เข้าระบบผู้สมัครงาน
Call Center
1.รับผิดชอบการรับโทรศัพท์ Call in /Call out 2.ให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น 3.บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ CRM 4.บริหารฐานข้อมูลลูกค้า เช่น ติดตาม นัดหมายลูกค้า ส่ง SMS / Email ในโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อเชิญชวนและอัพเดตข้อมูลข่าวสารของบริษัท 5.ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการขาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการสำนักงานขาย (สาขาพงษ์เพชร)
- บริหารการขาย ทำการตลาดสาขา และพัฒนาพนักงานขาย - วางแผนและทำการตลาดสาขาตามนโยบาย บริษัทฯ - ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขาย - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการสำนักงานขาย (สาขารามอินทรา)
- บริหารการขาย ทำการตลาดสาขา และพัฒนาพนักงานขาย - วางแผนและทำการตลาดสาขาตามนโยบาย บริษัทฯ - ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขาย - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด (สาขาพงษ์เพชร)
- ต้อนรับลูกค้า - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - ประสานงานเอกสารกับลูกค้า - ประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
สถาปนิกปรับแบบ (สาขาพงษ์เพชร)
1.ออกแบบบ้าน / ปรับแบบบ้าน 2.ปรับแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 3.อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
Senior Sale (สาขาลาดพร้าว)
- เปิด ปิดการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ติดตามประสานงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่การตลาด (อาวุโส)
1.ศึกษาพื้นที่กลุ่มลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การตลาด local 2.เสนอการใช้สื่อ local ต่างๆ เพื่อโฆษณาให้ลูกค้าทราบถึงที่ตั้งสาขาของบริษัท 3.ประสานงาน Supplier ในการผลิตสื่อ และติดตั้งหรือจัดทำสื่อต่างๆ 4.ตรวจสอบทรัพย์สินการตลาดทุกสาขาให้อยู่ในสภาพดี 5.จัดกิจรรม (Event) ทางการตลาด 6.มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***กรณีไม่มีรถยนต์สามารถใช้รถของบริษัทได้ แต่ต้องมีใบขับขี่***
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
Senior Sale (สาขาพงษ์เพชร)
- เปิด ปิดการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ติดตามประสานงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการสำนักงานขาย (สาขาสระบุรี)
- บริหารการขาย ทำการตลาดสาขา และพัฒนาพนักงานขาย - วางแผนและทำการตลาดสาขาตามนโยบาย บริษัทฯ - ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขาย - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
เลขานุการและประสานงานฝ่ายบัญชีการเงิน
- ติดตามงาน ดูแลเอกสารเข้า - ออก - ตรวจสอบงาน DC- ISO และ KPI - ดูแลประสานงานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายบัญชีการเงิน - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
สถาปนิกปรับแบบ ประจำสาขาบางแค
- ออกแบบ/ปรับแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ถนัดออกแบบบ้าน โดยใช้โปรแกรม Archicad , Autocad - ออกแบงานทางด้านสถาปัตยกรรมให้ตรงตามแนวทางหรือแผนงานที่องค์กรกำหนด - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP)
1.บันทึกการตั้งหนี้และทำจ่ายด้านต้นทุน 2.ควบคุมงบประมาณโครงการ 3.ตรวจเอกสารจ่าย Supplier 4.สรุปปิดงบโครงการ
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เขียนแบบบ้าน,แปลนบ้านในโปรแกรม ( Autocad) - ปรับแบบ, เคลียร์แบบ โปรแกรม (Autocad) - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย **สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้ (เสาร์เว้นเสาร์)
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
CRM & Direct Marketing Manager
- วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าจากระบบ CRM - ศึกษาข้อมูลคู่แข่ง เพื่อใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด - คิดนำเสนอ Promotion , Campaign ต่างๆ - วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า จัดกลุ่มลูกค้าเพื่อทำ Direct Marketing - ประสานงานภายในและภายนอก - กำกับเจ้าหน้าที่ Local & Direct Marketing ในการทำงานตามแผนงาน
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 พฤษภาคม 2562
วิศวกรควบคุมงาน (อยุธยา/สระบุรี/ปากช่อง/นครนายก)
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน - ตรวจสอบงานงวด และแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ - จัดทำรายงาน การก่อสร้าง - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (QC)
- ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างตามมาตรฐานของบริษัท - ตรวจสอบฝีมือของช่างและคุณภาพวัสดุของ Supplier ที่บริษัทเลือกใช้งาน - พัฒนามาตรฐานคุณภาพของงานก่อสร้างให้ดีขึ้น - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการภาค (ก่อสร้าง)
- วางแผนการทำงานส่วนก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนให้ทำงานตามเป้าหมาย - อนุมัติงาน และการเบิกจ่ายในส่วน - ฝึกอบรมพนักงานในส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - ตรวจสอบคุณภาพงาน และวัดผลการทำงานของพนักงานในส่วน - แก้ไขปัญหา และพัฒนางาน - ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ ISO และปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเสมอ - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า (ก่อสร้าง)
- ติดต่อประสานงานลูกค้าก่อนและระหว่างก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า - บันทึกข้อมูลลูกค้าระหว่างก่อสร้างลงในโปรแกรม CRM - รายงานให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าของแต่ละงวดงาน - ติดตามและบันทึกข้อร้องเรียนลูกค้า - จัดพิมพ์จดหมายถึงลูกค้า
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่จัดหา Supplier
- จัดหาSupplier ตามรายการวัสดุก่อสร้าง - เปรียบเทียบต่อรองราคากับ Supplier - จัดเกรด Supplier ประเมินรายปี - อัพเดทรายการวัสดุ ตามสเปคของบริษัท - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
โฟร์แมน
- ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างเพื่อรับมอบงานจากช่าง main ช่าง sub - ติดต่อลูกค้า และส่งมอบงานงวดตามกำหนดในสัญญา - ชี้แจงผลการดำเนินงานก่อสร้างแก่ลูกค้ากรณีลูกค้ามีข้อสงสัย - แก้ไขและป้องกันปัญหากรณีช่างทิ้งงานและช่างทำงานล่าช้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงตาม Target - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560