งาน บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
- ตรวจเยี่ยมสาขาที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบ - ดูแลการปฏิบัติงาน และความประพฤติของพนักงานในสาขา - ดูแลงานปฎิบัติการของร้านสาขา ยอดขายของร้านสาขาทั้งหมด - พัฒนาการบริการ อบรมพนักงานให้อยู่ในมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า - ตรวจสอบกำลังคนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบเครื่องปรับอากาศ และทาสีอาคาร - มีความรู้ระบบเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสาธารณูปโภค - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ - สามารถทำงานเป็นกะได้ - วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน
บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไปหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ ( ไม่รวม OT )
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
-สรรหาบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมายในช่องทางต่าง ๆ -วางแผนการสรรหาบุคลากร จัดทำสัญญาจ้าง ใบสมัคร และบอกถึงกฏระเบียบให้พนักงานใหม่ทราบ -ทำการนัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร -สัมภาษณ์งานเบื้องต้น -สรุปผลการสรรหาและคัดเลือก -ดูแลสวัสดิการตามกำหนดเวลาและนโยบายบริษัท -นัดหมาย ประสานงาน สรุปผลการประเมินพนักงาน ตามกำหนด -จัดทำข้อมูล Time Attendence -บันทึกข้อมูล ขาด ลา มา สาย พนักงาน -ทำสถิติ การเข้างาน และ ออกงาน -ประสานงานทั้งภายในและภายนอก -รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
- สรรหาลูกค้า - เสนอสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า - ติดตามผลหลังการขาย - ดูแลพนักงานขาย - ดูแลความเรียบร้อยงานที่รับผิดชอบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ออกบูธหาพื้นที่ส่งเสริมการขาย - ดูแลงานจัดเลี้ยงต่างๆ
บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000- 23,000 ตามประการณ์ + ค่าเดินทาง + คอมมิชชั่น
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
- จัดเตรียมเค้ก - ตกแต่งหน้าเค้ก - ปาดเค้ก - และช่วยเหลืองานอื่นตามที่รับหมาย - ยินดีรับผู้ที่สนใจในตำแหน่งนี้ - ทุกงาน 6 วันต่อสัปดาห์
บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 9,930 บาทขึ้นไป + OT + เบี้ยขยัน ตามประสบการณ์
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
- ส่งเสริมการขายสินค้า แนะนำสินค้า - เช็คยอดขายประจำวัน สินค้าเข้า-สินค้าออก - ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าเบเกอรี่ - สั่งขนมสำหรับขายในวันถัดไป - จัดเรียงขนมในตู้และชั้นวางขนมก่อนทำการเปิดร้าน - เวลาเข้างาน 09.00-18.00 และ 12.00-21.00 (ไม่สามารถเลือกเวลาเองได้) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,930+โอที+ค่าอาหาร+ค่าเดินทาง+incentive+เบี้ยขยัน
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
-ต้องหน้าเค้กตามที่กำหนด -ผลิตเค้กเพื่อจำหน่ายตามสาขา -หรืองานผลิตอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 9,930 + OT + เบี้ยขยัน
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
- สรรหาลูกค้า - เสนอสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า - ติดตามผลหลังการขาย - ดูแลพนักงานขาย - ดูแลความเรียบร้อยงานที่รับผิดชอบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ออกหาบูธ เพื่อลงขายสินค้า
บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาทขึ้นไปตามความสามารถและประสบการณ์ + ค่าเดินทาง + โทรศัพท์ + Commission
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
พนักงานขายเบเกอรี่ - ส่งเสริมการขายสินค้า แนะนำสินค้า - เช็คยอดขายประจำวัน สินค้าเข้า-สินค้าออก - ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าเบเกอรี่ - สั่งขนมสำหรับขายในวันถัดไป - จัดเรียงขนมในตู้และชั้นวางขนมก่อนทำการเปิดร้าน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา (รับด่วน !)   อัตราค่าจ้าง : 10,590 บาท +โอที+ค่าอาหาร+ค่าเดินทาง+incentive+เบี้ยขยัน
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
1.ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ 2.จัดทำบันทึกPayment Voucher เพื่อทำเช็ค 3.จัดทำ ภ.ง.ด.ยื่นสรรพากร 4.จัดทำภาษีซิ้อ - ขาย 5.ทำเงินเดือนพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม 6.บริหารเงืนสดย่อย 7. ติดต่อธนาคารและดูแลเงินฝากและเงินกู้ 8.ทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 7. ประชุมและทำเอกสารสำหรับผู้บริหาร 8.จะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าใช้โปรแกรม Expressได้
บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 ขึ้นไป + (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.