เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
Sales Executive 🔻🔻รับด่วนมาก🔻🔻
- Visit ลูกค้ารายเดิม เพื่อเพิ่มยอดขาย - สรรหาลูกค้า รายใหม่ๆ (คอมมิชชั่นพิเศษเปิดลูกค้ารายใหม่) - จัดทำรายงานพบลูกค้าประจำวัน ส่งต่อผู้จัดการ - วางแผนกระตุ้นยอดขายให้ลูกค้าได้โบนัสไปท่องเที่ยวต่างประเทศ - จัดทำโปรโมช้่นสินค้าเพื่อสร้างยอดขาย - งานอื่ีน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 15,000.-บาท + ค่าน้ำมัน + ค่าคอมมิชชั่น ตามเงื่อนไขฯ (ประกันคอมมิชชั่น 3,000.-บาท ตามระยะเวลาที่กำหน
16 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 🔻🔻รับด่วนมาก🔻🔻
1.วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดโปรโมชั่นรวมถึงกิจกรรมต่างๆ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2.วางแผนการตลาดทั้งระยะสั้น และระยะยาว และจัดแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3.วางแผนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และบริหารฐานลูกค้า 4.จัดโปรโมชั่น รายเดือน พร้อมทั้งเลือกสื่อทางการตลาดที่เหมาะสม สำหรับโปรโมชั่นรวมถึงติดตามผลและสรุปรายงานผลการจัดโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้า 5.วิเคราะห์สินค้า ลูกค้า และยอดขายของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการทำงานของแผนกต่างๆ 6.ดูแเลลูกค้า e-co
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม 30,000 - 50,000 บาท
16 สิงหาคม 2562
Tele Sales 🔻🔻รับด่วนมาก🔻🔻
- บริการตอบข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้าที่ติดต่อมาทางโทรศัพท์ - บริการเสนอขายสินค้ากับลูกค้าที่้มา Showroom - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา ให้ลูกค้า - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าเพื่อจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า - ประสานงานกับแผนกบัญชีในการเปิดบิล - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 14,000 +ประสบการณ์
16 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายขาย
1.กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของพนักงานขาย และตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 2.อำนวยการเพื่อให้บรรลุยอดขายตามแผนการขาย 3.วิเคราะห์สภาวะตลาดและนำเสนอกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย 4.วางแผนจัดทำกลยุทธ์และจัดทำ Sales Promotion และกลุ่มลุกค้าร้านอาหาร/โรงแรม 5.จัดทำแผนงานของการเข้าพบลูกค้าอย่างถูกต้อง และต้องประเมิน Project ร่วมกับทีมงานเพื่อประเมินความเหมาะสม 6.มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การขยาย 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม 50,000.- บาท +++++
16 สิงหาคม 2562
ตัวแทนขาย ***ด่วน***
- ออกพบลูกค้ารายเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ ๆ - บริการให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า - จัดทำรายงานการออกพบลูกค้าประจำสัปดาห์/เดือน - ตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคา - สร้างยอดขายในแต่ละเดือน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000.-฿ + ค่าน้ำมัน + ค่าคอมมิชชั่น ตามเงื่อนไขฯ (ประกันคอมมิชชั่น 3,000.-฿ ตามระยะเวลาที่กำหนด)
16 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ *** ด่วนมาก ***
- ติดต่อ ประสานงาน ติดตามงานจัดซื้อต่างประเทศ - เช็คE-mail และตอบกลับในส่วนงาน ให้ update - ติดต่อ / ติดตามงาน / ประสานงาน Shipping - จัดทำเอกสารนำเข้าสินค้า - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000 ++++ ค่าประสบการณ์
16 สิงหาคม 2562
หัวหน้าแผนกบัญชี ** ด่วนมาก **
- ควบคุม ดูแลงาน ตรวจสอบงานบัญชีด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้ - บันทึก และ ปรับปรุงรายการทางบัญชี - รวบรวมเอกสารสำหรับปิดงบฯ - ประสานงาน ติดต่อสรรพากร ยื่นเอกสาร - ตรวจนับสต๊อก ประจำสัปดาห์ / ประจำปี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 22,000 - 25,000
16 สิงหาคม 2562
CEO ( ผู้บริหารระดับสูง )
-บริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบริษัทฯ วิเคราะห์และจัดทำแผนปรับปรุงขั้นตอน การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร - สามารถนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวาง แผนและตัดสินใจได้ - มีความสามารถในการประเมิน การควบคุม การแก้ปัญหา - มีความรู้หลายด้าน อาทิเช่น Marketing, Sale, Human Resources International, Local Purchase, Design - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
16 สิงหาคม 2562
หัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศ
- กำกับ ดูแล การติดต่อ, ประสานงาน Suplier ต่างประเทศ ในการสั่งซื้อ และการนำเข้าสินค้า+อะไหล่ รวมถึงการเคลมสินค้า - ตรวจสอบเอกสาร และ e-mail ต่างๆ ประกอบการสั่งซื้อ และการนำเข้าสินค้ากับ Shipping - ตรวจสอบการแปลเอกสาร คู่มือ และอื่นๆเกี่ยวกับงานต่างประเทศ - กำกับ ดูแลทีมงานต่างประเทศ - จัดทำรายงาน เสนอต่อผู้บริหาร - งานอื่น ๆ ที่้ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
16 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560