เข้าระบบผู้สมัครงาน
1.วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน 2.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงาน 4.ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
1.มีหน้าที่ดำเนินการ กำกับดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในคอนโดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2.ออกใบเสร็จรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 3.วางแผนบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 4.รับเรื่องร้องเรียนลูกบ้าน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
1.ออกแบบ Design Graphic สื่อส่งเสริมการขาย แบนเนอร์ ป้ายโฆษณา งานอาร์ตเวิร์คต่าง ๆ ใช้โปรแกรม Photoshop- Illustrator ได้ดี 2.ทำการตลาดออนไลน์ทุกช่องทาง เช่น เฟสบุ๊ค ไอจี เว็บไซต์ ฯลฯ ทั้งหมด สื่อการตลาดออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ 3. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานด้านศิลปะ ละเอียดรอบคอบและรวดเร็ว อัพเดทความรู้ และเทคนิคใหม่ๆในการออกแบบตลอดเวลา 4. คิดคอนเซ็ปงานตามที่ได้รับมอบหมายนำเสนอไอเดีย เพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์กร 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ทำบัญชีรับ-จ่าย และต้นทุน รวมทั้งงานอื่นๆของแผนกบัญชี
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ไได้ตามแผนงาน -ตรวจเช็คคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -คิด ฺBOQ และถอดแบบได้
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ขอราคาสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก ใช้รายการในการสั่งซื้อได้เร็ว และอำนวยความสะดวกในการสั่งสินค้าได้ตามวันเวลาที่กำหนด ตรวจสอบราคาเปรียบเทียบให้ได้มาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานด้านงานจัดซื้อจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
-ปฏิบัติงานให้เป็นตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด -จัดทำรายงานการประชุม -นำเสนอและดำเนินการประชุมกรรมการ และประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -สรุปรายงานส่งหัวหน้างานในงานของอาคารที่ได้รับมอบหมาย -ดูแล และแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย -จัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภคอื่นๆเป็นไปด้วยความรวดเร็ว -ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานคู่สัญญา -จัดทำแผน และฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินหรือปัญหาเร่งด่วนให้กับเจ้า ของร่วม/สมาชิกที่พักอาศัยภายในโครงการ
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ดูแลการเบิก-จ่าย/สั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ตรวจสอบเอกสาร/ใบอนุญาต/เอกสารต่างๆของบริษัท ตรวจสอบ คนงานในแคมป์งานก่อสร้าง
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
1.วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 2.ปรับแผนงานและควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขายและการตลาด 3.ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 4.ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง 5.จัดทำ BOQ 6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
1.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 2.สรุป report ยอดขายและยอดลูกค้าประจำเดือน 3.อื่นๆ
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ดูแลงานระบบไฟฟ้า ประปาทั่วๆไป ซ่อมบำรุงตรวจเช็คขั้นพื้นฐาน แก้ไขปัญหาระบบอาคารเบื้องต้น
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ทำ Survey อาคาร และรังวัดได้ ทำวงรอบ วางผัง อ่านแบบออก ใช้ Auto cad ทำแบบได้
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามฐานเงินเดือนของบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ควบคุม ดูแล งานของสโตร์ (วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินขององค์กร) การรับของเข้า-จ่ายออก ของวัสดุทรัพย์สินขององค์กร การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์องค์กร
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามฐานเงินเดือนของบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ควบคุมการยกของ ในการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงกัน
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562