เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ พร้อมพงษ์ / ทองหล่อ (ด่วนมาก)
1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ 2. ตรวจสอบระบบประปา เครื่องสูบน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 3. ตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ ทำความสะอาด รวมทั้งการเติมสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ต่างๆที่มี ให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ 5. ตรวจสอบระบบสื่อสารต่างๆอาทิเช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท กล้องวงจรปิด ให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ 6. ตรวจสอบระบบเตือนภัยต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดให้มีการซ้อมหนีภัย 7. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆตลอดเวลา 8. ร
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 15 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 - 23,000 / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ มบ.มณีรินทร์ จ.ปทุมธานี (ด่วนมาก)
- งานบันทึกรายรับ-รายจ่าย - งานรับเช็ค - จ่ายบิล หรือเอกสารอื่นๆ ทางบัญชี - งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 13,000-18,000 (หรือตามประสบการณ์)
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ประจำโครงการ เขาใหญ่ (วังน้ำเขียว) จ.นครราชสีมา (ด่วนมาก)
- งานตรวจสอบและงานบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ - ดูแลและตรวจสอบ สาธารณูปโภคภายนอก เช่น งานสระว่ายน้ำ พื้นที่ส่วนกลาง, อื่นๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 14,000 - 17,000 บาท / ตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุงอาคารอาวุโส ประจำโครงการ มบ.มณีรินทร์ จ.ปทุมธานี (ด่วนมาก)
- งานบริหารงานด้านซ่อมบำรุงอาคาร,หมู่บ้าน - งานบริหารระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร,หมู่บ้าน - ดูแลงานบริการ,งานซ่อมแซม ให้แก่ลูกบ้าน / เจ้าของร่วม - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 - 18,000 / หรือตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำโครงการ เอกมัย (ด่วนมาก)
- ต้อนรับ,ให้ข้อมูลให้กับเจ้าของร่วม และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ - รับ-โอนสายโทรศัพท์ - คัด-กรอง,จดหมาย,พัสดุ ส่งให้กับเจ้าของร่วม - งานพิมพ์งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนิติบุคคล - ให้บริการอื่นๆ แก่เจ้าของร่วม
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 - 25,000 / หรือตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ สุรวงศ์ / บางรัก (ด่วนมาก)
ตรวจสอบ การทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชีตามหน่วยงานงานเรื่อง 1.เอกสารทางด้านบัญชี,ใบสำคัญรับ,ใบสำคัญจ่ายและใบสำคัญรายวันทั่วไป 2.บันทึกรายการบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป 3.จัดทำแบบฟอร์มภาษีประจำเดือน 4.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ติดต่อประสานงานกับธนาคาร,สรรพากร,ประกันสังคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบัญชี
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 - 23,000 / ตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ประจำโครงการ สุรวงศ์ / บางรัก (ด่วนมาก)
- ดูแล,บำรุง,รักษา ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร (ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ,อื่นๆ) - ดูแล,บำรุง,รักษา ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางอาคาร (สระว่ายน้ำ,พื้นที่ส่วนกลาง) - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมหาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ (ด่วนมาก)
1.ออกใบแจ้งหนี้ 2.สรุปเงินสดย่อย 3.บันทึกรับ-จ่าย 4.ดูแลเก็บรักษาเงินสดและทรัพย์สินอื่นๆ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ ราชดำริ (ด่วนมาก)
- งานด้านบัญชี รายรับ-รายจ่าย - งานด้านรับเช็ค - วางบิล - เอกสาร,และงานตรวจสอบทางด้านบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 / ตามโครงสร้างบริษัทฯ - ตามประสบการณ์
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร โครงการ ศรีราชา - แหลมฉบัง จ.ชลบุรี (ด่วนที่สุด)
- บริหารงานด้านซ่อมบำรุง ประเภทอาคารสูง - บริหารจัดการทีมงานช่างซ่อมบำรุง,งานด้านการจัดการ PM ของทีมช่าง - บริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 23,000 บาท / ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการอาคาร ประจำโครงการ อ.เมือง จ.ภูเก็ต (ด่วนมาก)
