เข้าระบบผู้สมัครงาน
รับโทรศัพท์ ขายตั๋ว Green Fee ขายสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ(อุปกรณ์กอล์ฟ) ใน Pro Shop
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
1.To perform check-in, Check-out and cashiering for hotel guests. 2.Handle reservation calls, ensuring guest needs are met, in a helpful efficient manner, input into the system as per procedure. 3.Monitor daily arrivals, departures, VIP list ensuring all requests are carried out wherever possible and all realistic expectations are met and ensure all reservations are honoured. 4.To have a complete knowledge of the hotel product, including room types, rates, relative features and facilities,
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 14 ม.ค. 2563
สามารถปิดบัญชี และ รายละเอียดประกอบงบการเงินได้ ดำเนินงานการเงิน การบัญชี บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี และควบคุมดูแลลูกทีมบัญชี
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 14 ม.ค. 2563
ดูแลความสะอาดภายในครัวและบริเวณโดยรอบที่ได้รับมอบหมาย ให้ความช่วยเหลือในการทำอาหาร,ลับมีด,ล้างอุปกรณ์,ทำความสะอาดทั่วไป และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
ดูแลงานด้านลูกหนี้ทั้งระบบ ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวกับหน้าขาย
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
1.มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ทำความสะอาดครัว เครื่องมือเครื่องใช้ และ อุปกรณ์ต่างๆ ในครัว 2.ดูแลรับผิดชอบงานความสะอาดของภาชนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ในครัว รวมถึงสถานที่ต่างๆ ในบริเวณครัว 3.ควบคุมดูแลสต็อค และการเบิกจ่ายอุปกรณ์ / ภาชนะ / เครื่องมือเครื่องใช้ในครัว 4.ตรวจเช็คทรัพย์สินอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องครัวทุกประเภท ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 5.สามารถบริหารและควบคุมการจัดอุปกรณ์ สำหรับงานจัดเลี้ยงต่างๆ ได้ดี 6.ดูแลควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามมารถแก้ไขปัญหาเฉพา
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 14 ม.ค. 2563
ปิดยอดเงินในบัญชีของแต่ะวันได้ ,คำนวณเงินทอนลูกค้าได้ถูกต้อง ,ดูแลและบริการลูกค้าได้
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ์N/A
วันที่ : 14 ม.ค. 2563
ดูแลและให้บริการกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในห้องอาหารของบริษัท
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
จัดเตรียมอาหารเพื่อทำการประกอบอาหาร จัดเตรียมอุปกรณ์ในครัวให้พร้อมใช้ ดูแลช่วยเหลือพ่อครัวเวลาทำอาหาร
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
บริการลูกค้า ดูแลต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ เสริฟ์อาหาร
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ์N/A
วันที่ : 14 ม.ค. 2563
พนักงานทำความสะอาดห้องพักภายในโรงแรม รวมถึงการให้บริการแขกที่เข้าพักในโรงแรม
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 6   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 14 ม.ค. 2563
1.Functions & manages as the leader of the marketing department for our core Business Units (Golf Club, Sports Club and Hotel). 2.Manages the development of a strategic marketing plan in the market. 3.Develops and manages the marketing budget to enable development of our core Business Units with specific campaigns, promotions and collateral to drive revenue and objectives. 4.Develops strong partnerships, community and public relations to further increase brand / product awareness. 5.Leads an
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
Thana City Country Club is a residential and lifestyle community with golf, sports and pre-opening of the hotel – Eastin Thana City Golf Resort Bangkok with hospitality facilities located in Bang-na Trad (K.M 14), 15 minutes from Suvarnabhumi International Airport. Thana City is a location of choice for all age groups to live and enjoy exceptional lifestyle facilities. We are looking for a competent candidate with hospitality background to manage our sales aspects of our cor
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
• ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงาน • จัดเตรียมความเรียบร้อยของห้องอาหาร • รับรองลูกค้า และดูแลเรื่องการสั่งอาหารให้ตรงตามความต้องการและความรวดเร็ว • ตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการ • อธิบายวิธีรายการเมนู ต่างๆได้ จัดทำเมนูปัจจุบันให้กับลูกค้าและตอบคำถามเกี่ยวกับอาหาร • เตรียมความพร้อม ให้บริการอาหาร พิเศษ ที่โต๊ะ ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า • ควบคุมดูแลพื้นที่การให้บริการ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ์N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
•ดูแลความปลอดภัย ในทรัพย์สินของบริษัทและลูกค้า •ดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ของบริษัททั้งภายในและภายนอก •ดูแลตรวจเช็กอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ ระบบกล้องวงจรและระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทให้ได้มาตรฐาน •ดูแลและช่วยประสานงานกับแผนกต่างๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง •อำนวยความสะดวกการจราจร และการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ •สามารถทำงานได้ ทั้งกะกลางวันและกลางคืน
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 14 ม.ค. 2563
• ออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์ในบริเวณสนามกอล์ฟ/โรงแรมและพื้นที่อื่นที่กำหนดให้ • ดูแลตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา • ควบคุมดูแล และบริหารงานพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
1. ช่วยสนับสนุน และให้ความร่วมมือผู้จัดการฝ่ายดูแลรักษาสนามกอล์ฟในการบริหาร การจัดการงานสนามกอล์ฟ และงานภูมิ ทัศน์ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานเสมอ 2. ช่วยสนุบสนุน การวางแผน วิเคราะห์ และการจัดทำงบประมาณของฝ่าย 3. สามารถบริหารจัดการงบประมาณ และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ 4. สามารถบริหารจัดการ ระบบน้ำ/การให้ปุ๋ย และอื่นๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 5. สามารถบริหารจัดการและอบรมบุคลากรในสังกัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 6. สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนางานได้ด้วยตนเอง
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 14 ม.ค. 2563
RESPONSIBILITIES :- 1. Create, lead and manage for the overall of golf club operations / driving range / proshop & retail / lockers / sales & reservation / membership golf / golf course maintenance / golf tournaments / all golf club activities and etc. and need to provide support to all operations 2. Ensure operations are running efficiently according to the company business development plans and objectives 3. Working to financial budgets, strategies, marketing, action plans, monitor and anal
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 14 ม.ค. 2563
Responsibilities: 1. Managing all finance & accounting operations and records in compliance with accounting standards and related regulations. 2. Presenting financial and accounting reports in an accurate and timely manner, meeting all reporting requirements and deadlines. 3. Analyzing financial and accounting data and variance analysis from the budget and suggesting areas for improvement to the management team. 4. Co-ordinating and preparing the annual budget including operating budget an
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
-ดูแลความสะอาดภายในครัวและบริเวณโดยรอบที่ได้รับมอบหมาย -ให้ความช่วยเหลือในการทำอาหาร,ลับมีด,ล้างอุปกรณ์,ทำความสะอาดทั่วไป -หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562