เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
โฟร์แมนควบคุมงานผลิตเสาเข็ม
- ควบคุมงานก่อสร้างประจำโครงการ - ควบคุมงานก่อสร้างเสาเข็ม - ตรวจสอบและควบคุม งานติดตั้งโครงสร้าง PRECAST
16 เมษายน 2562
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรประมาณราคา
ประมาณราคา Cost Control จัดเตรียมข้อมูลประมูลงานต่างๆ และให้คำปรึกษากับหน่วยงานด้านเทคนิคต่างๆ
16 เมษายน 2562
จป.วิชาชีพ
1.วางแผนจัดทำและดำเนินการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมาย 2.ดูแลควบคุมระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน
16 เมษายน 2562
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(โอเปอเรเตอร์)
• รับ,โอน,บริการต่อสายโทรศัพท์ให้แผนกต่างๆ • ต้อนรับลูกค้าและแขกที่มาติดต่อในบริษัทฯ เบื้องต้น • งานรับจดหมาย พัสดุ เอกสารต่างๆ จากไปรษณีย์และบุคคลภายนอก • ดูแลการใช้ห้องประชุม • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 เมษายน 2562
วิศวกรควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพ
- จัดทำแผนงานผลิต และกระบวนการ ตรวจสอบคุณภาพ - ควบคุมและประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพ
16 เมษายน 2562
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรโยธา
- ประมาณราคา , ออกแบบ , จัดทำ BOQ - ติดต่อประสานงาน
16 เมษายน 2562
โฟร์แมนสำรวจ
- สำรวจวาง ระดับ - วางแผนการทำงาน สำรวจและเก็บรายระเอียดพื้นที่ - ช่วยงาน ควบคุมงานก่อสร้าง
16 เมษายน 2562
วิศวกรควบคุมการผลิต(PRECAST)
- วางแผนการผลิต และ การตรวจสอบคุณภาพ - ควบคุมคุณภาพ - วางแผนกำลังคน
16 เมษายน 2562
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างไฟฟ้า
ปฎิบัติงานในส่วนงานไฟฟ้าโรงงานและอาคารสถานที่
16 เมษายน 2562
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ควบคุมการตอก
ควบคุมการตอกเสาเข็ม จดบันทึกรายละเอียดการตอก รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบเครื่องและอุปกรณ์
16 เมษายน 2562
AP Supervisor ( หัวหน้าบัญชีเจ้าหนี้)
• ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา • สามารถติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ • ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร • บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน • กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้รายตัว (subsidiary ledger), บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วง
16 เมษายน 2562
วิศวกรควบคุมการผลิต / IE
เก็บข้อมูลต่างๆใน Line ผลิต ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ตรวจสอบกระบวนการการผลิตที่จะสามารถลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มจำนวนการผลิตได้ รวบรวมข้อมูลต่างๆร่วมกันวิเคราะห์หรือเสนอความเห็นภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและจัดทำ Project เสนอผู้บริหารพิจารณา อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 เมษายน 2562
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าที่นำส่งวัตถุดิบ ตรวจสอบเอกสารชนิดสินค้าที่รับเข้าแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยงข้องรัะบทราบ บันทึกกการรับเข้าประจำวัน อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 เมษายน 2562
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิต
จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับแผนก รวมถึงจัดทำเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร และสนับสนุนงานของแผนก ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 เมษายน 2562
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างไฟฟ้ารถยนต์
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ บำรุงรักษายานยนต์ ในส่วนงานไฟฟ้ายานยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบไฟส่องสว่าง ไฟเลี้ยว ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้าอื่นๆ และระบบพลังงานสำรองแบตเตอร์รี่ มอเตอร์ ไดนาโม ฯลฯ
16 เมษายน 2562
Sales Administrator / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ติดต่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภายนอกบริษัท และภายในบริษัท เปิดการขาย-ปิดการขาย และให้บริการหรือข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี แก้ไขปัญหา ต่อรองราคา และประสานงานกับลูกค้า หน้าที่อื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย
16 เมษายน 2562
หัวหน้าหน่วยสำรวจ / วิศวกรสำรวจอาวุโส (ด่วนมาก)
- จัดเตรียมและสำรวจข้อมูลพิกัดในการวางตำแหน่ง ในการทำงานให้กับทีมสำรวจ - ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของทีมสำรวจ รวมถึงแก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้น - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานสำรวจระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก - วิเคาะห์และหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการการทำงานของทีมสำรวจให้มีประสิทธิภาพ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 เมษายน 2562
ผู้จัดการวิศวกรขาย/Sale Engineer Manager (PRECAST)
1. จัดการแผนการขายให้เป็น ไปตามเป้าหมายของบริษัท 2. ดำเนินการขาย แนะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 3. ประสานงานภายในและภายนอก กับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการให้มีคุณภาพก่อนส่งมอบส่งมอบให้กับลูกค้า และโครงการ 4. เคลียร์แบบ SHOP DRAWING ที่เกี่ยวข้องกับการหล่อแผ่นและคานสำเร็จรูป 5. ควบคุมราคาว่าจ้างแรงงาน ตรวจ รับงาน ผรม.
16 เมษายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560