เข้าระบบผู้สมัครงาน
Call Center
• ให้บริการรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาติดต่อ-สอบถาม • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า • ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโปรดักส์/ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของบริษัทฯ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
20 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการเบี้ยประกันภัยสถาบัน
• จัดทำรายงานเบี้ยประกันภัยค้างชำระ ตามช่องทางการขายที่รับผิดชอบ • ตรวจสอบ และ ยืนยันยอด เบี้ยประกันภัยค้างชำระ กับนายหน้าและลูกค้า เพื่อการติดตาม และทวงถามรายการค้างชำระ • จัดเตรียมเอกสาร เพื่อการวางบิล และรับชำระ เช่น รายงานเบี้ยประกันภัยค้างชำระ เอกสารใบกำกับภาษี เป็นต้น • นำส่งรายงานการรับชำระ พร้อมรายละเอียดประกอบ ให้กับฝ่ายการเงินเพื่อดำเนินการรับชำระผ่านระบบ • ติดตาม สอบถาม ถึงสาเหตุของเบี้ยประกันภัยค้างซึ่งไม่ได้รับชำระตรงตามรอบบิล และประสานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการว
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุและบริการลูกค้า
1.รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้า 2.ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ 3.ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน แจ้งศูนย์บริการให้กับลูกค้า
เจ้าหน้าที่อบรมผลิตภัณฑ์ (วิทยากร)
รายละเอียดงาน รับผิดชอบการดำเนินการจัดการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มพนักงานธนาคาร ให้มีทักษะและความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนทัศนคติที่ดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนงานหรือแนวทางที่กำหนด หน้าที่รับผิดชอบ 1. อบรมผลิตภัณฑ์และให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้กับพนักงาน KBank 2. จัดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุน พนักงาน KBank **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่เคยทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรม กิจกรรม Team Building ***หากมีประสบการณ์ด้านการสอนผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะได้รับพิจารณา
Telesales
1.โทรแจ้งเตือนต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (มีรายชื่อและฐานลูกค้าให้) 2.ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. หยุด เสาร์-อาทิตย์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000 บาท + เบี้ยขยัน 2,000 บาท
20 พฤษภาคม 2562
Internal Audit
1. กำหนดแผนงานตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ประกอบการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ 2. วางแผนงานและเตรียมงานตรวจสอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานตรวจ แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3. ประเมินและสอบทานการตวบคุมภายใน วิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงจากสิ่งที่ตรวจสอบพบ รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ 4. สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมจัดทำเอกสารประกอบการรายงาน และติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานที่รับตรวจ 5. ใ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
20 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์
1. คำนวณเบี้ยประกันภัย 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องนำไปประกอบการพิจารณารับประกันภัย 3. คีย์ออกกรมธรรม์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
20 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560