-งานด้านการบริหารอาคาร -งานด้านบริหารทีมงานภายในอาคาร -งานบริหารการซ่อมบำรุงภายในอาคาร -งานด้านเอกสาร,งานจัดประชุมประจำเดือน,ประจำปี -งานบริหารพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร -งานบริการอื่นๆให้แก่ผู้พักอาศัยภายในอาคาร
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 - 35,000 บาท / หรือตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำโครงการ ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ ทักษะภาษาอังกฤษ (ด่วนมาก)
1. รับโทรศัพท์และโอนสายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแล ตรวจตราแขกที่เข้า – ออกอาคาร 3. ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม และประสานงานดูแลแขกของอาคาร 4. ดูแลตรวจตราการทำงานของแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า – ออกล็อบบี้ 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า – ออกล็อบบี้ และที่จอดรถ 6. อื่นๆ ที่ผู้จัดการมอบหมาย หรือความต้องการของลูกค้า
23 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่ดูเเลอาคาร ประจำโครงการ ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ (ด่วนมาก)
- ตรวจสอบและควบคุมความเรียบร้อยภายในอาคาร - ติดต่อและประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับทางลูกบ้าน - จัดทำเอกสาร และรายงานสรุป เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 20.000 - 28,000 บาท / หรือตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ประจำโครงการ ทองหล่อ (ด่วนมาก)
- ประสานงานจัดทำเอกสาร / ตรวจดูเเลความเรียบร้อยในระบบอาคาร - ตรวจอาคารอย่างน้อยวันละสองครั้ง/ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก - ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง/ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนของเจ้าของ/ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเจ้าของร่วม/จัดทำรายงานเสนอผู้จัดการ - อื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 / หรือพิจารณาตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ประจำโครงการ พร้อมพงษ์ (ด่วนมาก)
- งานบริหาร,ตรวจสอบ,ดูแลความเรียบร้อย ภายในอาคารที่พักอาศัย -งานบริหารทีมงานภายในงานนิติบุคคล -งานบริการ, ดูแลความเรียบร้อยและให้ความช่วยเหลือผู้พักอาศัยภายในอาคาร -งานด้านประสานงานและงานเอกสารที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 28,000 บาท / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ เกษตร - นวมินทร์ฯ (ด่วนมาก)
1.งานด้านบันทึกบัญชี (รายรับ-รายจ่าย) 2.งานออกใบเสร็จรับเงิน-งานออกใบแจ้งหนี้ 3.เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางบัญชี 4.ให้บริการ,อำนวยความสะดวกเบื้องต้นกับเจ้าของร่วม 5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ประจำโครงการ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี (ด่วนมาก)
- ตรวจสอบและควบคุมความเรียบร้อยภายในอาคาร - ติดต่อและประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - อำนวยความสะดวก และให้บริการ กับเจ้าของร่วม - จัดทำเอกสาร และรายงานสรุป เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 - 20,000 / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการ จ.ภูเก็ต (ด่วนมาก)
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย - งานติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก องค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 13,000-18,000 / ตามประสบกาณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการ สุรวงศ์ / บางรัก (ด่วนมาก)
- ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารหน่วยงาน - ติดต่อประสานงานบุคลากรภายใน-ภายนอกหน่วยงาน - ให้บริการ,อำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับเจ้าของร่วม,ผู้พักอาศัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 - 18,000 / หรือตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ สาทร - พระราม 3 (ด่วนมาก)
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ / สรุปเงินสดย่อย / บันทึกรายรับ-รายจ่าย / เอกสารใบเสร็จ - ดูแลการจ่ายภาษีและเอกสารต่างๆ - ดูแลระบบบัญชี-การเงินของโครงการ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 - 22,000 / ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560