เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างซ่อมบำรุงจักร
ซ่อมจักรอุตสาหกรรม จักรเย็บผ้า และจัดทำอุปกรณ์ช่วยเย็บ
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-15,000
21 สิงหาคม 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำ โลตัสพระราม 1
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอม+อื่นๆ
19 สิงหาคม 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัส ศรีนครินทร์ ด่วนมาก
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
19 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่ IE ประจำโรงงาน พุทธมณฑลสาย 5
- ทำหน้าที่วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานตามแผนการผลิต รวมทั้งวิธีการควบคุมการทำงาน และต้นทุนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิต และวิธีทำงานโดยปลอดภัย เพื่อให้ประสิทธิภาพ การผลิตสูงขึ้น - จัดวางเครื่องจักร และสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด - แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้เงิน วัสดุ เวลา กำลังการผลิตของคนงานและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์
19 สิงหาคม 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำบิ๊กซีสระแก้ว
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+ค่ารถ
19 สิงหาคม 2562
Key Account Manager
- วางแผนกลยุทธ์ กำหนดแนวทางและดำเนินการส่งเสริมการขายในช่องทางที่รับผิดชอบ ได้แก่ Tesco Lotus , Central Food Retail ( Tops Super Store ) , Catalog Friday - กำกับ ดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางที่ดูแล เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย - วิเคราะห์ กิจกรรมต่างๆทั้งของบริษัทและของคู่แข่งในช่องทางที่ดูแลและนำเสนอแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้บริหาร - จัดทำ Report , Business Plan , Business review , เจรจา ต่อรอง Trade Agreement - บริหารยอดขาย กำไร ขาดทุน ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิ
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
19 สิงหาคม 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัสจันทบุรี ด่วน
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
19 สิงหาคม 2562
พนักงานขาย ชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำบิ๊กซี สมุทรปราการ
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
19 สิงหาคม 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา โลตัสลำปาง ด่วนมาก
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง
20 สิงหาคม 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี จัดรายการแกรนด์เซลล์ ทั่วประเทศ
- ขายสินค้า - เชียร์สินค้า - แนะนำสินค้า - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ+เบี้ยเลี้ยง+ค่าเดินทาง+ค่าคอมฯ+ค่าที่พัก(กรณีออกต่างจังหวัด)
21 สิงหาคม 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำ บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสุขาภิบาล 3 แยกบ้านม้า
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีเมกาบางนา
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
21 สิงหาคม 2562
นักศึกษาฝึกงาน (ประจำโรงงานสาย5)
- ปฎิบัติงานตามแผนกต่างๆที่ศึกษาอยู่ - ช่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามนโยบายบริษัท
21 สิงหาคม 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำ ห้าง CK ปลวกแดง Parttime ด่วนมาก
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่นน
19 สิงหาคม 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี ประจำ บิ๊กชีเอ็กซ์ตร้ารังสิต 2 ด่วน
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
21 สิงหาคม 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัสตราด ด่วนมาก
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
21 สิงหาคม 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา โลตัสกุฉินารายณ์ ด่วน
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด พะเยา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง วันละ 400 บาท
21 สิงหาคม 2562
Online Marketing
1.ดูแลในด้านยอดขายทางออนไลน์ จัดทำรูปแบบนำเสนอการขายให้ลูกค้าสามารถเข้าใจถึงตัวสินค้า 2.ดูแลระบบการขายออนไลน์ทางช่องทาง Facebook,Line,Lazada,Shopee,Zilingo และช่องทางการขายออนไลน์อื่นๆ 3.รับเรื่องลูกค้าทางโทรศัพท์ และแนะนำเรื่องการซื้อสินค้าแก่ลูกค้า คิดรูปแบบเนื้อหานำเสนอสินค้าให้มีความน่าสนใจ 4.รวบรวมคำสั่งซื้อของลูกค้า และตรวจสอบการชำระเงิน เพื่อเตรียมจัดส่งสินค้าประจำวัน 5.ดูแล และวางแผนการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ให้ถึงมือลูกค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
21 สิงหาคม 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า รามอินทรา ด่วน
1.แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” 2.จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม 3.ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า 4.จัดทำรายงานยอดขาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น
19 สิงหาคม 2562
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี ประจำ โลตัส นนทบุรี
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ
21 สิงหาคม 2562
ล่าม ภาษาพม่า (ด่วนมาก)
จัดทำเอกสารฝ่ายผลิต ประสานงานฝ่ายผลิต กับแรงงานพม่า แปลภาษาระหว่างพนักงานพม่ากับหัวหน้างาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560