ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
- ออกตลาดพบลูกค้า เสนอสินค้า / ติดตาม ยอดขาย - จัดทำรายงานพบลูกค้าประจำวัน ส่งต่อผู้จัดการ - วางแผนกระตุ้นยอดขาย - จัดทำโปรโมช้่นสินค้าเพื่อสร้างยอดขาย - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา ให้ลูกค้า - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าเพื่อจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า - ประสานงานกับแผนกบัญชีในการเปิดบิล - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 15,000.-บาท + ค่าน้ำมัน + ค่าคอมมิชชั่น ตามเงื่อนไขฯ (ประกันคอมมิชชั่น 3,000.-บาท ตามระยะเวลาที่กำหน
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1.วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดโปรโมชั่นรวมถึงกิจกรรมต่างๆ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2.วางแผนการตลาดทั้งระยะสั้น และระยะยาว และจัดแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3.วางแผนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และบริหารฐานลูกค้า 4.จัดโปรโมชั่น รายเดือน พร้อมทั้งเลือกสื่อทางการตลาดที่เหมาะสม สำหรับโปรโมชั่นรวมถึงติดตามผลและสรุปรายงานผลการจัดโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้า 5.มีความรู้ด้าน Social Media อย่างดี 6.ดูแเลลูกค้า e-commerce, สื่อ online ต่างๆ และ website 7.
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
1.กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของพนักงานขาย และตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 2.อำนวยการเพื่อให้บรรลุยอดขายตามแผนการขาย 3.วิเคราะห์สภาวะตลาดและนำเสนอกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย 4.วางแผนจัดทำกลยุทธ์และจัดทำ Sales Promotion และกลุ่มลุกค้าร้านอาหาร/โรงแรม 5.จัดทำแผนงานของการเข้าพบลูกค้าอย่างถูกต้อง และต้องประเมิน Project ร่วมกับทีมงานเพื่อประเมินความเหมาะสม 6.มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การขยาย 7.วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดโปรโมชั่นร
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
- ติดต่อ ประสานงาน ติดตามงานจัดซื้อต่างประเทศ - เช็คE-mail และตอบกลับในส่วนงาน ให้ update - ติดต่อ / ติดตามงาน / ประสานงาน Shipping - จัดทำเอกสารนำเข้าสินค้า - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 ++++ ค่าประสบการณ์
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
- จัดทำเอกสารใบเสนอราคาให้ลูกค้า - รับแจ้งซ่อมจากลูกค้า - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการแจ้งซ่อมเบื้องต้น - ประสานงานซ่อมกับแผนกต่างๆ - สรุปรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน ส่งต่อหัวหน้า - งานอื่น ๆ ตามที่ไ้ดรับมอบหมาย
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
- บริหารจัดการข้อมูลและกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบริษัทฯ เพื่อรองรับงานการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ - สามารถนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวาง แผนและตัดสินใจได้ ในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ - มีความสามารถในการประเมิน การควบคุม การแก้ปัญหา - มีความรู้หลายด้าน อาทิเช่น Marketing, Sale, Human Resources International, Local Purchase, Design - ลักษณะงานแยกส่วนจากผู้บริหาร ประจำแต่ละบริษัทฯ - อื่นๆ ตามที่ไ
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
- เสนอขายสินค้ากับลูกค้าShowroom และลูกค้าติดต่อทางโทรศัพท์ - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา ให้ลูกค้า - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าเพื่อจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า - ประสานงานกับแผนกบัญชีในการเปิดบิล - จัดทำรายงานประจำวันในการติดต่อลูกค้า - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 1,4000.-บาท + คอมมิชชั่น + โบนัสการขาย
วันที่ : 6 ส.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.