เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัส ศรีนครินทร์
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี ประจำ โลตัส รังสิต
- ขายสินค้า - เชียร์สินค้า - แนะนำสินค้า - เช็คสต๊อก - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามฐานค่าแรงแต่ละพื้นที่ + คอมมิชั่น
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำบิ๊กซี จันทบุรี
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด จันทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
20 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ IE ประจำโรงงาน พุทธมณฑลสาย 5
- ทำหน้าที่วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานตามแผนการผลิต รวมทั้งวิธีการควบคุมการทำงาน และต้นทุนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิต และวิธีทำงานโดยปลอดภัย เพื่อให้ประสิทธิภาพ การผลิตสูงขึ้น - จัดวางเครื่องจักร และสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด - แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้เงิน วัสดุ เวลา กำลังการผลิตของคนงานและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัส ระยอง
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำบิ๊กซี ราชดำริ
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+ค่ารถ
20 มิถุนายน 2562
Key Account Manager
- วางแผนกลยุทธ์ กำหนดแนวทางและดำเนินการส่งเสริมการขายในช่องทางที่รับผิดชอบ ได้แก่ Tesco Lotus , Central Food Retail ( Tops Super Store ) , Catalog Friday - กำกับ ดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางที่ดูแล เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย - วิเคราะห์ กิจกรรมต่างๆทั้งของบริษัทและของคู่แข่งในช่องทางที่ดูแลและนำเสนอแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้บริหาร - จัดทำ Report , Business Plan , Business review , เจรจา ต่อรอง Trade Agreement - บริหารยอดขาย กำไร ขาดทุน ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิ
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัส บางปะกง
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขาย ชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัส พัทยาเหนือ
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขายชุดชั้นใน ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู
- ขายสินค้า - เชียร์สินค้า - แนะนำสินค้า - เช็คสต๊อก - สามารถเดินทางไปตามห้างหรือร้านค้าทั่ว กรุงเทพฯได้ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามฐานค่าแรงแต่ละพื้นที่ + คอมมิชั่น+เบี้ยเลี้ยงรายวัน
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สุขาภิบาล 3
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอม+อื่นๆ
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขายชุดชั้นใน ประจำห้าง บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รัตนาธิเบศร์
- ขายสินค้า - เชียร์สินค้า - แนะนำสินค้า - เช็คสต๊อก - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามฐานค่าแรงแต่ละพื้นที่ + คอมมิชั่น
20 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย Safety& Security สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่โรงงาน พุทธมณฑลสาย 5 ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี จัดรายการแกรนด์เซลซ์ ประจำ กรุงเทพฯและปริมณฑล
- ขายสินค้า - เชียร์สินค้า - แนะนำสินค้า - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ+เบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด)+ค่าคอมฯ
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี ประจำ บิ๊กซี วงศ์สว่าง
- ขายสินค้า - เชียร์สินค้า - แนะนำสินค้า - เช็คสต๊อก - อื่นๆ
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางซื่อ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิถุนายน 2562
นักศึกษาฝึกงาน (ประจำโรงงานสาย5)
- ปฎิบัติงานตามแผนกต่างๆที่ศึกษาอยู่ - ช่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามนโยบายบริษัท
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัส หลักสี่
- ขายสินค้า - แนะนำสินค้า - จัดเรียงสินค้า - เช็คสต๊อก
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง + คอมมิชชั่น
20 มิถุนายน 2562
แม่บ้าน
- ทำความสะอาดตามอาคารบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ 325 บาท/วัน
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโรบินสัน บางรัก
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
20 มิถุนายน 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา บิ๊กซี รังสิต 2
ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย เชียร์ขายสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
20 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560