เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
Call Center
รับสายผู้โดยสารที่ต้องการเรียกรถ Taxi หมายเลข 1681 เพื่อสอบถามรายละเอียดของเส้นทางในการ ประสานงานกับรถแท็กซี่เพื่อให้ลูกค้าได้รถตามกำหนดเวลาของผู้โดยสารและติดต่อประสานงานองค์กรต่างๆ ภายนอก (ทำงานเป็นกะ 1 เดือนจะเปลี่ยนกะ 1 ครั้ง ทำงาน 5วัน หยุด 1 วัน) M. 06.00-15.00 A 12.00-21.00 N 21.00-06.00
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9000-12000 +เบี้ยขยัน
Front Office ApartmentA18
1.ดูแลรับผิดชอบส่วนหน้าของ Residence ให้เป็นไปอย่างราบรื่น 2.ดูแลพนักงาน เช่น แม่บ้าน ยาม ให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ 3.ดูแลเรื่องลูกค้า Check in , out 4.ดูแลความเรียบร้อยในห้องพักเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5.ประสานงานกับแม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุงเพื่อเตรียมห้องให้พร้อมใช้งาน 6.ตรวจสอบทรัพย์สิน ก่อน-หลัง ลูกค้าเข้าพัก 7.จัดตารางในการสำรองห้องพักเพื่อรองรับลูกค้าที่จองล่วงหน้าและ Walk-in 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
แม่บ้าน
1.ทำความสะอาดส่วนกลาง 2.ทำความอะอาดห้องทำงานของพนักงาน 3.จัดเตรียมห้องทำงานให้พร้อม 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่จัดซื้อด่วน
1.ติดต่อประสานงานร้านค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและการเสนอราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ 2.จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า(ใบ PO., PR.)เสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 3.ติดตามประสานงานร้านค้า เกี่ยวกับการรับมอบของและเอกสารการจัดซื้อ 4.จัดทำรายงานการจัดซื้อ 5.เก็บรักษาและปรับปรุงรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Messenger
1.รับส่งเอกสารระหว่างสาขา 2.ซื้อของตามใบสั่งของ 3.วางบิลหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยอาศัยตัวชี้วัดที่ได้มาตราฐาน 2.กำหนด KPI ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพในการประเมิน 3.ประมวลผล KPI และคิดค่าคำนวณ KPI เพื่อส่งไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อข้อดีและข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไข 4.นำเสนอ KPI ให้กับฝ่ายบริหารพิจารณา 5.ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำ KPI 6.คิดค้นวิธีและหลักเกณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาคิด KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 8.สรรหาพนักงานให้ครบตามอัตรากำลังบริษัท
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Matketing
1.ทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับธุรกิจ(อสังหาริมทรัพย์) 2.วางแผนทิศทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเสนอธุรกิจทางการตลาด 4.ออกแบบกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นการตลาด 5.วางแผนการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการตลาด 6.ออกแบบกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขาย 7.วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในสื่อ ออนไลน์ต่างๆ 8.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความสามารถ
ธุรการฝ่ายขาย
1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาที่ Showroom 2.แนะนำ Promotion ต่างให้กับลูกค้าเพื่อปิดยอดขาย 3.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อเตรียมรถส่งให้ลูกค้า 4.ติดแผนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้า 5.สรูปยอดขายส่งให้ฝ่ายการเงิน 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน+commission
เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเอกสารรับ-จ่าย - ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท - ดูงบการเงินเบื้องต้น - ตรวจสอบและติดตามสต๊อค - ปิดและนำส่ง ภงด 13,ภงด 53, ภพ 30 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามความสามารถ
ธุรการประจำ Residence อพาร์ทเม้น
1. จัดทำเอกสารสัญญาการเช่าห้อง 2. แนะนำลูกค้าและพาลูกค้าชมห้อง 3. บริการลูกค้า 4. จัดการเอกสารต่างๆ ภายใน อพาร์ทเม้นท์ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
IT Support
1.ติดตั้ง ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Hardware & Software 2.ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร 3.ดูแลระบบ Network และระบบ กล้องที่ใช้ภายในบริษัท 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่งงาน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานร้านกาแฟ
1.ดูแลเรื่องเครื่องดื่ม ต่างๆในร้าน 2.เป็นผู้ช่วยพนักงานชงกาแฟ 3.ต้อนรับลูกค้า และให้บริการต่างๆ ภายในร้าน 4.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9000-12000
Barista
1.บริการด้านเครื่องดื่มให้กับลูกค้า 2.ดูแลเงินสดและเงินยอดขาย 3.ตรวจสอบและดูแลยอดขายประจำวัน 4.ดูแล Stock สินค้า เพื่อให้เพียงพอการการบริการ 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่งงาน   เงินเดือน : 12000-20000
ธุรการประจำคาร์แคร์ (Keeper)
1.ดูแลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้า เช่นใบเสร็จในรับรถ 2.คิดเงินกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 3.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ 4.ดูแลความเรียบร้อยภายในคาร์แคร์ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
IT Network
1.พัฒนาระบบ IT , Network และอื่นๆ เพื่อพัฒนาบริษัท 2.ควบคุมดูแลระบบของบริษัท และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางแก้ไข 3.ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาโปรแกรมและลูกค้าเพื่อแก้ไขความผิดพลาด 4.ออกแบบระบบ Network ภายในบริษัท 5.ตรวจสอบและป้องกันด้านความปลอดภัย ของระบบ Network 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
Mis Tester
1.ดูแล log access พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 2.เขียน script บน database 3.จัดการ Database ตามนโยบายที่วางเอาไว้ 4.Create Account ให้กับ User 5.ประสานงานกับ Programmer เพื่อหา Bug ต่างๆ ในโปรแกรม 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย/Sale
1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาที่ Showroom 2.แนะนำ Promotion ต่างๆ ให้กับลูกค้า 3.ทำสัญญาซื้อขาย 4.ส่งมอบรถให้ลูกค้า 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามความสามารถ
พนักงานล้างรถ
ล้างรถยนต์ของลูกค้าตามที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9000-12000
ผู้ช่วยผู้จัดการ Carcare Keeper
1.ดูแลเอกสารต่างๆ เช่นใบเสร็จในรับรถ สื่อใน Social ต่างๆ 2.คิดเงินกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 3.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ 4.ดูแลความเรียบร้อยภายในคาร์แคร์ 5.จัดการ Promote ลงในสื่อ Social ต่างๆ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
1.กำกับ ดูแล ควบคุม แก้ไขปัญหาต่างๆของ call center(ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) 2.วางแผนพัฒนาบุคลากรในทีมให้มีประสิทธิภาพ
19 เมษายน 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามความสามารถ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560