เข้าระบบผู้สมัครงาน
บริหารภาพรวมของบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด ให้มีประสิทธิภาพโดยการบริหาร / จัดการรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอล ด้วยการขายรถ (ซากรถ) ให้กับผู้เช่าเดิม หรือ จัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางโชว์รูมของบริษัท /ลานประมูลต่างๆ รวมทั้งหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ บริหารภาพรวมของบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด ให้มีประสิทธิภาพโดยการบริหาร / จัดการรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอล ด้วยการขายรถ (ซากรถ) ให้กับผู้เช่าเดิม หรือ จัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางโชว์รูมขอ
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 บาท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- บริการให้ข้อมูล, คำแนะนำ, รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายในของบริษัทให้กับลูกค้า - แจ้งจ่ายงานให้เจ้าหน้าทีสำรวจออกให้บริการกับลูกค้า - ติดตามความคืบหน้าการให้บริการลูกค้า - บันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในระบบ ปฏิบัติงานที่อาคาร CM Tower ใกล้ BTS กรุงธนบุรี ส่งประวัติของท่านมาที่ toh@segroup.co.th
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ - คำนวณเบี้ย เสนอเบี้ย คีย์งานส่งตรวจ - แก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ ออกกรมธรรพ์ - ตรวจสภาพ นำรูปรถเข้าระบบ - ติดตามงานต่ออายุ และส่งใบแจ้งเตือน - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานงานกับตัวแทน โบรคเกอร์ หรือบริษัทในเครือ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
-ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหาร -ดูแลความสะอาดรถผู้บริหาร -ดูแลเรื่องการตรวจบำรุงรักษารถตามระยะ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 บาท + OT รายได้รวมเฉลี่ย 18,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
• สร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานขาย Big C เพื่อผลักดันยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ • ขยายจำนวนสาขาที่ดูแฃ และสร้างยอดขายต่อสาขาให้สูงขึ้น • ร่วมจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายให้เกิดผลผลิตในแต่ละพิ้นที่ • ติดตามและแก้ไขงานขายประกัน เพื่อให้การดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง • จัดทำรายงนการขาย ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ • ติดตามเอกสาร และการดำเนินการนำส่ง งานบริการหลังการขายให้บริษัท • รายงานเกี่ยวกับปัญหา และนำเสนอแนวทางการแก้ไขให้ผู้จัดากรทราบ
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ติดตามและประสานงานรถที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อเข้าซ่อมที่อู่ทั้งใน กรุงเทพ และต่างจังหวัด - ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัย
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
• รับผิดชอบงานรับประกันภัย ช่องทางงานประกันภัยทางทะเล • ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง • คีย์ข้อมูล, งานจัดทำข้อมูลลูกค้า
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000-25,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
ขายรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอล ด้วยการขายรถ (ซากรถ) ให้กับผู้เช่าเดิม หรือ จัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางโชว์รูมของบริษัท /ลานประมูลต่างๆ รวมทั้งหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 10   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
ทำการตลาดจัดการรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอล ด้วยการทำการตลาดรถ (ซากรถ) ให้กับผู้เช่าเดิม หรือ จัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางโชว์รูมของบริษัท /ลานประมูลต่างๆ รวมทั้งหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง และบริหารต้นทุนงานซ่อมบำรุง ควบคุมค่าใช้จ่าย พัฒนากระบวนการทำงานต่าง ๆ 2.ควบคุมบริหารจัดการงานเคลมประกัน งานอู่ซ่อม 3.พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผนและดูแลรับผิดชอบในส่วนของด้านการตลาด Online, Offline • ประสานงานบริษัทต่างๆในส่วนของการทำส่งเสริมการตลาดของบริษัท • โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงสร้าง Content Marketing เพื่อนำเสนอสินค้าผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย • จัดทำ Report ข้อมูลยอดขายรายเดือนเพื่อเข้าประชุมทุกๆเดือน ให้กับผู้บริหาร
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
ขายรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอล ด้วยการขายรถ (ซากรถ) ให้กับผู้เช่าเดิม หรือ จัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางโชว์รูมของบริษัท /ลานประมูลต่างๆ รวมทั้งหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดการขายรถที่หมดสัญญาเช่าจากอาคเนย์แคปปิตอลให้กับลูกค้าเดิม หรือ ขายผ่านช่องทาง โชว์รูม / ลานประมูล / สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) - หาช่องทางใหม่ในการจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น Internet เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10,000 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
บริหารทีมขายและจัดการขายรถยนต์มือสอง (รถเช่าหมดสัญญา) ปฏิบัติงานที่เทพารักษ์
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
1 รับเรื่องงานจากทีมซ่อมบำรุง และ ทีมอุบัติเหตุ 2 ประสานงานกับกับลูกค้า เพื่อนัดหมายส่งมอบรถทดแทนและบริหารจัดสรร รถทดแทน 3 ออกใบสั่งซ่อมจากระบบ Car Fly และทำการปิดงานในระบบทุกครั้งเมื่อรถซ่อมเสร็จ 4 ประสานงานกับส่วนงานที่ขอใช้รถทดแทน และติดตามรถทดแทนคืนตามระยะเวลาที่กำหนด 5 เจรจา ประสานงานกับลูกค้า ในกรณีรถซ่อมเสร็จเพื่อส่งมอบรถยนต์คืนลูกค้า ล่วงหน้า 6 ให้ความช่วยเหลือลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 7 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
1 รับเรื่องงานจากทีมซ่อมบำรุง และ ทีมอุบัติเหตุ 2 ประสานงานกับกับลูกค้า เพื่อนัดหมายส่งมอบรถทดแทนและบริหารจัดสรร รถทดแทน 3 ออกใบสั่งซ่อมจากระบบ Car Fly และทำการปิดงานในระบบทุกครั้งเมื่อรถซ่อมเสร็จ 4 ประสานงานกับส่วนงานที่ขอใช้รถทดแทน และติดตามรถทดแทนคืนตามระยะเวลาที่กำหนด 5 เจรจา ประสานงานกับลูกค้า ในกรณีรถซ่อมเสร็จเพื่อส่งมอบรถยนต์คืนลูกค้า ล่วงหน้า 6 ให้ความช่วยเหลือลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 7 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
Major duties and responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบในงานหลัก) - Perform variety of secretarial duties and administrative support to management. - Manage and maintain executive’s schedules, calendar arrangement and confirm appointment. - Prepare and pre screen document before passing to Executive and keep records and filling. - Arrange all domestic and overseas travelling such as flight ticket, hotel reservation and transportation, business trip. - Coordinate with other departments and
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562