เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์
1. รับผิดชอบยอดสินเชื่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. รับผิดชอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. ควบคุมการค้างชำระของลูกค้าให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด 4. พิจารณาและวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อนำเสนอพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า 5. ติดตาม ควบคุม ดูแลลูกค้าค้างชำระให้กลับมาชำระในเกณฑืปกติ 6. จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 7. จัดทำกิจกรรมทางการตลาด ส้รางการรับรู้ให้กับลุกค้าในพื้นที่ 8. เพิ่มช่องทางลูกค้าเ
19 มกราคม 2562
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 20   เงินเดือน : 12,500 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชั่น/เบี้ยเลี้ยง/ค่าสึกหรอ)
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องและเปรียบเทียบมูลค่าในทะเบียนทรัพย์สินกับ GL 2.ปรับปรุงบัญชีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าร้านสาขา และตีราคาอาคารใหม่ 3.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ 4.จัดทำรายงานแสดงผลมูลค่าสินค้าคงเหลือตามราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับและมูลค่าใดจะต่ำกว่า (NRV) 5.ตรวจสอบการบันทึกรายการ Drop สินค้าคงเหลือ 6.บันทึกบัญชีภาษีขาย
19 มกราคม 2562
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 - 20,000
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
- โทรติดตามลูกหนี้ตามบัญชีรายชื่อในแต่ละเดือน - ทำยอดการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้ได้ตามเป้าของบริษัท
19 มกราคม 2562
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 - 12,000 (+Commission ตามผลงาน)
ผู้จัดการฝ่ายพิจารณาสินเชื่อ (Credit Analyst Manager)
- บริหารงานให้เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสินเชื่อของผู้บริหารและนโยบายของบริษัท - ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การพิสูจน์ตัวตนของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน และการตรวจสอบประวัติเครดิต NCB, B/L - พิจารณาคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้้ำประกันโดยใช้ดุลย์พินิจให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทและภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับ - ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในมาตรฐานการทำงานของบริษัท
19 มกราคม 2562
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 50,000 - 80,000
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบงานประจำร้านสาขา สำนักงานกลางสินค้า(เสนา) รวบรวมข้อมูลก่อนการตรวจสอบจากฐานข้อมูล SIS และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจ
19 มกราคม 2562
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 - 25,000
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล
- เป็นวิทยากรฝึกอบรมพนักงาน - บรรยาย ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมฝึกอบรม - พัฒนาพนักงานเพื่อให้ พนักงานมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด - จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19 มกราคม 2562
หัวหน้าหน่วยพิจารณาสินเชื่อ
- ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ของผู้ขอสินเชื่อ - ประสานงาน NCB เพื่อรับ-ส่งข้อมูล - พิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น - ตรวจสอบการนำส่งข้อมูลเครดิตและรับเรื่องร้องเรียน
19 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- เป็นธุรการประจำเขต 3,4 - ติดต่อประสานในเขตในเรื่อง RQ กับช่างและหัวหน้าช่าง - รวบรวมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับ RQ ที่ช่างภาคสนามเข้าดำเนินการเสร็จ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2562
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-15,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560