1.กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 2.ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท 3.วางแผนงานพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงาน ด้าน IT ให้กับหน่วยงานภายในบริษัท 4.วางแผนงานบริหารระบบเครือข่าย ให้ระบบมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 5.วางแผนและควบคุมการให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้าน IT
บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
1.กำกับ ควบคุมการบริหารงานด้านการตลาด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ตลอดจนวางแผน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาด, พฤติกรรมลูกค้า ตลอดจนโอกาส และปัจจัยต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านการตลาดประจำปีให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.วางแผนงานการตลาดประจำปี ตลอดจนแผนปฎิบัติการและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างเหมาะสม สอดคล้องตามสถานการณ์ และข้อมูลทางก
บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
1.วางแผนงานการลงสินค้าและกลยุทธ์การขายผ่านทุกช่องทางออนไลน์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.บริหารต้นทุนและผลกำไรของสินค้า รวมถึงสต็อคสินค้าพร้อมจำหน่ายทั้งหมดในช่องทางออนไลน์ 3.วางแผนการประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น และ สร้างสรรค์ Content เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ต่างๆ ผ่านช่องทางขายออนไลน์ และ Social media 4.บริหาร campaign วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก 5.ควบคุมประสิทธิภาพร้านค้าออนไลน์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ( KPI. ) ของ Marketplace ต่างๆ
บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
บริหาร จัดการ ยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย
บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
ตรวจเอกสารการจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้า, เจ้าหนี้ค่าใช้จ่าย, ติดตามและตรวจการบันทึกบัญชีในระบบ E-today, กระทบยอดบัญชีในงบทดลองและบัญชีแยกประเภทและงบกำไรขาดทุน
บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านสื่อ Social Media ผ่านช่องทาง Online
บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
รับผิดชอบงานขายให้เป็นไปตาม KPI ที่บริษัทกำหนด พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการขายและบริการลูกค้า และดูแลสต๊อกสินค้าประจำสาขาให้เพียงพอต่อการขายและบริการลูกค้า
บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.