งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ทำความสะอาดบ้าน ดูแลบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน ปัดฝุ่น ใช้เครื่องดูดฝุ่นได้ 2 ซักเสื้อผ้าได้ทั้งมือและใช้เครื่องซักผ้าได้ และรีดเสื้อผ้าได้ 3 ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดห้องนอน จัดเตียงนอน เช็ดโต๊ะเครื่อง เปลี่ยนผ้าปูที่นอนอาทิตย์ละ2ครั้ง 4 ล้างมุ้งลวด เช็ดพัดลมและถอดใบพัดมาล้าง ทำความสะอาดตู้เย็น ล้างจาน เช็ดโต๊ะกินข้าว เช็ดโซฟา เช็ดชั้นวางของ เช็ดชั้นวางทีวี 5 ดูแลหน้าบ้าน รดน้ำต้นไม้ ทิ้งขยะ กวาดใบไม้ เช็ดกระจก 6 สามารถติดตามออกไปช่วยถือของนายจ้างข้างนอกบ้าน และติดตามนายจ้างไปประจำที่ไร่ได้เป็น
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 -20,000 บาท หรือตามที่ตกลง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ดูแล ทำความสะอาดบำรุงรักษาและเตรียมรถประตำแหน่งให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและปลอดภัย 2 ศึกษาแผนการเดินทางของผู้บริหาร วางแผนเส้นทาง และแจ้งให้ผู้บริหารทราบก่อนเดินทาง 3 ขับรถไปยังจุดหมายตามคำสั่ง ในลักษณะการขับขี่ที่สุภาพ ปลอดภัย โดยใช้เส้นทางและความเร็วที่เหมาะสม 4 นำรถไปรับการบริการตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุง และอื่นๆตามกำหนดเวลา หรือตามความจำเป็น 5 อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารขณะเดินทาง และในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 6 ดูแลทรัพย์สินที่อยู่ในรถด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เสียหาย หรือสูญหาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000 บาท หรือตามตกลง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมในการวางแผนงาน เพื่อจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย โดยมีหน้าที่ร่วมกันกับผู้บริหารวางแผนโครงสร้างบุคลากร วางแผนงบประมาณทีมการตลาดและการขาย และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ โดยร่วมวางแผนเป้าหมายทางการตลาด เพื่อให้สามารถสร้างยอดขายได้ โดยมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขาย รวมถึงการจัดทำรายงานการขายและประเมินผลการขายให้กับเจ้าของกิจการ
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.นำเสนอขายสินค้า 2.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.นำความรู้และประสบการณ์ มาแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการต่องานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ติดต่อประสานงานเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเก่าและใหม่ 5.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ 6.รักษาฐานลูกค้าเก่าให้มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และดูแลฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ 7.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า และบริการหลังการขาย / ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 8.ผลักดันยอดขายให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.Manage Old Customers and Find New Customers. (Supplement Product) 2. Marketing Activities. 2.1 จัดทำคอนเท็นท์เพื่อเผยแผ่ในช่องทางสื่อการตลาดต่างๆตามแผนที่กำหนด 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ต่างๆ เช่น การออกบูท 2.3 จัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 2.4 จัดเตรียม/จัดทำคู่มือขาย แพคเก็จจิ้ง รวมถึงส่งต่อข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องแก่ทีมงานขาย 2.5 ศึกษาข้อมูลตลาด คู่แข่ง เปรียบเทียบ 3.จัดทำรายงานในส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่รับผิดชอบ 4.Other as per assigned. อื่นๆตามที
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
-Take care and correspondent necessary needs of oversea customers in territory of countries outside Thailand and in Thailand by appropriate channel of communication i.e. Visit in person, Telephone call, E-mail, Chat application, etc. -Coordinate and generate sales & Sales related activities in alignment toAnnual Sales Target and potential new markets, shipment coordination. -Set up, update database of all customers includes analysis Sales report and markets, which includes submit and conduct p
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร 2. ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี 3. ปฏิบัติหน้าที่ตามแผน PM ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผน 4. ดูแลจัดเก็บเครื่องมือช่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. งานโครงการต่างๆที่รับผิดชอบ 6.บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.จัดทำการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของทุกแบรนด์ 2.สนับสนุนการปฏิบัติงานของแบรนด์ในด้านการออกแบบสื่อต่างๆออกสื่อสารการตลาด Offline สื่อหน้าร้าน สื่อภายใน ศูนย์การค้า สื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบสื่อ Online ช่อง Social media สื่อ VDO MP4 ภาพ Gif สำหรับงาน ถ่ายภาพ ภาพสถานที่ เพื่อการตลาด 3.ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ พรี่เมี่ยม เพื่อการตลาด 4.ออกแบบฉลากสินค้าเพื่อสื่อสารและและผลิตภัณฑ์ได้ตรงตาม concept และกลุ่มเป้าหมาย 5.พัฒนาตนเองและทีมงานในการเรียนรู
