเว็บไซต์ โซเชี่ยลมีเดีย ดำเนินการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมลงสื่อทุกชนิด เช่น Website, Facebook, Line, Youtube, etc. 2.วางแผน/นำเสนอ การดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดออนไลน
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
- ออกแบบ Graphic เพื่อนำไปใช้ในช่องต่าง ๆ Website, Social, network - ออกแบบ ADS สำหรับโปรโมททาง FB / IG และคิดคอนเท็นท์ ทาง FB / IG - ออแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และโลโก้ - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการ
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
- ประสานงานด้านเอกสารทั่วไป - พิมพ์งานเอกสาร จัดเก็บเอกสาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ประสางานกับหน่วยงานต่าง ๆ และดูบัญชีเบื้องต้น -
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อ 2.จัดหาและติดต่อ supplier และเปรียบเทียบราคา 3.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า และติดตามการส่งมอบสินค้า 4.จัดทำเอกสาร PR / PO
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1. ดูแลการจัดทำ เบิกจ่าย Stock ยูนิฟอร์ม เครื่องเขียน และอุปกรณ์อื่นๆ พนักงาน 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในบริษัท 3. ติดต่อประกันสังคม / ประกันภัยรถยนต์บริษัท 4. จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) 5. ติ
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 16,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1. จัดทำใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล 2. ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท 3. ตัดชำระและ ติดตามหนี้จากลูกค้าที่ขาดการชำระเงิน
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 25,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1. บริหารจัดการและควบคุมการเบิก จ่ายสินค่า ทั้งหมดและดำเนินการจ่ายสินค้า 2. บริหารจัดการและดำเนินการควบคุมการรับสินค้า และการนำส่งสินค้า 3. บริหารจัดการ ดูแลและควบคุม ตรวจสอบกา
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.