เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการโครงการ
- ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำ โครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ด้านสัญญา ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ และสามารถจำเนิ้อหาหลัก ด้านแผนงาน สรุปประเด็นสำคัญๆในสัญญาหลัก สัญญาจ้างช่วง สัญญาอื่นๆในโครงการ และสรุปให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและทำความเข้าใจ พร้อมตรวจสอบ/อนุ
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
23 พฤษภาคม 2562
วิศวกรสำนักงาน (OFFICE ENGINEER)
จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง คัดเลือกผู้รับเหมา และทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา ประสานงานฝ่ายอื่น ๆ ระหว่างการก่อสร้าง
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
วิศวกรโครงการ/วิศวกรโยธา
-จัดทำแผนงานใช้วัสุดในโครงการ แผนงานกำลังพลในโครงการ แผนงานการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการ -จัดเตรียมวิธีการก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้าง,สถาปัตย์และงานระบบที่จำเป็นในโครงการ -ควบคุมการขนย้าย จัดเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดดุ อุปกรณ์ในโครงการ มีมาตรฐานในการตรวจรับ การจัดเก็บและป้องกันความเสียหาย -รายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำสัปดาห์และประจำเดือน -ควบคุมแบบก่อสร้างให้เป็นแบบปัจจุบันมากที่สุด -จัดทำเอกสารขั้นตอนการก่อสร้างของงานประเภทต่างๆ -ควบคุมและวางแผนงาน ความก้าวหน้า และการปรั
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์+ตามตกลง
23 พฤษภาคม 2562
พนักงานเขียนแบบ (Draftsman) ประจำโครงการ Atmoz Ratchada Huaikwang
-สำรวจหน้างานเพื่อการเขียนแบบ -เขียนแบบก่อสร้าง -ประมาณราคา -ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่หน้างาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานเขียนแบบ (Draftsman) ประจำโครงการ THE NEST SUKHUMVIT 64 เฟส 2 ( อาคาร C )
-สำรวจหน้างานเพื่อการเขียนแบบ -เขียนแบบก่อสร้าง -ประมาณราคา -ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่หน้างาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
23 พฤษภาคม 2562
โฟร์แมนโครงสร้าง,สถาปัตย์
-ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ -รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหนด -ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด -ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานและมีความปลอดภัย
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์+ตามตกลง
23 พฤษภาคม 2562
พนักงานบัญชีการเงิน
-งานด้านบัญชี เอกสารรับเช็ค-วางบิล -งานตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับบัญชี -คีย์ข้อมูลบัญชีเข้าระบบ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร -เก็บรวบรวมใบสำคัญซื้อ , ใบสำคัญจ่าย และเอกสารต่างๆของฝ่าย
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
23 พฤษภาคม 2562
ธุรการ / ธุรการประจำหน่วยงาน (SITE)
-ดำเนิการออกใบขอซื้อ (PR) รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ – ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ และเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร – ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
วิศวกรไฟฟ้า
จัดทำประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตรวจสอบแบบก่อสร้าง ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอก ควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18000-40000
23 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ/เทคนิค)
-จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย - อบรมความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน - ตรวจสอบความปลอดภัยและประเมินประจำวันเพื่อหามาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ - จัดหาแนวทางและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ - แนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย - ประสานงานกับช่างซ่อมบำรุง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขจุดที่ชำรุด หรือมีความเสี่ยง
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
23 พฤษภาคม 2562
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
-รับ-ส่งเอกสาร ในกิจการของบริษัทฯ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และให้ทันตามเวลาที่กำหนด -รับ-ส่ง เอกสารตามหน่วยงานต่างๆ -ขับรถให้ผู้บริหารในการไปประชุมหรือไปดูงานต่างๆ -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท
23 พฤษภาคม 2562
โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้าประปา (M&E)
-ดูแล/ควบคุมงานระบบไฟฟ้า/และไฟฟ้าสื่อสารภายในอาคาร -ควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานตามระยะเวลาที่วางไว้ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
23 พฤษภาคม 2562
ธุรการฝ่ายบุคคล/ธุรการส่วนงานแรงงานต่างด้าว
-มีหน้าที่รับคำสั่งการปฎิบัติงานโดยตรงจากหัวหน้าแผนกและสูงขึ้นไป -มีหน้าที่จัดทำเอกสารต่างๆ ของงานบุคคล -มีหน้าที่ Orientation พนักงานใหม่ และจัดทำเอกสารต่างๆ ของพนักงานเข้าใหม่ทั้งหมด -มีหน้าที่จัดทำรายชื่อพนักงานบริษัทฯ พร้อมรูปถ่ายให้ปัจจุบันตลอดเวลา -มีหน้าที่จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน -มีหน้าทีควบคุม ดูแลการเบิกใบลาและจัดเก็บใบลาของพนักงาน -มีหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงานทั้งหมด -รวบรวมเอกสารรายงานตัว 90 วัน -แจ้งเข้า-แจ้งออกแรงงานต่างด้าว -รวบรวมข้อมูลแรงงานผู้รั
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์+ตามตกลง
23 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560