เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
พนักงานเร่งรัดหนี้ภาคสนาม ประจำสาขาขอนแก่น
1. ติดตามหนี้ภาคสนามของลูกค้าทุกบัญชีที่ยังไม่มีการชำระ 2.ติดตามนำรถกลับบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าเช่าซื้อได้
17 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
พนักงานธุรการ (ประจำสาขาบางบอน)
-ประสานงาน พิมพ์งานเอกสาร งานทะเบียน -ธุรการสำนักงาน
17 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานบริหารสินเชื่อ (เช็คเกอร์) ประจำพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ด่วน!!
*ให้บริการทำสัญญา/ตรวจสอบเอกสารสัญญาเช่าซื้อและดูความถูกต้องของเอกสาร *ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า *ติดต่อประสานงานและให้บริการร้านค้ารถจักรยานยนต์
17 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
พนักงานบัญชี สาขาเชียงใหม่
งานบัญชีสาขา และปิดงบประจำเดือน/ประจำปี
17 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 2
พนักงานสัญญาจ้าง
ธุรการบุคคล : โทรนัดวันสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
17 พฤศจิกายน 2561
พนักงานบริหารสินเชื่อ (ประจำสาขาระยอง)
*ให้บริการทำสัญญาเช่าซื้อและดูความถูกต้องของเอกสารและตัวสินค้าที่อนุมัติสินเชื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด *ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ส่งเช็คประวัติลูกค้าเบื้องต้น และทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 13,500 up
พนักงานบริหารสินเชื่อ พื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออก
- ให้บริการทำสัญญาเช่าซื้อและดูความถูกต้องของเอกสารและตัวสินค้าที่อนุมัติสินเชื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ส่งเช็คประวัติลูกค้าเบื้องต้น และทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า
16 พฤศจิกายน 2561
พนักงานเร่งรัดหนี้ภาคสนาม (ประจำสาขาสระบุรี)
*ติดตามลูกค้าทุกบัญชีที่ยังไม่มีการชำระ *ออกติดตามลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ /ติดตามบัญชี ที่เลยกำหนดชำระภายในเวลาที่กำหนดเวลา * ติดตามนำรถกลับบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าเช่าซื้อได้ และ ตรวจสภาพ นำรถเข้าโกดัง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,000 up
พนักงานเก็บเงินเร่งรัดหนี้ ประจำพื้นที่บึงกาฬ
*ติดตามลูกค้าทุกบัญชีที่ยังไม่มีการชำระ *ออกติดตามลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ /ติดตามบัญชี ที่เลยกำหนดชำระภายในเวลาที่กำหนดเวลา * ติดตามนำรถกลับบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าเช่าซื้อได้ และ ตรวจสภาพ นำรถเข้าโกดัง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
17 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด บึงกาฬ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,500 up
พนักงานบริหารสินเชื่อ ประจำสาขาขอนแก่น
*ให้บริการทำสัญญาเช่าซื้อและดูความถูกต้องของเอกสารและตัวสินค้าที่อนุมัติสินเชื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด *ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ส่งเช็คประวัติลูกค้าเบื้องต้น และทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,500 up
พนักงานบริหารสินเชื่อ (ประจำพื้นที่ จ.ภูเก็ต)
* ให้บริการทำสัญญา/ตรวจสอบเอกสารสัญญาเช่าซื้อและดูความถูกต้องของเอกสาร * ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า * ติดต่อประสานงานและให้บริการร้านค้ารถจักรยานยนต์
17 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,500 up
พนักงนบริหารสินเชื่อ (ประจำสาขาชลบุรี)
*ให้บริการทำสัญญาเช่าซื้อและดูความถูกต้องของเอกสารและตัวสินค้าที่อนุมัติสินเชื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด *ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ส่งเช็คประวัติลูกค้าเบื้องต้น และทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 13,500 up
พนักงานเร่งรัดหนี้ภาคสนาม (ประจำสาขาชลบุรี)
*ติดตามลูกค้าทุกบัญชีที่ยังไม่มีการชำระ *ออกติดตามลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ /ติดตามบัญชี ที่เลยกำหนดชำระภายในเวลาที่กำหนดเวลา * ติดตามนำรถกลับบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าเช่าซื้อได้ และ ตรวจสภาพ นำรถเข้าโกดัง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 13,500 up
พนักงานเร่งรัดหนี้ภาคสนาม ประจำสาขาเชียงใหม่
*ติดตามลูกค้าทุกบัญชีที่ยังไม่มีการชำระ *ออกติดตามลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ /ติดตามบัญชี ที่เลยกำหนดชำระภายในเวลาที่กำหนดเวลา * ติดตามนำรถกลับบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าเช่าซื้อได้ และ ตรวจสภาพ นำรถเข้าโกดัง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,500 up
Sale Marketing
1.นำเสนอแผนงานสำหรับการบริหารช่องทางการขายในแต่ละช่องทาง 2.ติดต่อประสานงานกับช่องทางการขายต่างๆ 3.ดูแล ควบคุม และรับผิดชอบยอดขายตามช่องทางต่างๆให้เป็นไปตามแผน 4.มองหาช่องทางการขายใหม่ๆ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานบริหารสินเชื่อ ประจำสาขาสกลนคร
*ให้บริการทำสัญญา/ตรวจสอบเอกสารสัญญาเช่าซื้อและดูความถูกต้องของเอกสาร *ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า *ติดต่อประสานงานและให้บริการร้านค้ารถจักรยานยนต์
17 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด สกลนคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,500 up
พนักงานเร่งรัดหนี้ภาคสนาม ประจำ จ.ศรีสะเกษ
1. ติดตามหนี้ภาคสนามของลูกค้าทุกบัญชีที่ยังไม่มีการชำระ 2.ติดตามนำรถกลับบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าเช่าซื้อได้
17 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,500 up
พนักงานบริหารสินเชื่อ ประจำพื้นที่ จ.ชุมพร
- ให้บริการทำสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และดูความถูกต้องของเอกสาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ส่งเช็คประวัติลูกค้าเบื้องต้น และทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า
17 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จังหวัด ชุมพร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000 up
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560