1. มีส่วนเข้าร่วมและรับผิดชอบกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่นๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000 หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3. ใช้เครื่องเจียรลูกรีด และลูกกลิ้งไกด์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4. ใช้เครื่องมือวัดละเอียดที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 5. เจียรลูกรีดและลูกกลิ้งไกด์ให้ได้ขนาดที่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด 6. เจียรชิ้นงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด 7. ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงให้เครื่องเจียรลูกรีด และเครื่องแต่ง Diamond Wheel อยู่ในสภาพพร้อมใ
บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 3   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 5 ก.ค. 2563
หน้าที่ที่ปฏิบัติ (Duties) : 1. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้งานของหน่วยสำเร็จลุล่วงด้วยดี 2. รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่นๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000 หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 3. มีหน้าที่บริหารงานบุคคล การให้คุณให้โทษ, การวิเคราะห์และนำเสนอหาความจำเป็นในการฝึกอบรม, และการประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา 4. จัดแผนงานประจำสัปดาห์ สำหรับงานซ่อมแซม และบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 5. จัดเตรียมอะไหล่ และของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงาน
บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 5 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.