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000-30,000 บาท หรือตามตกลง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1. วางแผนและบริหารต้นทุนในการขนส่งสินค้า Export ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ติดต่อประสานงานกับสายเรือ เอเยนต์ ลูกค้า ทั้งภายใน-ภายนอก เพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 3. จัดการและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน และปฏิบัติตามขั้นตอนได้ อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานหน่วยงานภายในและลูกค้าเพื่อยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด 5. ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น หอการค้าไทย กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับการส่งออกต่างๆ
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
- วางระบบ โครงสร้างของบัญชี และโครงสร้างระหว่างแผนก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารจากฝ่ายจัดซื้อ เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายการเงินดำเนินการต่อไป - จัดทำทะเบียนควบคุมสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี - ประมาณการภาษีประจำเดือน ภ.พ. 30 และนำส่ง - จัดทำรายงานภาษี 3,53 ภ.พ. 30 และนำส่ง - ประมาณการรายรับ เพื่อวางแผนภาษี - ดูแลต้นทุนตามโปรเจคต่าง ๆ เพื่อประเมินกำไร/ขาดทุนเบื้องต้น - ตั้งหนี้สินต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้าง
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ปฏิบัติงานในไร่ทั่วไป เช่นรดนำ้ต้น / ถอนหญ้า เป็นต้น 2 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปักธงชัย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน 325-350 บาท ต่อวัน
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
ธุรการและประสานงานฝ่ายขาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ใส่ปุ๋ยผลผลิต พืช ผักผลไม้ 2 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปักธงชัย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 375-406 บาท ต่อวัน
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
-ดำเนินการด้านการผลิตสินค้าทุกรายการตามขั้นตอน และมาตรฐานโรงงานที่กำหนด -ติดสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์ -ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรและสภานที่ผลิต
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 350 - 380 บาท / วัน
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.ร่วมวางแผน/นำเสนอแผนหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ออฟไลน์/ออนไลน์ ร่วมกับทีม ตามกลยุทธ์ 2.ทำแผนโปรโมชั่น สร้าง content product ร่วมกับทีม ใช้เครื่องมือทางการตลาด และประสานงานกับทีมกราฟฟิคด้วย 3.ติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อเก็บข้อมูลของคู่แข่ง 4.ติดต่อลูกค้า หรือ ตัวแทน ภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 5.จัดทำรายงาน จากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ต่อผู้บังคับบัญชา 6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ทำระบบจัดการน้ำ การปลูกลงแปลง ถนนหนทาง 2 ดูแลระบบโซล่าเซลล์ และงานไฟฟ้า ประปา ภายในไร่ พร้อมทั้งบ้านรับรองผู้บริหาร 3 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปักธงชัย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 425-431/วัน
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.วางแผนและจัดทำคอนเท้นท์เกี่ยวกับการเกษตร หรือที่เกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (คอนเท้นท์ข้อมูลและคอนเท้นท์ภาพวิดีโอ) 2.วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ งานออกบูธประชาสัมพันธ์/จำหน่ายสินค้า งานจัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้าใหม่ \\ และลูกค้าปัจจุบัน 3.จัดทำคู่มือขายและส่งเสริมการขายต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย รวมถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน ในการตอบข้อซักถาม เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า 4.ปฎิบัติงานลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขา
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.ดูแลงานด้านเอกสาร จัดเตรียมข้อมูล ติดต่อประสานงานเอกสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 2.ปฎิบัติงานลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขาย เช่น งานออกบูธประชาสัมพันธ์/จำหน่ายสินค้า งานจัดอบรมสัมมนา เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร รวมถึงลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่/ที่มุ่งหวัง (เป็นครั้งคร่าว) 3. ดูแลและรับผิดชอบบริหารจัดการสต๊อกของภายใน ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตร-สารปรับปรุงพลูโต 4.จัดทำรายงานสรุปผลการปฎิบัติงานต่างๆ 5.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1. ดูแลงานบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า,ประปา,แอร์,สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโรงงาน-สำนักงาน 2.ปฏิบัติตามแผน PM ที่กำหนดไว้ 3. ดูแล จัดเก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. รับผิดชอบการบันทึกการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม 5. งานโครงการตามโปรเจคต่างๆ 6. และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1. .ดูแลและจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ในช่องทางที่อยู่บน Internet Platform / Social Media เช่น Facebook, Line@, Youtube, Lnwshop หรืออื่นๆ เป็นต้น 2. สามารถยิง Ads สำหรับการโฆษณาผ่านช่องทาง Facebook ได้ 3. จัดทำแผนงานส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายของทุกผลิตภัณฑ์ เช่น Promotion หรือ Campaign ต่างๆให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท สำหรับในช่องของการจำหน่ายสินค้าขององค์กร 4. . ถ้ามีความสามารถในการผลิต Content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. 6. เพิ่มยอดขายให้กับช่องทางการจำหน่าย E
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.