เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
วิศวกร โยธา
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างด้วยระบบ Precast (คอนกรีตสำเร็จรูป) มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างด้วยระบบ Precast (คอนกรีตสำเร็จรูป) และงานด้านประเมินราคางานจากแบบ Drawing Precast (คอนกรีตสำเร็จรูป) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 พฤษภาคม 2562
ผู้ควบคุมการผลิต และคุณภาพ แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
- ควบคุมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพงานผลิต - ตรวจสอบการผลิตตามใบสั่งผลิต ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบ ติดสติ๊อกเกอร์ที่ชิ้นงาน - ตรวบสอบเอกสาร ส่งเอกสารเบิกเงินค่างวดงานให้ผู้รับเหมา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าสโตร์
- ควบคุมดูแลระบบงานเบิก จ่าย คงเหลือ ของสโตร์ - ดูแลสต๊อกคงคลังแล้ววางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิต และวัสดุสิ้นเปลือง - ควบคุมกำลังคน - ควบคุมการเบิกใช้รถบริษัท - จัดซื้อของใช้จำเป็นให้หน้างาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
20 พฤษภาคม 2562
ธุรการเอกสารเทคนิค
- ทำงานด้านเอกสาร ออกใบสั่งผลิต - จัดทำแผนงานการผลิตตาม Order หรือหน้างาน - รวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลการผลิต ตัดสต๊อก การผลิตคงเหลือ ออกรายงาน - ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
20 พฤษภาคม 2562
ผู้ควบคุมงานติดตั้ง ภาคสนาม
- ควบคุมงานก่อสร้างติดตั้งบ้านระบบ Precast - ประสานงานโครงการ ทำแผนงานติดตั้ง - รายงานผลการติดตั้ง และส่งข้อมูลเพื่อทำการเบิกงานค่างาน - ส่งเอกสารเบิกค่างานให้คนงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
20 พฤษภาคม 2562
สำรวจ ตรวจสอบ งานก่อสร้างติดตั้ง
- วางระดับ วางผัง วางหมุด วางแนว สำหรับงานก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐาน - งานส่องกล้อง Survey ตรวจสอบระดับต่างๆ - ประสานงานผู้ควบคุมงานติดตั้ง และโครงการ - รายงานผลการตรวจสอบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
20 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าฝ่ายเขียนแบบ-ออกแบบ และช่างเขียนแบบ-ออกแบบ
เขียนแบบ-ออกแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา งานโครงสร้าง งานก่อสร้างบ้านอาคารคอนโดและตึกสูงด้วยระบบ Precast (คอนกรีตสำเร็จรูป)
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 พฤษภาคม 2562
พนักงานขับรถบรรทุก 10 ล้อ มีเฮี๊ยบ
ขับรถส่งแผ่นผนังสำเสร็จรูป มีค่าเที่ยวให้ มีOTให้
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 พฤษภาคม 2562
งานบุคคล งานสำนักงาน
- จัดพิมพ์เอกสาร จัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน - จัดเก็บทะเบียน ประวัติพนักงาน วันลา ต่างๆ - ลงประกาศรับสมัครงาน จัดสัมภาษณ์พนักงานเข้ามาใหม่และทดแทน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000
20 พฤษภาคม 2562
พนักงานบัญชี
- จัดทำงบดุล กำไร ขาดทุน ปิดงบ - จัดทำรายงานด้านบัญชีประจำสัปดาห์ เดือน ปี - จัดทำ+ตรวจสอบเอกสารงวดงานผู้รับเหมาก่อนทำเอกสารสั่งจ่าย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-20,000
20 พฤษภาคม 2562
พนักงานบัญชี
ทำ Pay meant , OT ค่าใช้จ่าย ให้คนงานและผู้รับเหมา , ทำงานอื่นๆ ด้านบัญชีการเงิน , และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20000
20 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าจัดส่ง และพนักงานจัดส่ง
- ประสานงานกับหน้างานขอแผนงานจัดส่ง - จัดทำแผนงานขนส่ง ประจำวัน สัปดาห์ เดือน - ออกเอกสารใบขนส่ง - ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน ตามใบส่งของก่อนขึ้นของ - ประสานงานเรียกรถขนส่งเข้าหน้างาน - ใช้เครน ใช้ลอก ยกของ - ออกรายงานผลการดำเนินงานประจำ สัปดาห์ เดือน ปี - งานอืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-20,000
20 พฤษภาคม 2562
พนักงานจัดซื้อ
จัดซื้อ สืบราคา สอบราคา ต่อรองราคา ออกใบสั่งซื้อ ประสานงานผู้ใช้งาน ประสานงานกับร้านค้า การบริหารการจัดการรายการวัสดุ (MAX-MIN) พิจารณาสต๊อกคงเหลือ คาดการณ์วางแผนงานการนำรายการวัสดุเข้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 พฤษภาคม 2562
พนักงานขับรถ ส่งเอกสาร
ขับรถยนต์ + ดูแลรักษา นำส่งเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย * ถ้ารู้จักเส้นทางกรุงเทพ และปริมณฑล เป็นอย่างดี จะพิจารณา เป็นพิเศษ
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560