ประกาศรับสมัครงาน กรุงศรี ออโต้
• รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จากผู้ใช้ระบบ เพื่อนำมาใช้ในการทำโครงใหม่ หรือปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบเพื่อกำหนดแผนงาน ขั้นตอน และข้อตกลงให้เข้าใจตรงกัน • ทำการทดสอบหลังจากที่ทาง IT มีการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมแล้วเสร็จ • ทำการทดสอบระบบ และจัดทำคู่มือในการใช้งาน • บันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรม ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบระบบ • ทำการนัดประชุมกับทางทีม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดขั้นตอนการทำงาน
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 00
วันที่ : 18 ก.ย. 2563
• วางแผน บริหาร และควบคุมดูแล อัตรากำลังคน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของสายงานได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ภายใต้นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ • กำกับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯที่กำหนดไว้ • พัฒนาทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และธรรมาภิบาล ให้กับพนักงาน • ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่อยู่ในความดูแลและวิเคราะห์
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 00
วันที่ : 18 ก.ย. 2563
โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ ของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯที่กำหนดไว้
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : 00
วันที่ : 18 ก.ย. 2563
• บริการเสนอประกันภัยรถกับลูกค้าทางโทรศัพท์ • ประสานงานกับบริษัทประกัน กรณีที่ลูกค้ามีปัญหาการประกันภัย • ติดตามการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด • บันทึกข้อมูลการติดต่ออายุประกันภัยเข้าระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: • มีเงินเดือนประจำและค่าตอบแทนพิเศษตามผลงานให้
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : -   เงินเดือน : -
วันที่ : 18 ก.ย. 2563
• จัดทำรายงานที่ใช้สำหรับประเมินผลงานส่วนบุคคล และแผนก • จัดทำรายงานตามคำร้องขอจากฝ่ายบริหาร เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่น ๆ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 00
วันที่ : 18 ก.ย. 2563
กำกับ ควบคุม ดูแล และบริหารการติดตามปฏิบัติงานของตัวแทนในการติดตามหนี้ภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ภายใต้กฏระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : -
วันที่ : 18 ก.ย. 2563
• จัดเตรียมข้อมูลพร้อมวิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน ภายใต้กฏระเบียบตามที่บริษัทกำหนด • นำเสนอกลยุทธ์และวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร • วัดผลและประเมินผลการทำงานในส่วนงานที่รับผิดชอบและแผนงานที่ได้นำเสนอ • นำเสนอวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นมาตรฐานและเหมาะสมโดยสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ต่อคณะกรรมการ • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
วันที่ : 18 ก.ย. 2563
โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อจัดเก็บให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ สมัครและสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 22 และวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9:00 - 16:00 น. ณ ชั้น 14 บางนาทาวเวอร์ อาคาร B ถนนบางนา-ตราด (กิโลเมตรที่ 6.5) ใกล้โรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมิฝั่งเดียวกันกับ Mega บางนา
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 00
วันที่ : 18 ก.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.