เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
-ทำงานด้านเอกสารต่างๆ -ควบคุมการเข้า-ออกของเอกสารของบริษัท -รับโทรศัพท์และสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ -มีความรู้เรื่องการจัดทำเอกสารสำนักงานและการจัดแฟ้ม -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2    เงินเดือน : 13000-15000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
- วางแผนกำลังคนในเรื่องการทำงานให้เหมาะสม - รับนโยบายจากส่วนกลาง และควบคุมดูแลงานภายในสาขาทุกเรื่อง - บริหารงานและผลักดันยอดการขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท - สื่อสารและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 14,000 - 20,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
- วางแผนกำลังคนในเรื่องการทำงานให้เหมาะสม - รับนโยบายจากส่วนกลาง และควบคุมดูแลงานภายในสาขาทุกเรื่อง - บริหารงานและผลักดันยอดการขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท - สื่อสารและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า- - งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2    เงินเดือน : 14,000- 20,000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.เตรียมครัว 2.จัดเตรียมอาหาร(ที่ทำมาจากครัวกลาง) 3.จัดลำดับและบริหารการออก Order อาหารระหว่างปฏิบัติงานก่อนส่งถึงลูกค้า 4.บริหารสต็อกวัตถุดิบรายวัน และสั่งของเข้าร้าน
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000+อื่นๆ
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.ตัดแต่งเนื้อ,หมู,ไก่,ปลา 2.บรรจุสินค้าที่ผลิตเสร็จ 3.คัดแยกวัตถุดิบ
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.บริการลูกค้า 2.รับ order ลูกค้า 3.ดูแลด้านอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 300-450/วัน
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
-คำนวณสูตรและตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดสูตรมาตรฐานการผลิต -ทดลองสูตรใหม่เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ -บันทึกข้อมูลการทดลองและสรุปผลการทดลอง -วิเคราะห์แนวโน้มการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ได้ -สรุปผลนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ตามแผนการดำเนินการ -อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 13,000-20,000 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.รวบรวมข้อมูลผู้แข่งขัน ความเคลื่อนใหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้า 2.ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าตามตารางที่กำหนดขึ้นประจำสัปดาห์ และ ประจำเดือน 2.นำเสนอขายสินค้า และเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายกับลูกค้ารายใหม่ และฐานลูกค้าปัจจุบัน 3.หาวิธีการสร้างสัมพันธ์ภาพลูกค้าใหม่ (ลูกค้ารายใหญ่) ตลอดจนติดตามการนำเสนอการขายให้ลูกค้า 4.สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับบริษัท และตามเป้าหมายที่กำหนดของบริษัท 5.สร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจกับลูกค้าใหม่ ผ่านช่องทางมื่อแบบต่างๆ 6.ติดตามผลการส่งมอบสินค้าไปยังล
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000-24,000 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
- วางแผนกำลังคนในเรื่องการทำงานให้เหมาะสม - รับนโยบายจากส่วนกลาง และควบคุมดูแลงานภายในสาขาทุกเรื่อง - บริหารงานและผลักดันยอดการขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท - สื่อสารและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
- วางแผนกำลังคนในเรื่องการทำงานให้เหมาะสม - รับนโยบายจากส่วนกลาง และควบคุมดูแลงานภายในสาขาทุกเรื่อง - บริหารงานและผลักดันยอดการขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท - สื่อสารและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
- แนะนำรายการอาหารและเชียร์อาหารบางตัวได้ตามที่กำหนด - จดบันทึกรายการอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งและทวนออเดอร์ก่อน ส่งเข้าครัวและบาร์น้ำ - เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้า - ติดตามรายการอาหารเครื่องดื่มให้ลูกค้าที่ยังขาดอยู่ - บริการลูกค้าระหว่างที่ลูกค้ารับประทานอาหาร - ประสานงานในการเก็บเงิน และเคลียร์โต๊ะ
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
จัดทำเอกสารของแต่ละสายงานที่เข้ามาฝึกงาน
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 200 บาท/วัน
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
-ออกแบบอาหาร ,คิดต้นทุน -บริหารจัดการงานด้านครัวและบุคลากร -ควบคุมต้นทุนการผลิต -ควบคุมการปฎิบัติงานในครัวสาขา
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000-20,000 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
- ขับรถส่งสินค้าและลูกค้าแฟรนไชส์และสาขา - รับวัตถุดิบที่ตลาดไท - ซื้อสินค้าที่แม็คโครและตลาดไท
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,500-11,000
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
- วางแผนกำลังคนในเรื่องการทำงานให้เหมาะสม - รับนโยบายจากส่วนกลาง และควบคุมดูแลงานภายในสาขาทุกเรื่อง - บริหารงานและผลักดันยอดขายให้ทะลุเป้าหมายของบริษัท - สื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000- 20,000
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.ดูแลรับผิดชอบส่วนงานรับออเดอร์การสั่งซื้อของลูกค้าในช่องทางออนไลน์ต่างๆ รวมถึงแนะนำและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 2.ดูแลเรื่องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 3.จัดทำรายงานและสรุปยอดการขายประจำสัปดาห์/ประจำเดือน เพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย 4.ดูแลเรื่องเอกสารการจัดส่งและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000- 17,000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
1.กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดใว้ 2.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 3.ผลักดันยอดขายและควบคุมต้นทุน รวมถึงวางแผนควบคุมการผลิตของสาขา 4.สื่อสารและฝึกอบรมแต่ละสาขาให้ปฏิบัติให้ทราบถึงแนวทางนโยบายต่างๆและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 5.สร้างทีมงานและดูแลการขยายสาขา 6.สรุปรายงานต่างๆของฝ่ายปฏิบัติการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 7.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆขององค์กรเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-30,000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562